Beste praktijken voor documenten met meerdere digitale handtekeningen

Van toepassing op:

  • Alle versies van Revu

Revu biedt twee verschillende modi aan om digitale handtekeningen toe te voegen aan een PDF, welke beiden kunnen worden gebruikt in situaties waarbij meerdere handtekeningen zijn vereist.

Nog nooit een digitale handtekening gemaakt?

Voordat u verder leest, kunt u lezen wat digitale handtekeningen zijn en hoe u er eentje kunt maken.

Voeg meerdere velden voor digitale handtekeningen toe zonder certificering

Het toevoegen van een veld voor een digitale handtekening zonder certificering is de eenvoudigste optie en geeft iedereen de flexibiliteit om eigen handtekeningvelden aan te maken of een handtekening te zetten in een bestaand veld.

U kunt handtekeningvelden toevoegen aan een document door de functie Handtekeningenpaneel te selecteren of door naar het menu Hulpmiddelen te gaan en Handtekening > Handtekeningveld toevoegen (X) te selecteren.

Bij deze methode hoeven geen verdere bewerkingen van de PDF te worden doorgevoerd nadat deze is ondertekend en leiden eventuele veranderingen ertoe dat de handtekeningen ongeldig raken. (U kunt de handtekening altijd opnieuw valideren door met de rechtermuisknop erop te klikken en Handtekening valideren te selecteren).

Certificeer een document voor meerdere handtekeningen met beperkingen

Als u geen veranderingen wilt toestaan na ondertekening of als u de handtekeningen wilt beschermen, certificeer de documenten dan nadat alle handtekeningvelden zijn aangemaakt. Dit proces omvat het toevoegen van het vereiste aantal handtekeningvelden en vervolgens het document certificeren voordat er handtekeningen worden aangebracht.

Zodra een document is gecertificeerd, worden alle bijbehorende werkbalken en menu’s voor de beperkte functies uitgeschakeld in Revu, Adobe Acrobat en alle andere eventuele PDF-toepassingen.

Voor de basis workflow voor deze methode moet één persoon het document aanmaken en handtekeningvelden toevoegen. Die persoon ondertekent het document en stuurt het naar de volgende relevante ondergetekenden.

Handtekeningvelden aanmaken
  1. Ga in de menubalk naar Hulpmiddelen > Formulier > Digitale handtekening .
  2. Klik en sleep het eerste handtekeningveld. Herhaal het proces voor het gewenste aantal handtekeningen.

Nu de velden zijn aangemaakt, kunt u het document zelf ondertekenen.

Het document ondertekenen
  1. Klik op het veld Handtekening dat u wilt ondertekenen.
  2. Kies de digitale id die u wilt gebruiken en voer eventueel het wachtwoord in.
  3. In het deel Type handtekening selecteert u Certificering document.
  4. Onder Toegestane veranderingen na certificering kiest u Formulieren en digitale handtekeningen invullen in de lijst.
  5. Vul de opties in en bewerk het uiterlijk van de handtekening indien nodig.
  6. Klik op OK.

Hierna slaat u het document op. Nu kunt u het document naar de andere ondergetekenden sturen, die de bovenstaande instructies volgen om het document te ondertekenen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Markering

Het Telhulpmiddel is een markering die bijhoudt hoe vaak deze in een document is geplaatst. Dit komt van pas bij het volgen van het aantal individuele onderdelen op uw PDF-bestanden en kan gemakkelijk worden gepresenteerd in een spreadsheet of legenda.

Related Articles