Fel: Stapler har stött på en filtyp som inte stöds | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Core
 • Complete

Problem

Följande felmeddelande visas när du försöker öppna en fil i Bluebeam Stapler:

Stapler har stött på en filtyp som inte stöds. Kontrollera inställningarna för att kontrollera så att nödvändig konverterare inte har inaktiverats.

Orsak

Filen du försöker öppna är inte en PDF och/eller aktuell konverterare finns inte installerad för den. Följande filtyper stöds inte av Revu:

 • .zip
 • .dwg
 • .doc(x)
 • .xlsx
 • .rvt
 • .csv

Lösning

Endast PDF-filer kan öppnas och redigeras i Revu. Om du försöker öppna en annan filtyp än PDF öppnas Stapler (som är Bluebeams program för PDF-konvertering) automatiskt för att försöka konvertera filen.

För att filkonverteringen ska lyckas måste filen vara konverterbar, och du måste ha den aktuella konverteraren installerad. Bluebeam Stapler kan konvertera följande filtyper:

 • Bildfiler (.jpg, .png osv.)
 • Word (kräver Microsoft® Word® samt Bluebeams pluginprogram för Office)
 • Excel (kräver Microsoft Excel® samt Bluebeams pluginprogram för Office)
 • PowerPoint (kräver Microsoft PowerPoint® samt Bluebeams pluginprogram för Office)
 • MIME (kräver Microsoft Outlook® samt Bluebeams pluginprogram för Office)
 • AutoCAD® (kräver AutoCAD eller programmet DWG TrueView® samt Bluebeams pluginprogram för AutoCAD)
 • Revit® (kräver Revit samt Bluebeams pluginprogram för Revit)
 • SolidWorks® (kräver SolidWorks samt Bluebeams pluginprogram för SolidWorks)
 • Navisworks® (kräver Navisworks samt Bluebeams pluginprogram för Navisworks)
 • Sketchup Pro® (kräver Sketchup Pro samt Bluebeams pluginprogram för Sketchup Pro)

När du försöker konvertera någon av ovanstående filtyper måste du först ha det aktuella källprogrammet och pluginprogrammet installerade.

Du måste också ha någon av prenumerationsplanerna Core eller Complete för att installera den eller de pluginprogram som du behöver med Bluebeam Kontrollpanel. Se Installera det senaste Bluebeam-pluginprogrammet för ditt CAD-program för mer information.

Felsökning

Revu 21

Felmeddelande

PDF-hantering

Om du har problem med att öppna en fil med Bluebeam Stapler bör du kontrollera följande filtyper och pluginprogram.

Related Articles