Fel med Hantera sidor i Bluebeam Kontrollpanel

Gäller för:

 • Revu 21 och tidigare

Problem

Ett av följande felmeddelanden visas när du väljer knappen Hantera sidor i Bluebeam Kontrollpanel:

 • Fel vid synkronisering av ändring på sidstorlekar. Användaren måste ha administratörsrättigheter för att lägga till formulären till skrivarna.
 • Det gick inte att spara ändringar av sidstorlek. Användaren måste ha administratörsrättigheter för att lägga till formulär till skrivare.
 • Fel vid skrivåtkomst. Sidstorleksfil för skrivare är skrivskyddad… Kan inte spara ändringar.

Lösning

Dessa felmeddelanden kan visas av olika anledningar. Följ stegen nedan för att lösa problemen.

Stegen måste utföras av en Windows-administratör. Om du inte har tillgång till ett konto med administratörsrättigheter måste du kontakta din IT-administratör.

Bluebeam PDF-skrivaren är inte installerad.

Installera om Bluebeam PDF-skrivaren:
 1. I startmenyn i Windows anger du Bluebeam Software. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 2. Välj fliken Skrivare i Bluebeam Kontrollpanel.
 3. Om fältet Namn är tomt väljer du Ominstallera skrivare.

Filen prtPages.xml är skadad.

Du måste hitta och byta namn på filen prtPages.xml i Utforskaren, så att en ny fil skapas i Bluebeam Kontrollpanel. Gör så här för att byta namn på och ersätta prtPages.xml:
 1. I startmenyn i Windows anger du Bluebeam Software. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 2. Välj fliken Nätkonfiguration i Bluebeam Kontrollpanel.
 3. Dubbelklicka på mappsökvägen för Skrivardrivrutin. Mappen öppnas, med filen prtPages.xml inuti.
 4. Högerklicka på filen prtPages.xml, välj Byt namn och ändra filnamnet till prtPages.old.xml.
 5. Gå tillbaka till Bluebeam Kontrollpanel och välj fliken Skrivare.
 6. Välj Hantera sidor.
 7. I dialogrutan Hantera sidor väljer du Lägg till.
 8. I rutan Formulärnamn skriver du Test.
 9. Välj OK. En ny  prtPages.xml-fil visas i Utforskaren.
 10. I dialogrutan Hantera sidor bläddrar du längst ner i listan Formulärnamn och väljer konfigurationen Test som du skapade tidigare.
 11. Välj Radera.
 12. Välj Ja i bekräftelsefönstret.
 13. Välj OK i dialogrutan Hantera sidor.
 14. Välj Ominstallera skrivare.
 15. Välj OK.

Fel vid skrivåtkomst

Det här betyder att det aktuella användarkontot inte har behörighet att lägga till eller ändra en skrivare. För att lösa problemet måste du antingen kontakta din IT-administratör för att be om rätt behörighet för att ändra en skrivare, eller logga in i Windows med ett konto med tillräcklig behörighet, och sedan lägga till de nya sidstorlekarna.

Det här problemet kan även uppstå om det aktuella användarkontot inte har behörighet för filen prtPages.xml. Lös problemet genom att be din IT-administratör att ändra behörigheterna för den filen.

Felsökning

Revu 2019

Bluebeam Kontrollpanel

Revu 20

Revu 21

Om du ser ett felmeddelande när du väljer knappen Hantera sidor i Bluebeam Kontrollpanel om att det har uppstått ett fel med att synkronisera ändringar av sidstorlekar beskriver den här artikeln hur du löser problemet.

 

Related Articles