Så här återskapar du en PDF-fil för att lösa filspecifika problem

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Du har följande problem med en specifik fil eller filgrupp:

 • Felmeddelandet Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt visas.
 • Vissa markeringar eller verktyg fungerar inte i en specifik PDF-fil.

Orsak

En fil eller filgrupp kan vara skadad. Vanliga orsaker till skadade filer är:

 • PDF-konvertering. Vissa PDF-konverteringsprogram ger PDF-filer av låg kvalitet.
 • Problem när PDF-filen sparades eller laddades upp. En fil kan skadas när en annan systemprocess avbryter förloppet med att spara eller ladda upp en PDF-fil.

Lösning

En generell lösning på filspecifika skador är att återskapa PDF-filen. Det skapas en ny PDF-fil av det ursprungliga innehållet och filen rensas och skadorna tas bort. Importera sedan dina markeringar till den nya PDF-filen. Gör så här för att återskapa en PDF-fil:

 1. Gör en kopia av den eller de PDF-filer som berörs.
 2. Öppna kopian i Revu.
 3. Ta bort eventuella markeringar i PDF-filen. Gör så här för att ta bort markeringarna:
  1. Öppna markeringslistan (Alt+L).
  2. Välj en markering i markeringslistan och tryck på Ctrl+A för att välja samtliga markeringar.
  3. Tryck på Delete på tangentbordet för att ta bort alla markeringar ur PDF-filen.
 4. Spara kopian genom att trycka på Ctrl+S och stäng filen.
 5. Gå till Arkiv > Skapa> Från fil. Filutforskaren öppnas.
 6. Välj samma kopia och klicka på Öppna. Dialogrutan Spara som visas.
 7. Klicka på Spara. Filen återskapas.
 8. Om du hade markeringar i den ursprungliga PDF-filen måste du importera dem på nytt:
  1. Gå till Markeringslista > Markeringar > Importera. Filutforskaren öppnas.
  2. Välj den ursprungliga PDF-filen och klicka på Öppna.

Den skapade filen innehåller nu alla dina markeringar. Vi rekommenderar att du använder Bluebeam PDF-skrivare eller Bluebeam-pluginprogram när du skapar PDF-filer från källfilerna. Då får de PDF-filer som skapas hög kvalitet och många filspecifika problem kan undvikas.

Instruktioner

Revu 2019

Prestanda

Revu 20

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Felsökning

Prestanda

Lär dig hur en sessionsvärd kan återaktivera en session från Studio-portalen innan sessionen raderas från servern permanent.

Related Articles