Markeringar i en Studio-session är låsta och går inte att redigera | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Core
 • Complete

Problem

Du kan inte redigera dina egna markeringar och/eller sådana som har placerats ut av en annan deltagare i en Studio-session.

Orsak

Markeringar som har placerats ut i en PDF-fil innan den laddas upp till Studio kan inte redigeras i en session, även om det är du själv som har placerat ut dem. Markeringar som har placerats ut av en annan deltagare i en aktiv session kan bara redigeras av den deltagaren.

Lösning

Även om markeringarna i de här fallen är låsta för att upprätthålla dokumentets integritet, kan du använda följande steg för att få möjlighet att göra ändringar och dela dem med övriga deltagare i sessionen:

 1. Logga in i Studio och gå med i sessionen.
 2. Öppna PDF-filen med de markeringar som du vill redigera i sessionen.
 3. Om din behörighet tillåter det väljer du Arkiv > Spara som.
 4. Spara PDF-filen på din lokala eller delade enhet.
 5. Öppna PDF-filen igen i Revu och redigera markeringarna efter behov.
 6. Gå med i sessionen igen och välj Lägg till fil.
  I Revu 21 kan du bara lägga till filer i en session om du har någon av prenumerationsplanerna Core och Complete. Om du prenumererar på Basics måste du begära behörigheten Full kontroll av sessionsvärden.
 7. Välj PDF-filen med dina uppdaterade markeringar i Utforskaren och ladda upp den till den aktiva sessionen som en ny version.

Felsökning

Revu 21

Studio

Markeringar som har placerats ut innan en Studio-session eller av en annan deltagare är låsta och kan inte redigeras. Lär dig hur du laddar upp en ny version av en PDF med redigerade markeringar.

Related Articles