Så här beräknar du kostnader med anpassade kolumner i markeringslistan | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

I Revu kan användare skapa anpassade kolumner i markeringslistan för att beräkna materialkostnader för mängdavtagningar. I den här artikeln går vi igenom hur du skapar en valkolumn för material och deras baskostnader samt en formelkolumn som automatiserar dina beräkningar.

Anpassade valkolumner kan användas för att lagra numeriska värden, men är också användbara för att standardisera och kategorisera markeringar. En översikt av anpassade kolumner ges i den här videon.

Skapa en anpassad kolumn för material

Innan du kan ställa in en formel för att beräkna de totala kostnaderna måste du ange bas- eller enhetskostnaden för varje material. Följ de här stegen för att komma igång.

 1. Gå till Markeringslistan.
 2. Välj Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner…
 3. Välj fliken Anpassade kolumner i dialogrutan Hantera kolumner.
 4. Om du vill skapa en anpassad kolumn väljer du Lägg till.
  Lägg till anpassad kolumn
 5. I dialogrutan Lägg till kolumn anger du ett namn på den nya anpassade kolumnen (t.ex. Material).
 6. Välj Val i listrutan Typ.
 7. För att lägga till ett nytt val väljer du Lägg till.
  Lägg till valalternativ
 8. I dialogrutan Hantera valda objekt anger du namnet på materialet i fältet Objekt. Namnet visas i listan med alternativ i markeringslistan.
  Om du vill kategorisera valalternativ ytterligare anger du ett Ämne (t.ex. Golvläggning). Du kan dock bara välja valobjektet om mått och markeringar på PDF-filen har ett ämne som matchar i egenskapspanelen.
 9. Välj Tilldela numeriskt värde, och ange enhets- eller baskostnaden för materialet i det numeriska fältet.
  Hantera valda objekt
 10. Välj OK.

Om du vill lägga till fler material manuellt väljer du den nya anpassad kolumnen val under Hantera kolumner… och upprepar steg 7–10.

Importera valobjekt för material

Importera valobjekt kommer att skriva över alla befintliga valobjekt som du har lagt till manuellt i den anpassade kolumnen.

Du kan också lägga till valobjekt i dina anpassade kolumner genom att importera dem från ett kalkylblad som sparats som csv-fil.

Innan du importerar ska du kontrollera att dina data är ordnade på följande sätt:
 • Kolumn A = objekt
 • Kolumn B = ämne (valfritt)
 • Kolumn C = numeriskt värde (valfritt)

Gör så här för att importera:

 1. Gå till Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner…
 2. Dubbelklicka på den anpassade kolumnen Material eller välj Ändra.
 3. I dialogrutan Ändra kolumn väljer du Importera…
  Ändra kolumnen Importera val
 4. Leta reda på din .csv fil i Utforskaren och välj Öppna.

Nu ska alla dina valobjekt visas i dialogrutan Ändra kolumn.

Skapa en anpassad formelkolumn

När du har lagt till alla nödvändiga material och deras baskostnader kan du ställa in en anpassad formelkolumn för att beräkna de totala kostnaderna för en mängdavtagning.

 1. Öppna Markeringslistan.
 2. Gå till Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner…
 3. Välj fliken Anpassad kolumn i dialogrutan Hantera kolumner, och välj Lägg till.
 4. I dialogrutan Lägg till kolumn anger du ett namn (till exempel Total kostnad).
 5. Välj Formel i listrutan Typ.
 6. Ange den första variabeln i ekvationen i fältet Uttryck . När du anger Mätning i det här exemplet så visas en listruta.
  Formel Uttryck Variabel
 7. Dubbelklicka på variabeln Mätningar.
 8. Ange en giltig operator. I det här exemplet anger du * för multiplikation.
  • Addition (+)
  • Subtraktion (-)
  • Multiplikation (*)
  • Division (/)
  • Exponent (^)
  • Modulus (%)
  • Negation (-)
 9. Ange den andra delen av formeln i fältet Uttryck. I det här exemplet anger du Material.
 10. Dubbelklicka på variabeln Material .
 11. För formler som beräknar kostnad, uppdatera Format till valuta och välj lämplig valutasymbol.
  Formatera valuta
 12. Välj OK.
 13. Välj OK i dialogrutan Hantera kolumner.

När ett material väljs för en markering beräknas totalkostnaden för materialet i den nya formelkolumnen.

Kostnadsberäkningar i markeringslistan

Om du vill veta mer om hur du utnyttjar data från markeringslistan kan du läsa artikeln om bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner.

Instruktioner

Mätning

Markering

Lär dig hur du använder anpassade kolumner i markeringslistan för att skapa formler som beräknar materialkostnader för dina mängdavtagningar.

Related Articles