Så här batchtillämpar du anpassade statusar

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
Om du har någon av Bluebeam-prenumerationsplanerna Core eller Complete kan du skapa anpassade statusar i Revu 21. Det är dock bara Complete-användare som kan implementera skriptkommandon. För Revu 20 och tidigare är det bara användare med eXtreme-licenser som kan använda skript.

Du kan spara anpassade statusar i en PDF-fil (istället för i en profil) och använda skript [EN] för att tillämpa dem på flera dokument eller mappar. På så sätt får alla samarbetspartners och intressenter tillgång till samma anpassade statusar även om de använder olika profiler i Revu.

Innan du startar den här processen måste du skapa eller hitta en PDF-fil där dina anpassade statusar finns sparade. Mer information om hur du skapar anpassade statusar finns i artikeln How to save and share custom statuses (Så här sparar och delar du anpassade statusar) [EN].

Lägg till och kör ett nytt skript

För att kunna bädda in dina anpassade statusar i flera PDF-filer måste du skapa ett nytt skript. När skriptet tillämpas infogar och raderar Revu en sida ur dokumentet, och de anpassade statusarna finns sedan kvar inom de valda filerna/mapparna.

 1. Gå till Batch > Skript.
 2. Välj + längst ner i det vänstra hörnet för att lägga till ett nytt skript.
 3. I dialogrutan Skriptredigerare ger du skriptet ett namn, så att det lätt kan identifieras och tillämpas på framtida filer/mappar.
  Batch med anpassade statusar
 4. Välj en ikon för det nya skriptet.
 5. Kopiera och klistra in följande kommando i fältet Skript:
  InsertPages(0, "c:\users\name\desktop\status template.pdf", false, false, true, false, false)PageDelete(1)
 6. Ersätt den filsökväg som användes som platshållare ovan med hela filsökvägen och filmnamnet för den PDF-fil som du har hittat. Då hänvisar skriptet till den specifika PDF-fil där dina sparade anpassade statusar finns.
  Du behöver inte öppna PDF-filen med dina anpassade statusar för att utföra batchprocessen.
 7. Välj OK.
 8. I dialogrutan Skripthanterare väljer du Lägg till och lägger till de filer/mappar som behöver dina anpassade statusar.
 9. Under Skript väljer du det nyss skapade skriptet.
 10. Välj Kör.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Markering

PDF-hantering

Ritningshantering

Lär dig hur du batchtillämpar anpassade statusar från markeringslistan med Batchskript i Revu.

Related Articles