Snabbtangent jämfört med tangentbordsgenvägar | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Skillnaden mellan snabbtangenter och tangentbordsgenvägar

I Bluebeam Revu kan du spara anpassade markeringar eller markeringar som du använder ofta i Verktygslådan, som är ordnad efter olika verktygssatser. Under Mina verktyg kan du tilldela dina sparade markeringar en numerisk snabbtangent. Snabbtangentens numeriska värde bestäms av vilken ordning som markeringarna sparas i. För att komma åt en markering snabbt skriver du det numeriska värdet för markeringens snabbtangent på tangentbordet.

Även om det går att använda högre värden för snabbtangenter rekommenderar vi högst 99.

Revu innehåller också standardtangentbordsgenvägar som du kan använda för att snabbt komma åt olika verktyg och kommandon. Till skillnad från snabbtangenter går det att anpassa tangentbordsgenvägar.

När du anpassar tangentbordsgenvägar bör du tänka på att sifferraden på tangentbordet är reserverad för snabbtangenter, och inte kan tilldelas om.

Varför ska du använda snabbtangenter?

Både snabbtangenter och tangentbordsgenvägar kan användas för att snabbt komma åt olika markeringar. Med tangentbordsgenvägar kan du dock bara komma åt standardegenskaperna för en markering. Om du har anpassat en markerings egenskaper (till exempel linjefärg och linjetjocklek) och vill återanvända markeringen senare, kanske du vill spara markeringen i Mina verktyg.

Det finns tre olika sätt att spara en anpassad markering:

  • Dra verktyget från Senast använda verktyg till Mina verktyg.
  • Högerklicka på verktyget i Senast använda verktyg och välj Lägg till egenskaper i Mina verktyg.
  • Högerklicka på markeringen och gå till Lägg till i Verktygslåda > Mina verktyg.

Instruktioner

Markering

Med Revu kan du enkelt komma åt dina anpassade markeringar eller markeringar som du använder ofta med hjälp av snabbtangenter. Gör så här för att komma igång.

Related Articles