Så här skapar du 3D-PDF

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

För Revu 21 måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att kunna skapa 3D-PDF-filer. För Revu 20 eller tidigare måste du ha en licens för CAD- eller eXtreme-utgåvan.

Fördelarna med PDF-filer i 3D

Med PDF-filer i 3D kan du skapa, dela och redigera dokument med omfattande CAD-data som alla kan komma åt. Tack vare 3D-PDF kan dessa filer användas utanför sina ursprungliga program, vilket möjliggör enkel delning mellan team och Revu-användare.

Så här skapar du en 3D-PDF genom att dra och släppa

Om du arbetar med filtilläggen Universal 3D (*.u3d) eller Industry Foundation Classes (*.ifc) kan du snabbt skapa en 3D-PDF genom att dra och släppa dessa filer i Revu.

Så här konverterar du filer med Bluebeam-pluginprogrammet

Om en 3D-fil ligger i sitt ursprungliga CAD-program kan du använda Bluebeam-pluginprogrammet för att konvertera den till en 3D-PDF. Bluebeam-pluginprogrammet kan generera PDF-filer i 3D från följande program:

 • AutoCAD
 • SolidWorks
 • Revit
 • Navisworks
 • SketchUp Pro

Lägga till 3D-innehåll i en befintlig PDF

Förutom att skapa en hel 3D-PDF i Revu kan du också lägga till 3D-innehåll i en befintlig PDF som innehåller text och vanlig 2D-grafik.Med verktyget Lägg till och redigera 3D-innehåll kan du ange ett område i din PDF och lägga till en 3D-modell där.Gå bara till Redigera > PDF-innehåll > Lägg till och redigera 3D-innehåll.När du har importerat 3D-innehållet kan du ändra standardinställningarna för visning, interagera med 3D-modellträdet samt redigera detaljer och namn.

3D-modellträd och vyer

Modellträdet ger dig ett intuitivt sätt att bläddra igenom din 3D-modell och dess komponenter.Precis som markeringslistan gör modellträdet att du kan sortera och redigera dina 3D-metadata.Behöver du ändra färgen på rörledningarna i din 3D-byggnad?Sortera modellträdet efter namn, välj de aktuella rörledningsobjekten och redigera färgen på dem i panelen Egenskaper.

Med vyer kan du spara specifika perspektiv och konfigurationer av din 3D-modell för att återanvända och konfigurera din modell senare. I vyer lagras de exakta angivelserna för zoomning, panorering och omvandlingar som tillämpas i PDF-filen i 3D. Behöver du snabbt zooma in och ta fram en särskild bjälke i din 3D-byggnad för en presentation? Spara en vy och läs in den senare.

Exportera data till CSV

PDF-filer i 3D innehåller massor av information, och ibland kan du behöva extrahera delar av dessa data. Genom att använda funktionen Filtrera i Revu kan du snabbt anpassa ditt modellträd så att enbart de data som är relevanta för dina behov visas.

När du har genomfört filtreringen kan du exportera dessa data till CSV genom att välja 3D-modellträd > Sammanfattning > Exportera till CSV-sammanfattning.Revu genererar då en CSV-fil som bara innehåller den information som du har filtrerat fram.

Instruktioner

Revu 2019

Dokumentbearbetning

Revu 20

Revu 21

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

Skapa PDF-filer med Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD

Relevanta produkter

Revu® CAD eller eXtreme 2017 och senare
Bluebeam har gjort det möjligt att skapa PDF:er i AutoCAD via Bluebeam-pluginprogrammet. I Revu CAD och version 2017 av eXtreme kan Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD använda 3D-data från AutoCAD 2016 och senare för att skapa 3D-PDF-filer som du kan öppna i Revu och göra markeringar i.
Du måste ha Revu CAD eller version 2017.0.10 av eXtreme för att utföra den här åtgärden i AutoCAD 2018 och senare. Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD har inte stöd för programvaran AutoCAD LT.
Bluebeam-pluginprogrammet bör visas automatiskt under fliken Output (Utdata) i AutoCAD-fältet.Om det inte finns där måste pluginprogrammet aktiveras i Bluebeam Kontrollpanel.Följ anvisningarna i artikeln om hur du skaffar det senaste pluginprogrammet när du har uppgraderat till en ny version av AutoCAD.
Du kanske lägger märke till att knappen ovanför pilen ändras då och då. Det beror på att det är det senaste alternativet som används i listmenyn som visas här.

Skapa en 3D-PDF

I AutoCAD 2016 eller senare skapar eller öppnar du den DWG-fil som du vill använda för att skapa en 3D-PDF. Gå sedan till fliken Utdata. Under den fjärde knappen från vänster i plugin-menyn finns en pil. Klicka på den för att komma åt följande funktioner.
Innan du fortsätter ska du titta på flikarna under ritningsfönstret i AutoCAD. Se till att du befinner dig på fliken Modell och inte på en Layout-flik.

Skapa 3D-PDF

Den här knappen skapar en enkelsidig 3D-PDF.
 1. När du klickat på knappen Skapa 3D-PDF öppnas en dialogruta med texten Spara som.
 2. Välj var du vill spara din nya 3D-PDF.
 3. Klicka på Spara.
Den nya 3D-PDF-filen en öppnas automatiskt i Revu när processen har slutförts.

Skapa U3D

Med det här alternativet skapas en U3D-fil som kan öppnas med alla utgåvor av Revu.
 1. När du klickat på knappen Skapa 3D-PDF öppnas en dialogruta med texten Spara som.
 2. Välj var du vill spara din nya U3D-fil.
 3. Klicka på Spara.
U3D-filer öppnas inte automatiskt i Revu.
Använda en U3D-fil i Revu
Om du vill interagera med filen i Revu måste du antingen öppna den som en 3D-PDF eller importera den till en befintlig PDF enligt anvisningarna nedan.
Båda uppsättningarna anvisningar här nedan fungerar även i Revu Standard.
Öppna en U3D-fil som 3D-PDF
 1. Öppna Revu och klicka på Öppna.
 2. Dubbelklicka på U3D-filen.
 3. Dialogrutan Ny 3D-PDF öppnas.
 4. Välj inställningar för Bakgrund, Ljusschema och Renderingsläge och klicka sedan på OK.
Infoga en U3D-fil som 3D-innehåll i en befintlig PDF
 1. Skapa eller öppna en PDF i Revu
 2. Gå till Redigera > 3D-redigerare. Din markör omvandlas till ett hårkors när du hovrar arbetsytan.
 3. Klicka och dra för att ange storleken på 3D-modellen.
 4. När dialogrutan Öppna fil öppnas väljer du den U3D-fil du vill importera.
 5. Justera inställningarna om det behövs och klicka sedan på OK.

Kopiera 3D till Urklipp

Med den här knappen kopieras en 3D-modell som U3D-data till Urklipp i Windows. Gör så här för att klistra in dessa data i en PDF i Revu:
 1. Skapa eller öppna en PDF i Revu.
 2. Använd tangentbordsgenvägen Ctrl+V för att klistra in filen i dokumentet. Din markör omvandlas till ett hårkors i arbetsytan.
 3. Klicka och dra för att ange storleken på 3D-modellen.
 4. Dialogrutan Lägg till 3D-innehåll öppnas. Om Revu upptäcker data bland dina urklipp visar fältet 3D-fil: Från Urklipp. (Annars ombeds du att öppna U3D-filen från Windows Explorer.)
 5. Justera inställningarna om det behövs och klicka sedan på OK.

Inställningar för 3D-PDF

Alternativen i dialogrutan Inställningar 3D-PDF ger dig möjlighet att justera inställningarna för de 3D-PDF- och U3D-filer som skapas av Bluebeam-pluginprogrammet.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Integrationer och pluginprogram

Lär dig skapa PDF-filer i 3D med CAD-data, lägga till 3D-innehåll i en befintlig PDF med mera.

Related Articles