Så här importerar du flera ronderingssymboler | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?


Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Om du behöver ett snabbt sätt att skapa flera ronderingssymboler kan du använda Microsoft Excel för att skapa symbolernas grundläggande egenskaper och sedan importera dem till en ny eller befintlig verktygssats.

Så här skapar du en verktygssats i Excel:

 1. Öppna en tom Excel-fil och ange de grundläggande egenskaperna för varje ny ronderingssymbol som du vill skapa:
  1. Ange ämnet för varje symbol i kolumn A.
  2. Ange den förkortning som ska visas inuti ronderingssymbolen i kolumn B. Den här texten visas också när markeringen placeras ut i en ritning.
  3. Ange en definition av symbolen i kolumn C. Definitionen visas i kolumnen Kommentarer i markeringslistan.
 2. Välj Arkiv > Spara som.
 3. Välj rullgardinsmenyn Filformat och sedan .csv.
 4. Spara filen.

Så här importerar du verktygssatsen:

Du kan också importera dina anpassade verktygssatser till Bluebeam Cloud. Läs Skicka verktygssatser från Revu 21 till Bluebeam Cloud om du vill veta mer.
 1. Öppna Revu.
 2. Öppna Verktygslådan (Alt+X).
 3. Välj Verktygslåda > Hantera verktygssatser.
 4. Välj den verktygssats som du vill lägga till de nya ronderingssymbolerna i och välj sedan Ändra.
  • För att skapa en ny verktygssats väljer du Lägg till. Ange ett namn på den nya verktygssatsen och välj OK.
 5. Välj Importera Punchkey.
 6. Leta upp och välj din .csv-fil och välj sedan Öppna.
 7. Välj OK i de två dialogrutorna Ändra verktygssats och Hantera verktygssatser.

Du bör nu se de nya ronderingssymbolerna i den verktygssats som du importerade dina .csv-data till.

Instruktioner

Markering

Lär dig hur du använder Excel för att snabbt skapa många olika ronderingssymboler samtidigt.

Related Articles