Ställ in flera måttskalor i samma PDF

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå till andra versioner:

Med avsnittet Vyport i panelen Mätningar kan du skapa vyportar med olika kalibreringar. Då kan du definiera områden med måttskalor som skiljer sig åt från resten av dokumentet. Alla måttmarkeringar som ritas inom dessa vyportar kommer att följa vyportens specifika skala.

Så här skapar du vyportar:

 1. Gå till Fönster > Paneler > Mätningar (Alt+M).
 2. Klicka på Vyportar för att öppna avsnittet för Vyportar i panelen Mätningar.
 3. Klicka på knappen Lägg till vyport för att definiera en vyport.
 4. Klicka på OK i popup-fönstret. Klicka och dra för att definiera området för den nya vyporten.
 5. Ange ett namn för vyporten. Välj från tidigare förinställda skalor eller ange en anpassad skala.
 6. Klicka på Verkställ.
 7. Om du vill ändra skalan för vyporten klickar du på dess namn i vyportslistan. Skalalternativen för den valda vyporten visas nedan.

Du kan lägga till ytterligare vyportar i ditt dokument genom att klicka på knappen Lägg till vyport . Om du vill radera en vyport väljer du dess namn i vyportslistan och klickar på knappen Ta bort vyport . Klicka på Rensa alla vyportar för att ta bort alla befintliga vyportar.

Instruktioner

Revu 2019

Mätning

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018

Med avsnittet Vyport i fliken Mätningar kan du skapa vyportar med olika skalor. Då kan du definiera områden (via vyportarna) som alla har olika måttskalor, och alla måttmarkeringar som ritas inom dessa vyportar kommer att följa vyportens specifika skala. Här är några bra metoder för hur du ställer in flera skalor (kalibreringar) på en enskild sida i en PDF-ritning.

 1. Gå till Fönster > Paneler > Mätningar (Alt+M).
 2. I avsnittet Vyportar i panelen Mätningar klickar du på knappen Lägg till för att definiera en vyport.
 3. Klicka på OK i popup-fönstret. Klicka och dra för att definiera området för den nya vyporten.
 4. Ge vyporten ett namn och klicka på OK.
 5. Klicka på knappen Kalibrera i avsnittet Vyportar på panelen Mätningar för att kalibrera en ny skala för vyporten, eller skriv manuellt in nya skalvärden direkt i panelen Vyportar.
 6. Välj en vyport i listan och klicka på knappen för att ta bort den. Klicka på knappen Rensa alla för att ta bort alla befintliga vyportar.

När man har extra vyportar kan måttmarkeringar påverkas negativt. Om du t.ex. ritar in ett längdmått i fot och tum, men texten visas i decimalform, kan det bero på att det redan finns andra vyportar i PDF-filen som påverkar mätningen.

Dessa vyportar kan också tas bort från PDF-filen via fliken Mätningar.

Instruktioner

Revu 2018

Mätning

Revu 2017 och äldre

Med avsnittet Vyport i fliken Mätningar kan du skapa vyportar med olika skalor. Då kan du definiera områden (via vyportarna) som alla har olika måttskalor, och alla måttmarkeringar som ritas inom dessa vyportar kommer att följa vyportens specifika skala.

 1. Håll muspekaren över Flikar och klicka på Mätningar i menyn Visa . Du kan också använda tangentbordsgenvägen Alt+M.
 2. Klicka på knappen Lägg till i avsnittet Vyportar för att definiera en vyport.
 3. Klicka på OK i popup-fönstret och klicka och dra för att rita upp en rektangel i PDF-filen som definierar området för den nya vyporten.
 4. Ge vyporten ett namn och klicka på OK.
 5. Klicka på knappen Kalibrera i avsnittet Vyportar i fliken Mätningar för att kalibrera en ny skala för vyporten, eller skriv manuellt in den nya skalan direkt i avsnittet Vyportar.
 6. Välj en vyport i listan och klicka på den röda knappen X för att ta bort en vyport. Klicka på knappen Rensa alla för att ta bort alla befintliga vyportar (endast för version 8 och senare).

vyport-förklaring

Om man har extra vyportar kan måttmarkeringar påverkas negativt. Om du exempelvis ritar in ett längdmått i fot och tum men texten visas i decimalform kan det bero på att det redan finns andra vyportar i PDF-filen som påverkar mätningen.

Dessa vyportar kan också tas bort från PDF-filen via fliken Mätningar.

 

Om du använder Revu 11 eller senare kan du läsa mer om oönskade vyportar och hur man tar bort dem i Sidan blir blå när du ska ta ett mått. Användare med Revu 10 eller äldre kan titta på Det går inte att kalibrera ett dokument.

Kolla in våra videoguider om PDF-mätningar , Förbättringar för mätningar i Revu 12 och Mängdavtagningar och uppskattningar som komplement till avsnittet för vanliga frågor på vår Supportsida och Hjälpguiden för Revu.

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Mätning

En översikt över de behörighetsinställningar som du kan komma åt när du har startat ett projekt, lagt till dina filer och bjudit in användare.

Related Articles