Feil: “Stiftemaskin har støtt på en filtype som ikke støttes”

Gjelder:

 • Alle versjoner av Revu

Problem

Den følgende feilmeldingen vises når du forsøker å åpne en fil i Bluebeam Stapler:

«Stapler har oppdaget en filtype som ikke støttes». Kontroller innstillingene for å forsikre deg om at en nødvendig konverterer ikke ble deaktivert.»

Årsak

Filen du prøver å åpne, er ikke en PDF-fil og/eller en gjeldende konverterer er ikke installert for den. Følgende filtyper støttes ikke av Revu:

 • .zip
 • .dwg
 • .doc(x)
 • .xlsx
 • .rvt
 • .csv

Løsning

Revu kan bare åpne og redigere PDF-filer. Hvis du prøver å åpne en fil som ikke er en PDF, vil Stapler (Bluebeams konverteringsprogram for PDF) automatisk starte for å forsøke å konvertere filen.

Hvis filkonverteringen skal være vellykket, må du jobbe med en filtyp som kan konverteres og ha installert det gjeldende konverteringsprogrammet. Bluebeam Stapler kan konvertere disse filtypene:

 • Bildefiler (.jpg, .png, osv.)
 • Word (krever Microsoft® Word® og Bluebeams plugin-moduler for Office)
 • Excel (krever Microsoft Excel® og Bluebeams plugin-moduler for Office)
 • PowerPoint (krever Microsoft PowerPoint® og Bluebeams plugin-moduler for Office)
 • MIME (krever Microsoft Outlook® og Bluebeams plugin-moduler for Office)
 • AutoCAD® (krever AutoCAD eller DWG TruevView®-programmet og Bluebeams plugin-modul for AutoCAD)
 • Revit® (krever Revit og Bluebeams plugin-modul for Revit)
 • SolidWorks® (krever SolidWorks og Bluebeams plugin-modul for SolidWorks)
 • Navisworks® (krever Navisworks og Bluebeams plugin-modul for Navisworks)
 • Sketchup Pro® (krever Sketchup Pro og Bluebeams plugin-modul for Sketchup Pro)
Når du prøver å konvertere en av filtypene over, må du først ha installert de tilsvarende kildeprogrammene og plugin-modulene.

Hvis du bruker Revu CAD eller eXtreme, kan du installere plugin-modulene du trenger med Bluebeam Administrator. Se Installer det nyeste Bluebeam-pluginmodulen for CAD-programvaren din for å få mer informasjon.

Related Articles