Så här frilistar du Bluebeam-lösningarna efter domän eller IP-adress

Den här artikeln gäller:

 • Revu 21 och tidigare
 • Bluebeam Cloud
 • Studio

Om du är IT-administratör och behöver frilista Revu, Studio och/eller Bluebeam Cloud för dina användare kan du använda informationen nedan för att komma åt regioner och tjänster, domäner och jokertecken, och följa stegen för att hämta IP-intervall från AWS. 

Bluebeams AWS-regioner och AWS-tjänster

Regionen US
 • Region: us-east-1
 • Tjänst: AMAZON
 • Tjänst: CLOUDFRONT IPS
Regionen UK
 • Region: eu-west-2
 • Tjänst: AMAZON
 • Tjänst: CLOUDFRONT IPS
Regionen AU
 • Region: ap-southeast-2
 • Tjänst: AMAZON
 • Tjänst: CLOUDFRONT IPS
Regionen DE
 • Region: eu-central-1
 • Tjänst: AMAZON
 • Tjänst: CLOUDFRONT IPS
Regionen SE
 • Region: eu-north-1
 • Tjänst: AMAZON
 • Tjänst: CLOUDFRONT IPS

Frilista efter domän eller jokertecken

För bästa praxis rekommenderar vi att du frilistar efter domän och använder jokertecken för att få med samtliga Bluebeam-lösningar (dvs. Revu, Studio och Bluebeam Cloud). Det säkerställer att användarna får e-postmeddelanden om kontoaktivering för Revu 21-prenumerationer.

US-domäner
 • studio.bluebeam.com
 • gds.bluebeam.com
 • studiorealtime.bluebeam.com
 • internalapi.bluebeam.com
 • prime.bluebeam.com (endast för Studio Prime)
 • portal.bluebeam.com
 • activation.bluebeam.com (för registrering av Revu)
 • login.bluebeam.com
 • login.microsoftonline.com (valideringstoken för licensiering av Revu 20 och tidigare, inte en del av AWS)
 • accounts.bluebeam.com
 • authserver.bluebeam.com (för Studio Prime-arbetsflöden)
 • identitygateway.bluebeam.com
 • okta.bluebeam.com
 • org-admin.bluebeam.com
 • app.bluebeam.com
 • signin.bluebeam.com (för inloggning/inloggningsautentisering)
 • lagapi.bluebeam.com (för auktorisering av Revu 21)
 • revusyncbff.bluebeam.com (för synkronisering av verktygssatser från Revu 21 till Bluebeam Cloud)
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (uppdateringstjänsten för samtliga versioner och regioner)

Jokertecken

Om du kan använda jokertecken * behöver du bara frilista följande domäner:

 • *.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443

Obs! studio.bluebeam.com står framför *.amazonaws.com,så *.amazonaws.com behöver vanligtvis inte frilistas.Om det inte fungerar att frilista ovanstående Bluebeam-domäner kan du dock prova med att även frilista *.amazonaws.com.

UK-domäner
 • bluebeamstudio.co.uk
 • login.bluebeamstudio.co.uk
 • internalapi.bluebeamstudio.co.uk
 • activation.bluebeamstudio.co.uk (för registrering av Revu)
 • studiorealtime.bluebeamstudio.co.uk
 • accounts.bluebeamstudio.co.uk
 • signin.bluebeamstudio.co.uk
 • lagapi.bluebeamstudio.co.uk
 • revusyncbff.bluebeamstudio.co.uk
 • okta.bluebeamstudio.co.uk
 • app.bluebeam.co.uk
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (uppdateringstjänsten för samtliga versioner och regioner)

Jokertecken

Om du kan använda jokertecken * behöver du bara frilista följande domäner:

 • *.bluebeamstudio.co.uk:443
 • *.amazonaws.com:443

Obs! bluebeamstudio.co.uk står framför *.amazonaws.com,så *.amazonaws.com behöver vanligtvis inte frilistas.Om det inte fungerar att frilista ovanstående Bluebeam-domäner kan du dock prova med att även frilista *.amazonaws.com.

AU-domäner
 • bluebeamstudio.com.au
 • studiorealtime.bluebeamstudio.com.au
 • internalapi.bluebeamstudio.com.au
 • activation.bluebeamstudio.com.au (för registrering av Revu)
 • login.bluebeamstudio.com.au
 • accounts.bluebeamstudio.com.au
 • signin.bluebeamstudio.com.au
 • lagapi.bluebeamstudio.com.au
 • revusyncbff.bluebeamstudio.com.au
 • okta.bluebeamstudio.com.au
 • app.bluebeam.com.au
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (uppdateringstjänsten för samtliga versioner och regioner)

Jokertecken

Om du kan använda jokertecken * behöver du bara frilista följande domäner:

 • *.bluebeamstudio.com.au:443
 • *.amazonaws.com:443

Obs! bluebeamstudio.com.au står framför *.amazonaws.com,så *.amazonaws.com behöver vanligtvis inte frilistas.Om det inte fungerar att frilista ovanstående Bluebeam-domäner kan du dock prova med att även frilista *.amazonaws.com.

DE-domäner
 • bluebeamstudio.de
 • studiorealtime.bluebeamstudio.de
 • internalapi.bluebeamstudio.de
 • activation.bluebeamstudio.de (för registrering av Revu)
 • login.bluebeamstudio.de
 • accounts.bluebeamstudio.de
 • signin.bluebeamstudio.de
 • lagapi.bluebeamstudio.de
 • revusyncbff.bluebeamstudio.de
 • okta.bluebeamstudio.de
 • app.bluebeam.de
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (uppdateringstjänsten för samtliga versioner och regioner)

Jokertecken

Om du kan använda jokertecken * behöver du bara frilista följande domäner:

 • *.bluebeamstudio.de:443
 • *.amazonaws.com:443

Obs! bluebeamstudio.de står framför *.amazonaws.com,så *.amazonaws.com behöver vanligtvis inte frilistas.Om det inte fungerar att frilista ovanstående Bluebeam-domäner kan du dock prova med att även frilista *.amazonaws.com.

SE-domäner
 • bluebeamstudio.se
 • studiorealtime.bluebeamstudio.se
 • internalapi.bluebeamstudio.se
 • activation.bluebeamstudio.se (för registrering av Revu)
 • login.bluebeamstudio.se
 • accounts.bluebeamstudio.se
 • signin.bluebeamstudio.se
 • lagapi.bluebeamstudio.se
 • revusyncbff.bluebeamstudio.se
 • okta.bluebeamstudio.se
 • app.bluebeam.se
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (uppdateringstjänsten för samtliga versioner och regioner)

Jokertecken

Om du kan använda jokertecken * behöver du bara frilista följande domäner:

 • *.bluebeamstudio.se:443
 • *.amazonaws.com:443

Obs! bluebeamstudio.se står framför *.amazonaws.com,så *.amazonaws.com behöver vanligtvis inte frilistas.Om det inte fungerar att frilista ovanstående Bluebeam-domäner kan du dock prova med att även frilista *.amazonaws.com.

Global Services

Jokertecken

Om du kan använda jokertecken * behöver du bara frilista följande domäner:

 • *.gds.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443
 • *.login.okta.com:443

Frilista efter IP-adress

Om du inte kan frilista Bluebeam-lösningarna med ovanstående domäner/jokertecken eftersom det finns brandväggar som kräver att du använder IP-adresser, rekommenderar vi starkt att du hämtar IP-intervall för Amazon enligt din Bluebeam-region/-tjänst.

Så här hämtar du IP-intervall

I varje region som är värd för Bluebeam-lösningar är IP-intervallerna dynamiska, och AWS uppdaterar sin JSON-fil för IP-intervall regelbundet. Amazon anger på sin webbplats följande bästa praxis för att hämta IP-intervall för AWS:

Amazon Web Services (AWS) publicerar sina aktuella IP-adressintervall i JSON-format. För att visa aktuella intervall måste du ladda ner .json-filen. Om du vill behålla historiken kan du spara flera på varandra följande versioner av .json-filen på din dator. För att ta reda på om det har gjorts några ändringar sedan du senast sparade filen tittar du på publiceringstiden i den nuvarande filen och jämför den med publiceringstiden i den fil som du sparade senast.

 1. Ladda ner och installera AWS PowerShell.
 2. Kör följande kommando för att returnera alla IP-adresser på din geografiska plats och visa resultaten i PowerShell-konsolen.
  (@(Get-AWSPublicIpAddressRange -Region us-east-1) | ? { $.IpAddressFormat -eq 'Ipv4'-and $.Service -eq 'AMAZON' }).IpPrefix

  Kommando för IP-intervall för AWS PowerShell

 3. Kör följande kommando för att spara resultaten i en .txt-fil.
  (@(Get-AWSPublicIpAddressRange -Region us-east-1) | ? { $.IpAddressFormat -eq 'Ipv4'-and $.Service -eq 'AMAZON' }).IpPrefix > C:\Users\\Downloads\AMAZON.txt

  IP-adresser för AWS i en .txt-fil

Ytterligare resurser

Lägg till IP-adresser för behöriga avsändare

Om du använder en SPF-post (Sender Policy Framework) måste du lägga till IP-adresserna för din region i listan över behöriga avsändare, så att användarna kan validera sina Bluebeam ID (BBID)-konton och ta emot automatiska e-postmeddelanden från Bluebeam.

 • US: 54.240.43.6, 54.240.43.7
 • DE: 76.223.184.4, 76.223.184.48
 • SE: 23.251.241.6, 23.251.241.7
 • AU: 69.169.234.170, 69.169.234.171
 • UK: 23.249.219.49, 23.249.219.50

Bluebeam Cloud

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Instruktioner

Studio

Kom åt regioner och tjänster, domäner och jokertecken, samt stegen för att hämta IP-intervall från AWS, när du frilistar Bluebeam-lösningarna för dina användare.

Related Articles