Konvertera markeringar till sekvensverktyg

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Revu räknar samtliga markeringstyper i markeringslistan. Du kan hålla koll på antal för en specifik märkning i dokumentet, precis som om du använde ett sekvensverktyg.

För att skapa en sekvensräkning:

 1. Välj och kopiera (Ctrl+C) markeringarna du vill inkludera i sekvensen.
 2. Gå till Arkiv > Ny PDF för att skapa ett tomt dokument i Revu.
 3. Klistra in (Ctrl+V) markeringarna på sidan.
 4. Välj verktyget Textruta (T).
 5. Placera ut en textruta nära markeringen som du vill att räkningen ska visas vid. Justera teckenstorlek och textjustering.
 6. Välj alla markeringar du vill inkludera i sekvensverktyget genom att dra en rektangel över dem.
  Sekvensverktyg måste innehålla en textruta där sekvensräkningen visas. Om markeringen redan innehåller en textruta måste du först ange vilken ruta som ska innehålla sekvensräkningen.
 7. För att ange vilken textruta som ska innehålla sekvensräkningen håller du nere Ctrl och klickar på en kontrollpunkt i den önskade textrutan. Kontrollpunkterna i textrutan blir då gula.
 8. Högerklicka på en av markeringarna och välj Gruppera (Ctrl+G).
 9. Högerklicka på gruppen och gå till Lägg till i Tool Chest och välj relevant verktygssats.
 10. Gå till Tool Chest (Alt+X), högerklicka på den nya markeringen och gå till Sekvens > Definiera.
 11. Dialogrutan för sekvens visas, där du kan konfigurera sekvensens beteende.
 12. Klicka på OK.
 13. Välj markeringen och placera den i ditt dokument.

Varje gång du lägger till markeringen i dokumentet i fortsättningen kommer numret i textrutan att uppdateras sekventiellt.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Har du någonsin velat bjuda in en teammedlem som inte har Revu till ett Studio-projekt eller en Studio-session? Du kan göra det genom att be dem att använda Revu i visningsläge.

Related Articles