Så här använder du Microsoft Information Protection (MIP) med Revu

Gäller för:

 • Revu 21

Översikt

Från och med uppdateringen till Revu 21.0.30 stöder Bluebeam filer som har skyddats med Microsoft Information Protection (MIP). MIP, som även kallas Microsoft Purview, är ett integrerat dokumentsäkerhetssystem som är kompatibelt med Microsoft 365-miljöer. Med MIP förblir företagsdata skyddade internt och externt, inklusive men inte begränsat till följande platser:

 • Microsoft 365-program (t.ex. Word, PowerPoint, Excel och Outlook)
 • Tjänster (t.ex. Microsoft Teams, SharePoint, Exchange och Power BI)
 • Lokala platser (t.ex. SharePoint Server och lokal fildelning)
 • Program och tjänster från tredje part (t.ex. Box och Dropbox)
 • Enheter

MIP använder känslighetsetiketter för att tillämpa olika säkerhetsnivåer för dokument, och känslighetsetiketterna hanteras genom efterlevnadsportalen för Microsoft Purview. När du tillämpar etiketter för MIP-känslighet får din organisation tillgång till de fördelar som beskrivs nedan.

 • Omfattning: Avgör vilken typ av innehåll som ska vara skyddat (t.ex. filer, e-postmeddelanden eller grupper).
 • Kryptering: Bestäm om skyddat innehåll ska krypteras eller inte.
 • Innehållsmarkeringar: Lägg till informativa sidhuvuden, sidfötter, vattenstämplar, tidsstämplar osv.
 • Delning: Välj vilka som ska kunna se innehållet utanför organisationen.
 • Automatiska etiketter: Kräv känslighetsetiketter för nytt innehåll.
När en MIP-känslighetsetikett har tillämpats på företagsdata lagras etiketten i metadata för det aktuella objektet. På samma sätt som med Digital Rights Management (DRM) följer en känslighetsetikett med objektet, men ändrar inte dess innehåll, vilket lämnar det filbaserade skyddet intakt.

Klicka härför att lära dig mer och se hur MIP fungerar i praktiken.

MIP och Revu

När du har laddat ner och installerat Revu 21.0.30 kan användare öppna MIP-skyddade filer i Revu och Studio. Eftersom de här dokumenten är skyddade är många verktyg och objekt utgråade, vilket gör att PDF-filerna fungerar som om de vore skrivskyddade.

Revu måste vara konfigurerat för att komma åt information om känslighetsetiketter från din Microsoft Purview-installation om du ska kunna öppna en MIP-skyddad PDF.

MIP-åtkomst och behörighet

Om MIP är konfigurerat i dina Revu-inställningar blir du ombedd att logga in med dina autentiseringsuppgifter för Entra ID-innehavare när du öppnar ett MIP-skyddat dokument i Revu.

MIP-inloggning, steg 1

MIP-inloggning, steg 2

MIP konfigurerat men inget Azure Directory-konto

Om MIP är konfigurerat i dina Revu-inställningar men ditt konto inte ingår i innehavarens Azure-katalog, kommer Microsoft inte att autentisera ditt konto. När du har öppnat en MIP-skyddad PDF i Revu och angett dina autentiseringsuppgifter ser du följande meddelande:

Misslyckad MIP-inloggning

Om felet kvarstår kan du kontakta din IT-avdelning för att lägga till ditt konto i Microsoft Azure-katalogen.

Ingen MIP-åtkomst

Om MIP inte är konfigurerat i dina Revu-inställningar får du ett felmeddelande och kan inte öppna en MIP-skyddad PDF i Revu. Det kan också hända att du får se det här felmeddelandet om du inte har behörighet att visa filen eller om dina inloggningsuppgifter för Entra ID är felaktiga. Felsök genom att kontakta ditt IT-team eller gå till Skapa MIP-registernyckel.

MIP-felmeddelande

Skapa MIP-registernyckel

När en användare har uppdaterat till Revu 21.0.30 blir den nya fliken MIP-konfiguration tillgänglig i Revu > Inställningar.

Fliken MIP-konfiguration klarProgramnamn och ID:n som visas på fliken MIP-konfiguration läses av Windows-registret under HKEY_LOCAL_MACHINE.Om fälten är tomma betyder det att MIP inte har konfigurerats helt med Revu ännu.

Kontakta din IT-avdelning för att ställa in MIP i ditt Windows-system.Om du är IT-proffs måste du först registrera programmet i Microsoft Azure-portalen.Klicka här för mer information om stegen.Skapa sedan en MIP-registernyckel för slutanvändaren.Kontrollera att Revu är stängt innan du följer stegen nedan.
 1. Öppna Registereditorn i Windows.
 2. Navigera till följande sökväg:
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluebeam Software\21\
 3. Högerklicka på mappen 21 och välj Ny > Nyckel.
 4. Byt namn på den nya MIP-nyckeln.
 5. Lägg till följande värden till MIP-nyckeln:
  1. AppName: Användarens värde för MIP AppName. Program-ID:t ska stämma överens med Program-/Klient-ID:t i Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory).
  2. ClientID: Ett GUID som ska tillhandahållas av ett IT-proffs.
  3. TenantID: Ett annat GUID som ska tillhandahållas av ett IT-proffs.

  Exempel på MIP-registernyckel

 6. Öppna Revu igen.Fliken MIP-konfiguration i Revu > Inställningar bör visa de inställningar som krävs för att öppna en MIP-skyddad PDF-fil.
Vi rekommenderar IT-administratörer som behöver fylla i MIP-konfigurationsnycklar för flera användare att skapa ett skript. Om det behövs kan du kontakta Bluebeams tekniska support för att få ett PowerShell-skript som kan utföra detta.

IT-resurser

Vill du veta mer om hur du distribuerar MIP för din organisations Revu-användare? Ta en titt på ytterligare resurser nedan.

Revu 21

Felsökning

Instruktioner

Om du har fått en PDF-fil som är skyddad genom Microsoft Information Protection (MIP) och har problem med att komma åt den kan du läsa mer om hur MIP fungerar med Revu.

Related Articles