Prestandaproblem för PDF-filer med sammanslagna linjer

Gäller för:

  • Alla versioner av Revu

Vad du kan göra om det tar lång tid att konvertera PDF-filer med sammanslagna linjer till TIF eller något annat rasterformat (JPEG, BMP osv.).


Termen rastrering beskriver processen att konvertera vektordata (det vanliga sättet att framställa linjeritningar i en PDF) till bitmappdata (till exempel TIF, BMP eller GIF). Att rastrera kan ta lång tid, särskilt för PDF-filer med ett stort antal punkter per tum (DPI) och/eller aktiverade genomskinlighetseffekter.

Rastrering är vanligt inom arkitektur och ingenjörskonst där PDF-filer har linjesammanslagning aktiverat för utskriftsändamål. Från och med Pushbutton PDF version 2.2.8 har Bluebeam lagt till möjligheten att skapa PDF-filer med sammanslagna linjer. När man visar PDF-filer med sammanslagna linjer får man överlappande enheter, där färgerna tonas tillsammans för att bilda nya färger baserat på det toningsläge som används. När linjesammanslagning är aktiverat blir till exempel färgen vid den punkt där en blå och en gul linje överlappar varandra en kombination av de två färgerna, vilket ger en ny färg.

Att rastrera en PDF med sammanslagna linjer kan vara en intensiv process eftersom färgvärdet för varje enskild pixel måste beräknas. Ju fler punkter per tum, desto större prestandaproblem. Ta till exempel en PDF i formatet ARCH_D (36 x 22 tum) med 400 DPI. Det motsvarar 36 × 22 × 400 × 400 = 126 720 000 pixlar. När linjesammanslagning är aktiverat kan var och en av pixlarna tonas med pixlar i olika lager.

PDF-specifikationen har stöd för en transparent bildmodell, vilket gör att linjer kan slås samman. Skrivare har dock inte stöd för transparens. När man skriver ut PDF-filer med linjesammanslagning måste de först införas för att simulera transparens. En vanlig införingsprocess är till exempel att konvertera PDF-filen till en bild.

Reprografiker utför ofta det här som ett steg i tryckprocessen. De använder då Ghostscript för att konvertera från PDF till TIF. I äldre versioner av Ghostscript (till exempel 8.14) ignoreras information om linjesammanslagning i PDF-filen, vilket gör att filen bearbetas mycket snabbare men utan hänsyn till toningen. Nyare versioner av Ghostscript (8.5.0 och senare) bearbetar informationen om linjesammanslagning korrekt, men processen tar mycket längre tid.

Förslag för bättre prestanda

  • Linjesammanslagning bör bara användas när det behövs. När man skriver ut PDF-filer i svartvitt är det ofta svårt att se den visuella skillnaden mellan utskrifter med respektive utan linjesammanslagning.
  • Arkitekter kan ofta eliminera behovet av linjesammanslagning genom att byta ordning på lagren i AutoCAD-ritningen. Placera ritningslagren i en sådan ordning att rastret eller den underliggande färgen ligger på ett nedre lager och de inre elementen ligger på de övre lagren.
  • Reprografiker som använder programvaran Repro Desk kan enkelt installera flera versioner av Ghostscript sida vid sida. Ghostscript 8.14 är den senaste versionen som inte bearbetar linjesammanslagning. Version 8.14 kan användas som reserv för utskriftsjobb som skulle ta för lång tid med en nyare version. Observera att TIF-filen inte kommer att ha sammanslagna linjer om version 8.14 av Ghostscript används.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu för Mac 1

Revu för Mac 2

Prestanda

Vad du kan göra om det tar lång tid att konvertera PDF-filer med sammanslagna linjer till TIF eller något annat rasterformat (JPEG, BMP osv.).

Related Articles