AutoCAD eller AutoCAD LT: Bluebeam PDF-skrivaren visas inte i skrivarlistan

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå till andra versioner:

Relevanta produkter

AutoCAD
AutoCAD LT

Problem

Bluebeam PDF-skrivaren finns inte med på listan över skrivare när du skriver ut från AutoCAD eller AutoCAD LT.

Lösning

I AutoCAD finns en inställning för att dölja systemskrivare. Avaktivera inställningen och bekräfta att Bluebeam PDF-skrivaren är installerad.

 1. Ta reda på om Bluebeam PDF-skrivaren visas i listan över skrivare i Windows eller inte.
  1. Klicka eller tryck på Start och skriv Kontrollpanel.
  2. Klicka på Visa enheter och skrivare eller Skrivare.
  3. ”Bluebeam PDF” bör finnas med i listan över skrivare.
 2. Installera om Bluebeam PDF-skrivaren om den inte visas i listan över skrivare.
  1. I Revu går du till Revu > Kontrollpanel.
  2. Klicka på fliken Skrivare.
  3. Klicka på Ominstallera skrivare.
 3. Kontrollera att skrivarlistan i AutoCAD innehåller systemskrivare.
  1. Starta AutoCAD.
  2. Skriv Options och tryck på Enter.
  3. Klicka på fliken Plot and Publish (Plotta och publicera) (I vissa versioner av AutoCAD kan den här fliken heta Plotting (Plottning).)
  4. Avmarkera kryssrutan Hide system printers (Dölj systemskrivare) och klicka på OK.
Om du fortfarande har problem kan du läsa Bluebeam PDF-skrivaren installeras inte i Revu.

Felsökning

Revu 2019

Integrationer och pluginprogram

Revu 20

Revu 21

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018

Relevanta produkter

AutoCAD
AutoCAD LT


Problem

Bluebeam PDF-skrivaren finns inte med på listan över skrivare när du skriver ut från AutoCAD eller AutoCAD LT.

Lösning

I AutoCAD finns en inställning för att dölja systemskrivare. Avaktivera inställningen och bekräfta att Bluebeam PDF-skrivaren är installerad.

 1. Ta reda på om Bluebeam PDF-skrivaren visas i listan över skrivare i Windows eller inte.
  1. Klicka eller tryck på Start och skriv Kontrollpanel.
  2. Klicka på Visa enheter och skrivare eller Skrivare.
  3. ”Bluebeam PDF” bör finnas med i listan över skrivare.
 2. Installera om Bluebeam PDF-skrivaren om den inte visas i listan över skrivare.
  1. I Revu går du till Revu > Kontrollpanel.
  2. Klicka på fliken Skrivare.
  3. Klicka på Ominstallera skrivare.
 3. Kontrollera att skrivarlistan i AutoCAD innehåller systemskrivare.
  1. Starta AutoCAD.
  2. Skriv Options och tryck på Enter.
  3. Klicka på fliken Plot and Publish (Plotta och publicera) (I vissa versioner av AutoCAD kan den här fliken heta Plotting (Plottning).)
  4. Avmarkera kryssrutan Hide system printers (Dölj systemskrivare) och klicka på OK.
Om du fortfarande har problem kan du läsa Bluebeam PDF-skrivaren installeras inte i Revu.

 

 

Felsökning

Revu 2018

Integrationer och pluginprogram

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

Det här kan bero på att Bluebeam PDF-skrivaren inte är installerad, eller på att AutoCAD inte visar systemskrivare. Installera om Bluebeam PDF-skrivaren eller konfigurera AutoCAD så att systemskrivare visas för att lösa problemet.

Relevanta produkter

Bluebeam Revu


Problem

Bluebeam PDF-skrivaren finns inte med i listan över skrivare när jag skriver ut från AutoCAD eller AutoCAD LT.

Lösning

I AutoCAD finns en inställning för att dölja systemskrivare. Det kan också hända att Bluebeam PDF-skrivaren inte är installerad.

 1. Ta reda på om Bluebeam PDF-skrivaren visas i listan över skrivare i Windows eller inte.
  1. Klicka på Start > Kontrollpanel.
  2. Klicka på Visa enheter och skrivare eller Skrivare.
  3. Finns ”Bluebeam PDF” med i listan över skrivare?
 2. Installera om Bluebeam PDF-skrivaren om den inte visas i listan över skrivare.
  1. Gå till Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel.

   I Windows 10 och 8.1 klickar eller trycker du på Start och anger Bluebeam Administrator.

   – eller –

   Gå till Hjälp > Kontrollpanel i Revu.

  2. Klicka på fliken Skrivare.
  3. Klicka på Ominstallera skrivare.

  Obs! Klicka här om du har problem med att installera Bluebeam PDF-skrivaren.

 3. Kontrollera att skrivarlistan i AutoCAD innehåller systemskrivare.
  1. Starta AutoCAD.
  2. Skriv Options och tryck på Enter.
  3. Klicka på fliken Plotting (Plottning).
  4. Avmarkera kryssrutan Hide system printers (Dölj systemskrivare) och klicka på OK.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Integrationer och pluginprogram

Bluebeam PDF-skrivaren finns inte med på listan över skrivare när du skriver ut från AutoCAD eller AutoCAD LT. I AutoCAD finns en inställning för att dölja systemskrivare. Avaktivera inställningen och bekräfta att Bluebeam PDF-skrivaren är installerad.

 

Related Articles