Säkerhetskopiera och återställ dina stämplar

Denna artikel gäller:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019

Säkerhetskopiera dina stämplar

Som standard lagras dina stämplar i:

C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\[Versionsnummer]\Stamps\[Språkkod]

Revu 20-stämplar lagras exempelvis i:

C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps\sv

Gå till platsen via Utforskaren i Windows och kopiera dina stämplar till en säker plats. Om du inte hittar dina stämplar på platsen kan de ha flyttats. Du kan hitta deras plats i menyn Inställningar i Revu:

  1. Öppna Revu.
  2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K)
  3. Klicka på Kontrollpanel till vänster.
  4. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
  5. Du hittar platsen för dina stämplar i fältet Stämplar.
  6. Gå dit via Utforskaren i Windows och kopiera dina stämplar till en säker plats.

Återställa dina stämplar

Om du vill återställa dina stämplar klistrar du in innehållet i mappen Stämplar på den plats som anges på fliken Nätkonfiguration igen.

Säkerhetskopiera och återställa andra Revu-inställningar

I den här artikeln kan du lära dig hur du säkerhetskopierar och återställer andra Revu-inställningar, som sidstorlekar och anpassade e-postmallar.

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Inställningar

Related Articles