Menyraden saknas | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Menyraden visas inte längre längst upp i Revu-fönstret. Menyraden är det område som är markerat nedan.

Menyraden i Revu-gränssnittet

Lösning

Tryck på F9-tangenten medan Revu-fönstret är aktivt. Det är genvägen för att visa och dölja menyraden.

Om du använder en bärbar dator eller ett tangentbord utan numerisk knappsats kan du behöva hålla Fn nedtryckt och samtidigt trycka på F9.

På många bärbara datorer och mindre tangentbord används funktionstangenten för genvägar (t.ex. ljusstyrka, volym m.m.). Genom att hålla Fn-tangenten nedtryckt växlar du antingen till standardfunktionerna eller till genvägarna beroende på tillverkare och inställningar.

Felsökning

Revu 21

Gränssnitt och navigering

Om menyraden inte längre visas längst upp i fönstret i Revu 21 beskriver den här artikeln hur du löser problemet.

Related Articles