Så lägger du till bildtexter till markeringar

Gäller för:

 • Revu 21

Revu kan visa flera värden inom en och samma mätningsmarkering. Du kan till exempel ta ett areamått som också visar ett omkretsmått.

Visa flera mått

Som med alla mätningar måste dukalibrera dokumentet först. I de här exemplen ska vi ta ett areamått.

 1. Gå till Verktyg > Mätning > Areamått.
 2. Ta ditt mått.
  Om ingen skala har ställts in för dokumentet visas ett fönster där du kan göra det.
 3. Välj ditt mått.
 4. Öppna panelen Egenskaper och därefter:
  1. Under Utseende väljer du Visa rubrik.
  2. Välj Redigera och välj de mätvärden som du vill visa.

Du kan flytta bildtexten genom att hålla ned Skift-tangenten och dra bildtexten till en mer synlig plats.

Visa anpassade bildtexter

Med Revu 21.0.50 kan du visa data, inklusive anpassade kolumner, från markeringslistan. Du kan till exempel ta ett längdmått som inkluderar data från dina anpassade kolumner, som material och kostnader. 

För exemplet nedan behöver du förstå de begrepp som används i den här artikeln om hur man använder anpassade kolumner för att beräkna kostnader.

När du har skapat dina anpassade kolumner kan du använda de här stegen för att lägga till dem som bildtexter i dina mätningsmarkeringar.

 1. Välj ditt mått.
 2. Öppna  panelen Egenskaper.
 3. I fältet Etikett under Allmänt anger du <<Material>> - <<Kostnad>>
  Anpassade bildtexter måste anges mellan två inledande och två avslutande vinkelparenteser. I rullgardinsmenyn visas potentiella etiketter baserade på de kompatibla kolumnerna i markeringslistan. Inkompatibla etiketter visas som i exemplet nedan.

Avstånd och teckenplacering påverkar hur bildtexterna visas. Om du skriver in <<Material>><<Kostnad>> som en enda sträng skapas följande bildtext:

Instruktioner

Tips och tricks

Mätning

Revu 21

I Revu kan du använda verktyget Multiplicera för att skapa parallella kopior av markeringar och mätningar.

Related Articles