De huidige naam van de computer komt niet overeen met de naam van de gelicentieerde computer

Geldt voor:

  • Revu 20
  • Revu 2019

Probleem

Als u Revu opent of de Bluebeam-plug-in gebruikt, start Revu een proefperiode van 15 dagen en zal u vragen opnieuw te registreren. 

Oorzaak

Buiten een serienummer en productsleutel logt Revu de naam van de computer die u tijdens de registratie hebt gebruikt. Als de naam van de computer is veranderd, herkent Revu de verandering en zal een proefperiode van 15 dagen beginnen.

Oplossing

Als de computer al eerder is geregistreerd, zal het dialoogvenster voor registratie automatisch opnieuw worden opgesteld. Registreer u opnieuw met deze informatie. Als de computer niet eerder is geregistreerd en u uw licentie wilt overdragen aan een nieuwe computer, zie dan Een Revu-licentie overdragen aan een nieuwe computer

Revu 2019

Revu 20

Problemen oplossen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Revu zo kunt kalibreren dat de PDF op het scherm hetzelfde formaat heeft als op een echt vel papier met dezelfde afmetingen.

Related Articles