Så här översätter du markeringar till andra språk | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Revu kan översätta dina PDF-markeringar till andra språk. Med funktionen Översätt markeringar översätts alla kommentarer i textfältet för en PDF-markering, liksom svar och kommentarer i markeringslistan.

Funktionen Översätt markeringar tillämpas endast på markeringarna. Texten i PDF-filen översätts inte. Dessutom går det inte att översätta införda markeringar, och om du sparar PDF-filen blir översättningen permanent.

Revu måste ansluta till internet för att det ska gå att använda Översätt markeringar.
 1. Öppna PDF-filen i Revu.
 2. Om du vill översätta dina markeringar går du till Dokument > Översätt markeringar.
 3. Välj nuvarande språk eller Auto i rullgardinsmenyn Från.
 4. Välj det språk som du vill översätta till rullgardinsmenyn Till.
 5. Under fältet Sidintervall anger du vilka sidor som du vill översätta.
 6. Välj OK.

Den översatta texten syns på flera olika ställen:

 • Texten i en textruta
 • Skrivmaskin
 • Bildtext
 • Anteckning eller popup-kommentar.

Övrig text, däribland svar och kommentarer på markeringar utan text, till exempel moln eller rektanglar, kan ses i markeringslistan (Alt+L). Kommentarer för alla markeringar (men inte svar) visas även längst upp i panelen Egenskaper (Alt+P).

Instruktioner

Markering

Inställningar

Revu kan översätta dina PDF-markeringar till andra språk.

Related Articles