Revu bijwerken

Dit artikel is van toepassing op:
 • Revu 20
 • Revu 2019
Spring naar andere versies:
Aangepaste instellingen, stempels, profielen en werksets worden behouden als u Revu bijwerkt. Als de nieuwe versie van Revu wordt geïnstalleerd, worden uw instellingen en bestanden automatisch naar de geschikte locaties gekopieerd.

Bijwerken binnen Revu

De snelste en gemakkelijkste manier is door bij te werken vanuit Revu zelf. Revu verifieert de build en versie die u hebt geïnstalleerd en toont een koppeling naar het juiste updatebestand.
Om conflicten te voorkomen, controleert u of u al uw werk hebt opgeslagen en alle open toepassingen hebt gesloten. Mogelijk moet u bepaalde vensters opnieuw openen als de update is voltooid.
 1. Open Revu.
 2. Ga naar Hulp > Controleren op updates.Indien updates beschikbaar zijn, verschijnt het dialoogvenster Update beoordelen met de releaseopmerkingen voor de nieuwste versie.
 3. Klik op Downloaden. Het dialoogvenster Klaar voor bijwerken verschijnt nadat de download is voltooid.
 4. Klik op Installeren en volg de instructies op uw werk op te slaan of sluit eventuele toepassingen die nog draaien (indien nodig).
 5. Vervolgens verschijnt het dialoogvenster InstallShield. Klik op Installeren.
 6. Klik op Afronden nadat de installatie is voltooid.
Uw kopie van Revu is nu bijgewerkt.

Directe downloads van het updatebestand

Ga naar het Downloadcentrum en kies het updatebestand van uw versie van Revu om Revu handmatig bij te werken.We raden u aan bij te werken d.m.v. Controleren op updates (zoals hierboven getoond) om ervoor te zorgen dat het updatebestand overeenkomt met uw versie van Revu.

Revu voor de eerste keer installeren

Als u Revu voor de eerste keer installeert, download dan een volledige installatie van Revu vanuit het Downloadcentrum. Download de versie van Revu die overeenkomt met uw licentiecertificaat. Zie de pagina Inzetten binnen ondernemingen voor meer informatie en koppelingen naar bedrijfsupdates als u Revu in wilt zetten op meerdere computers.

Andere versies van dit artikel

Revu 2018
Aangepaste instellingen, stempels, profielen en werksets worden behouden als u Revu bijwerkt. Als de nieuwe versie van Revu wordt geïnstalleerd, worden uw instellingen en bestanden automatisch naar de geschikte locaties gekopieerd.

Hoe kan ik Revu bijwerken?

De snelste en gemakkelijkste manier is door bij te werken vanuit Revu zelf. Revu verifieert de build en versie die u hebt geïnstalleerd en toont een koppeling naar het juiste updatebestand.
Om conflicten te voorkomen, controleert u of u al uw werk hebt opgeslagen en alle open toepassingen hebt gesloten. Mogelijk moet u bepaalde vensters opnieuw openen als de update is voltooid.
 1. Open Revu.
 2. Ga naar Hulp > Controleren op updates
 3. Klik op de knop Bijwerken naar 2018.6.
 4. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt waar het updatebestand naartoe moet worden gedownload. Kies een praktische locatie en klik op OK.
 5. Sluit Revu.
 6. Ga in Windows Verkenner naar de locatie die u had gekozen en dubbelklik op het updatebestand.
 7. Volg de instructies om de update te installeren.

Kan ik het updatebestand direct downloaden?

Voor Revu Standard, CAD en eXtreme wordt er een enkel updatebestand gebruikt, evenals voor Windows 64-bit en 32-bit. Klik op de link hieronder om de update te downloaden:2018.6 Update

Hoe installeer ik Revu voor de eerste keer?

Als u Revu voor het eerst installeert, downloadt u de volledige installatie van Revu 2018. Zie de pagina Inzetten binnen ondernemingen voor meer informatie en koppelingen naar bedrijfsupdates als u Revu in wilt zetten op meerdere computers.
Revu 2017 en lager

Samenvatting

Verbeteringen in het Revu-updateproces

Relevante producten

Bluebeam Revu Windows 2017
De procedure voor het bijwerken van Revu is veranderd. Lees dit artikel zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u het juiste installatiebestand downloadt.

Hoe kan ik Revu bijwerken?

Revu 2017 stroomlijnt het updateproces door een kleiner bestand te gebruiken in plaats van het volledige installatiebestand. De update is 92% kleiner dan de volledige installatie. Zo beperkt u de tijd die het kost om uw software bij te werken.Aangepaste instellingen, stempels, profielen en werksets worden behouden als u Revu bijwerkt. Als de nieuwe versie van Revu wordt geïnstalleerd, worden uw instellingen en bestanden automatisch naar de geschikte locaties gekopieerd.De snelste en eenvoudigte manier om het juiste bestand te downloaden, is door in Revu op Help > Productupdates product-updates-32x32 in Revu te klikken. Deze functie controleert wat er is geïnstalleerd en geeft een koppeling naar het juiste downloadbestand weer.
Om conflicten te voorkomen, controleert u of u al uw werk hebt opgeslagen en alle open toepassingen hebt gesloten. Mogelijk moet u bepaalde vensters opnieuw openen als de update is voltooid.
 1. Open Revu.
 2. Klik op Help > Productupdates product-updates-32x32.
 3. Klik op de updateknop.
 4. Klik op Opslaan en kies een praktische locatie om de update op te slaan.
 5. Sluit Revu zodra de download is afgerond.
 6. Open Windows Verkenner en ga naar de locatie waar u het opdatebestand hebt bijgewerkt en open het bestand.
 7. Volg de instructies om de update te installeren.

Hoe installeer ik Revu voor de eerste keer?

Als u Revu voor het eerst installeert, downloadt u de volledige installatie van Revu 2017.

Kan ik nog steeds direct het bestand downloaden?

Ja, u kunt de bestanden nog steeds rechtstreeks downloaden, maar wij raden u aan het programma bij te werken via de functie Productupdatesproduct-updates-32x32 in Revu om ervoor te zorgen dat u het juiste bestand gebruikt. Wat u nodig hebt, is afhankelijk van de geïnstalleerde versie van Revu.
 • Als u Revu 2017.x hebt, kunt u de update installeren.
 • Als u Revu 2016 of eerder hebt, moet u de volledige installatie downloaden.
Voor Revu Standard, CAD en eXtreme wordt er een enkel updatebestand gebruikt, evenals voor Windows 64-bit en 32-bit. Klik op de link hieronder om de update te downloaden:

Revu 2017.x Update

Opmerking: de update kan alleen worden geïnstalleerd op Revu 2017.x. Als u eerdere versies wilt bijwerken, heeft u het volledige installatiebestand nodig.

Volledige installatie van Revu 2017

Als u Revu 2016 of eerder hebt of als u een nieuwe installatie wilt uitvoeren, klikt u op een van onderstaande knoppen om het installatieprogramma te downloaden voor de Revu-software die op uw licentiecertificaat is vermeld.

Revu Standard

Revu CAD

Revu eXtreme

Als u Bluebeam Vu wilt bijwerken, downloadt u het volledige installatiebestand vanaf de pagina Downloads en updates.
 

Implementatie voor ondernemingen

Als u Revu op meerdere computers wilt implementeren, raadpleeg dan de pagina Installatie voor ondernemingen voor meer informatie over onze zakelijke updates.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Configuratie

Configuratie

Stempels kunt u net als elk ander bestand mailen, opslaan op een netwerk of naar andere gebruikers sturen.

Related Articles