Ändra alternativen för standardmapp

Gäller för:

 • Alla versioner

Sammanfattning

Så här väljer du den standardplats där nya PDF-filer ska sparas när du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivaren eller använder Bluebeam-pluginprogrammet i ett program som stöds.

Relevanta produkter

Bluebeam Revu för Windows


Problem

Hur konfigurerar jag Bluebeam PDF-skrivaren och pluginprogrammen för att skapa PDF-filer i en mapp som jag väljer?

Sammanfattning

Med Bluebeam kan du välja den standardplats där nya PDF-filer ska sparas när du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivaren eller använder Bluebeam-pluginprogrammet i Microsoft Office, Outlook eller ett CAD-program som stöds.

Så här ändrar du standardsökvägen för att spara för Bluebeam PDF-skrivaren:

 1. Välj Start och skriv Bluebeam Administrator.
 2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 3. Klicka på fliken Skrivare.
 4. Klicka på knappen Mappalternativ.
 5. Det finns tre alternativ för att ange var PDF-filen ska skapas:
  • Om Källmapp är markerat sparas de filer som skapas genom Stapler i samma mapp som källfilen.
  • Om Senast sparade mapp är markerat sparas filerna i den senaste mappen som användes.
  • Om Anpassad projektmapp är markerat kan du ange en plats där filer ska sparas som standard.
 6. Klicka på OK två gånger för att spara inställningarna och stänga Bluebeam Kontrollpanel.

Nästa gång du skapar en fil med Bluebeam PDF-skrivare eller Stapler skapas och sparas filen i den standardmapp för utdata som du har valt.

Alternativet Källmapp gäller endast när PDF-filer skapas med hjälp av Bluebeam Stapler. Det beror på att sökvägen för den ursprungliga filen inte överförs från det program där filen skrivs ut till Bluebeam PDF-skrivaren.

Om Källmapp är valt och en PDF-fil skapas med Bluebeam PDF-skrivare eller Skapa PDF i Revu, sparas filen i mappen Dokument.

Så här ändrar du vilken mapp som används av Bluebeam-pluginprogrammet:

Varje pluginprogram har sina egna inställningar som är oberoende av skrivaren och andra pluginprogram.

 1. Öppna programmet.
 2. Klicka på knappen Ändra inställningar ChangeSettings16 på menyfliken.
 3. Klicka på knappen Mappalternativ på fliken Allmänna inställningar.
 4. Det finns tre alternativ för att ange var PDF-filen ska skapas:
  • Om Källmapp är markerat sparas filerna i samma mapp som källfilen.
  • Om Senast sparade mapp är markerat sparas filerna i den senaste mappen som användes.
  • Om Anpassad projektmapp är markerat kan du ange en plats där filer ska sparas som standard.
 5. Klicka på OK för att spara inställningen.

Nästa gång du skapar en PDF genom det här pluginprogrammet skapas PDF-filen enligt den standardmapp för utdata som du har valt.

Så här väljer du den standardplats där nya PDF-filer ska sparas när du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivaren eller använder Bluebeam-pluginprogrammet i ett program som stöds.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018 och tidigare

Revu 2019

Revu 20

Inställningar

 

Related Articles