Så använder du Studio-sessioner för webben

Gäller för:

  • Bluebeam Cloud

Så kommer du åt Studio-sessioner för webben

När du har loggat in på Bluebeam Cloud med ditt Bluebeam ID (BBID) väljer du Studio-sessioner i det vänstra sidofältet. Alla Studio-sessioner som du har skapat eller blivit inbjuden till visas på den här sidan. Om du inte har någon aktiv session visas inte alternativet för Studio-sessioner.

Du måste använda Revu 21 för att skapa eller hantera dina sessioner. Du måste ha prenumerationsplanen Core eller Complete för att vara värd för en session. Sessionsvärdar kan bjuda in samarbetspartners som inte är betalande prenumeranter till sessioner.

Så arbetar du i en session

När du öppnar en session börjar du på den första sidan i ritningsuppsättningen. För att navigera i filerna i en session väljer du sidetiketten längst upp till vänster. För att navigera på sidorna i ett dokument använder du navigeringsfältet längst ner.

Du har tillgång till de markeringsverktyg som för närvarande är tillgängliga i Bluebeam Cloud, förutom Fråga-svar och Rondering. Flera Revu-markeringar stöds bara delvis eller inte stöds alls i Bluebeam Cloud.

För att visa markeringsdata, status och svar väljer du Kommentarer och former.

Som standard avser kommentarer textbaserade markeringar (t.ex. textrutor och bildtexter) medan former avser alla andra markeringar.

Anpassade statusar är tillgängliga i sessioner för webben. Du eller en annan samarbetspartner måste ställa in en anpassad status i Revu för att den anpassade statusen ska bli tillgänglig i Bluebeam Cloud.

Bästa praxis

Filhantering

Större filer kan försämra prestandan i sessioner för webben. Vi rekommenderar att du begränsar antalet sidor och filens komplexitet i sessionen.

Kom åt sessioner från Revu eller Bluebeam Cloud

Om du försöker komma åt en session från både Revu och Bluebeam Cloud tas du bort från den första åtkomstpunkten. Om du till exempel går med i en session på webben medan du redan deltar i samma session i Revu tas du bort från sessionen i Revu.

Instruktioner

Bluebeam Cloud

Du kan nu komma åt Studio-sessioner i Bluebeam Cloud. Gör så här för att komma igång.

Related Articles