Revu aanpassen – De Navigatie- & Statusbalken

Dit artikel is van toepassing op:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Dit laatste deel van deze serie Veelgestelde vragen over Bluebeam Revu aanpassen geeft een overzicht van de navigatie- en statusbalken.

De navigatiebalk biedt verschillende opties voor het bekijken en werken met uw documenten.

De statusbalk toont informatie zoals de paginagrootte en bestandseigenschappen, maar ook knoppen voor de cursorbeweging en het plaatsen van markeringen.


De Navigatiebalk is onderverdeeld in drie delen, op basis van functie:

Aan de linkerkant kunt u de MultiView opties gebruiken om meerdere documenten te bekijken of zelfs meerdere weergaves van één enkel document.

In het midden kunt u wisselen tussen pannen, zoomen en het selecteren of wijzigen van pagina’s of weergaven in het document

Aan de rechterkant heeft u toegang tot verschillende opties, waaronder het menu Profielen, de Dimmer, Documenteigenschappen of de instellingen voor Beveiligingvan het document.

De navigatiebalk verbergen en weergeven

U kunt de navigatiebalk in- of uitschakelen met de toets F4.

U kunt ook naar Hulpmiddelen > Werkbalken > Navigatiebalk gaan.

Op sommige laptops moet u de Fn-toets ingedrukt houden bij het gebruik van functietoetsen zoals F4.

U kunt een lijst met sneltoetsen voor Revu openen door te klikken op Revu > Sneltoetsen.

Statusbalk

De statusbalk wordt onder de navigatiebalk weergegeven.

Aan de linkerkant van de statusbalk wordt een contextgevoelige tekst weergegeven. Als er geen bestanden geopend zijn in Revu, staat hier “PDF openen om markeringen aan te brengen”. Als er een PDF geopend is, verandert de tekst naar “Gereed”. Als u dan een markering selecteert ziet u hier contextgevoelige hulp. Als u niet weet hoe u een markering gebruikt, kunt u deze tekst raadplegen.

Aan de rechterkant van de statusbalk ziet u een aantal knoppen, de pagina-afmetingen van het huidige bestand en de coördinaten van de positie van de cursor.

De pictogrammen aan de rechterkant zijn de instellingen voor Vastmaken aan. Meer informatie over Vastmaken aan Raster , Inhoud en Markering , evenals andere Hulpmiddelen in de Statusbalk vindt u in de Revu Help.

Raster weergeven geeft een gestippeld raster weer over uw geopende document heen. Dit is handig voor het plaatsen en meten van markeringen.

Met Opnieuw gebruiken kunt u een markeringssymbool of hulpmiddel uit een van uw Toolsets meerdere keren gebruiken, tot u deze weer deactiveert door op de geselecteerde knop Opnieuw gebruiken te klikken of door op de Escape-toets te drukken.

Weergaves synchroniseren is een functie die wordt gebruikt met MultiView en MultiView Extended. Als u meerdere versies van een document in verschillende Revu-tabbladen opent, kunt u het hulpmiddel Weergaves synchroniseren activeren om de weergave van uw actieve tabblad te synchroniseren met de andere versies van het document. Hiermee kunt u verschillende versies van dezelfde paginaregio tegelijk vergelijken. Lees voor meer informatie Hoe gebruik ik MultiView?

U kunt deze functies inschakelen door op de bijbehorende naam op de statusbalk te klikken. Ingeschakelde functies zijn blauw gemarkeerd. Als u op een gemarkeerde knop drukt, wordt de functie weer uitgeschakeld.

De statusbalk verbergen en weergeven

U kunt de statusbalk verbergen en weergeven met de F8-toets op uw toetsenbord. (U kunt ook naar Hulpmiddelen > Werkbalken > Statusbalk gaan.) Zo kunt u meer ruimte creëren voor het weergeven van bestanden en de interface van Revu overzichtelijker maken.


Meer informatie

Dit artikel is onderdeel van de serie Bluebeam Revu aanpassen:

Introductie Algemene voorkeuren
Panelen Hoofdwerkruimte en menubalk
Navigatie en statusbalken Werkbalken

Zie ook:

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

De hoofdwerkruimte is de centrale plaats van het Revu-display. Ontdek hoe u het uiterlijk van de hoofdwerkruimte kunt aanpassen en de hulpmiddelen kunt gebruiken vanuit de menubalk.

Related Articles