Markeringskompatibilitet i Bluebeam Cloud

Den här artikeln gäller:

 • Bluebeam Cloud — webb

I Bluebeam Cloud kan du använda PDF-redigeraren för att samarbeta om ritningar i en webbläsare eller i appen, och exempelvis skapa, redigera och visa markeringar. I den här artikeln går vi igenom alla markeringar som helt eller delvis stöds, eller som saknar stöd, i Bluebeam Cloud.

Om du kommer åt Bluebeam Cloud från iOS-appen har du inte tillgång till markeringsverktyg som standard, men du kan fortfarande placera ut avvikelser och publicera informationsförfrågningar (RFI:er).

Markeringar med fullt stöd

Du kan välja och redigera markeringar som har skapats i Bluebeam Cloud. Fullt stöd innebär att du kan flytta, storleksändra, gruppera, radera eller uppdatera egenskaperna för en markering. Följande markeringar har fullt stöd:

 • Rektangel
 • Moln
 • Ellips
 • Vektorpenna (dvs. Linje och Polylinje)
 • Textruta
 • Bildtext
 • Moln+
 • Penna
 • Färgmarkör
 • Bild
Även om de inte kan skapas i Bluebeam Cloud har markeringarna Båge, Dimension och Flagga också fullt stöd.

Förutom ovanstående markeringar innehåller Bluebeam Cloud inbyggda verktygssatser som är användbara vid samgranskning.

Verktygssatser i Bluebeam Cloud

Kommentarer och ämnen

När du laddar upp en ritning till Bluebeam Cloud som ursprungligen markerades i Revu, överförs befintliga metadata från markeringslistan med fullt stöd.

Gör så här för att komma åt kommentarer och ämnen för dessa markeringar:

 1. Välj Kommentarer och former i menyn till höger i markeringsredigeraren.

 2. Du kan växla mellan Kommentarer och Former.

 3. Välj Visa information under en kommentar eller form för att se dess tidsstämpel och/eller sidetikett.
 4. Under Kommentarer kan du välja en markerings status i listrutan till höger.

  Statusalternativen är samma standardstatusar för granskning som också är tillgängliga i markeringslistan i Revu.

Markeringar med delvis stöd

Delvis stöd innebär att du kan välja, radera eller gruppera markeringarna samt uppdatera tillgängliga egenskaper för dem. Du kan dock inte flytta eller storleksändra dessa markeringar.

För närvarande kan mätningsmarkeringar och Utrymmen överföras från Revu, men de har bara delvis stöd i Bluebeam Cloud.

Grupperade markeringar

Grupperade markeringar kan skapas i Bluebeam Cloud och överföras från Revu. Du bör dock tänka på följande i dina arbetsflöden:

 • Alla markeringar förutom Cloud+ kan grupperas.
 • Linje-/pilmarkeringar kan inte roteras, och det kan inte heller de grupper som de ingår i.
 • Grupper som innehåller markeringar med delvis stöd fungerar på samma sätt som markeringar med delvis stöd.

Markeringar som inte stöds

Det finns ett litet antal traditionella Revu-markeringar som saknar stöd i Bluebeam Cloud. Markeringar utan stöd visas om de ingår i en uppladdad ritning, men kan inte väljas eller redigeras. Dessa markeringar omfattar:

 • Verktyget Antal
 • Digitala signaturer/ID:n
 • Stämplar
 • Skiss till skala-markeringar

Om du skickar dina verktygssatser från Revu 21 till Bluebeam Cloud, kan det dessutom hända att vissa anpassade markeringar inte stöds eller inte visas helt i Verktygslådan. De markeringar som saknar stöd kan inte placeras i en ritning i Bluebeam Cloud.

Den här markeringen stöds inte

Instruktioner

Felsökning

Bluebeam Cloud

Markering

Ta reda på vilka av de klassiska Revu-markeringarna som är kompatibla med vår webb-/mobillösning Bluebeam Cloud.

 

Related Articles