Beräkningsfält uppdateras inte korrekt när du fyller i ett PDF-formulär

Gäller för:

 • Revu eXtreme

Problem

Ett fält som ska beräkna en totalsumma uppdateras inte eller genererar ett felaktigt värde när du fyller i ett formulär som du har skapat i Revu eXtreme. När du väljer beräkningsfältet i panelen Formulär (Alt+Q) och tittar närmare på det i panelen Egenskaper för formulärfält under Beräkna ser du en varning:

Fel – varning om beräkningsfält

Orsak

Varningen visas när ett beräkningsfält ligger före motsvarande indatafält i formulärordningen.

Lösning

För att lösa problemet måste du ordna om det aktuella beräkningsfältet, så att det ligger efter de fält som dess beräkning baseras på. Om du till exempel ska beräkna summan av värdena i flera fält måste beräkningsfältet för summan ligga sist i ordningen.

Följ de här stegen för att ordna om beräkningsfältet:

 1. Öppna PDF-formuläret i Revu eXtreme.
 2. Gå till Fönster > Paneler > Formulär (Alt+Q).
 3. Längst upp i vänstra hörnet av panelen Formulär klickar du på rullgardinsmenyn.
  Rullgardinsmenyn Formulär
 4. Välj Sortera om beräkningsfält.
  Sortera om beräkningsfält
 5. I dialogrutan som visas är det aktuella beräkningsfältet försett med en varning.
  Dialogrutan Sortera om formulärfält
 6. Klicka och dra beräkningsfältet för summan nedanför dess indatafält, så bör varningen försvinna.
  Att flytta på beräkningsfältet i dialogrutan gör att det fungerar igen, men det ändrar inte fältets placering i panelen Formulär. Välj fältet och klicka och dra det sedan i panelen.
 7. Välj OK.

Nu beräknas totalsumman rätt när du skriver in numeriska värden i de aktuella formulärfälten. Mer information om hur du konfigurerar beräkningar för dina PDF-formulär finns i den här artikeln.

Om du stöter på ett beräkningsfel i ett PDF-formulär som har skapats av en tredje part och inte själv har tillgång till Revu eXtreme bör du kontakta filens ägare för att informera om att beräkningsfältet verkar ligga fel i ordningen.

Lär dig hur du felsöker dina PDF-formulär genom att sortera om beräkningsfält för korrekta, automatiska beräkningar.

Related Articles