Söka efter en symbol eller bild i en PDF-fil

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Hitta symboler eller bilder med VisualSearch

Med funktionen VisualSearch kan du söka efter alla förekomster av en viss visuell signal eller ett objekt i ett dokument. När du har hittat alla förekomster av ett objekt kan du tillämpa en åtgärd – till exempel markera eller hyperlänka – på samtliga förekomster samtidigt. Om du arbetar med papperskopior av ritningar kan du skanna in dem till PDF-format och använda VisualSearch.

I Revu 21 måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att använda VisualSearch. Mer information om de funktioner som är tillgängliga för respektive Bluebeam prenumerationsplan får du genom att klicka här.

Så här använder du VisualSearch:

 1. Öppna sökpanelen (Ctrl+F eller Alt+1).
  Om du inte ser sökpanelen i sidofältet går du till Fönster > Paneler > Sök.
 2. Klicka på knappen VisualSearch.
 3. Klicka på Hämta rektangel.
 4. Rita en rektangel runt det objekt som du vill söka efter. Om du vill rita en kvadrat håller du Skift nedtryckt medan du drar.
  En förhandsgranskning visas till vänster. Om du inte ser den kan du prova att göra sökpanelen bredare.
 5. Klicka på Sök. Sökförloppet visas längst ner i panelen.
 6. Om du har för många irrelevanta resultat, eller för få relevanta, kan du gå till avsnittet Alternativ och justera skjutreglaget Känslighet för bättre resultat. Lägre känslighet ger ett mer varierat resultat, medan högre känslighet gör sökningen mer begränsad.
 7. När du har dina resultat kan du välja vissa eller samtliga av dem och sedan högerklicka för att hyperlänka, lägga till bokmärken, markera med mera.

Definiera sökrektangeln

Allt som finns inom sökrektangeln, även tomt utrymme, tas med i sökningen med VisualSearch. Om du gör rektangeln för stor kan det innebära att relevanta poster inte kommer med i sökresultatet. Det är bäst att skapa en rektangel som ligger så nära objektet som möjligt.

Instruktioner

Revu 2019

Markering

Redigera dokument

Revu 20

Revu 21

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Ritningar innehåller ett stort antal symboler och ibland behöver du hyperlänka dessa symboler till specifikationer eller detaljer. Med Revus VisualSearch-funktion kan du söka efter alla förekomster av en visuell symbol i en uppsättning ritningar och sedan tillämpa en åtgärd – exempelvis markera eller hyperlänka – på alla förekomsterna på en gång. Om du arbetar med papperskopior av ritningar kan du skanna dem till PDF och sedan använda VisualSearch.

VisualSearch finns på fliken Sök sök, samma plats där du söker efter text. Du kan komma åt fliken Sök sök på några olika sätt:

 • Tryck på Ctrl+F eller Alt+1.

  – eller –

 • Klicka på Flikåtkomst tab-access-20x20 > Sök sök.

  – eller –

 • Klicka på Visa > Flikar tabs-32x32_20x20.png > Sök sök.

Använda VisualSearch

 1. Öppna fliken Sök sök.
 2. Klicka på knappen Hämta rektangel . (Visuellt väljs automatiskt när du klickar på knappen.)
 3. Rita en rektangel runt det du vill söka efter. Förhandsgranskningen av sökningen visas till höger om knappen Hämta rektangel. (Bredda fliken Sök flik om du inte ser förhandsgranskningen.)
 4. Justera reglaget Känslighet i avsnittet Alternativ på fliken Sök sök.
 5. Klicka på knappen Sök för att starta sökningen.
 6. Sökförloppet visas längst ner på fliken Sök sök.
 7. Resultaten visas i den nedre delen av fliken. Du kan markera alla resultat för att tillämpa en åtgärd, t.ex. lägga till ett bokmärke, lägga till en hyperlänk, lägga till en markering med mera.

Nedanstående bild visar förhandsgranskningen på fliken Sök sök efter att sökrektangeln har ritats.
3-12-1-B

Definiera sökrektangeln

Allt som finns inom sökrektangeln, även tomt utrymme, tas med i sökningen med VisualSearch. Därför är det bäst att skapa en så liten rektangel som möjligt runt det du söker. Om du skapar stora rektanglar kan det leda till att objekt inte kommer med i resultatet. När du till exempel söker efter en stolpe eller en vertikal I-balk på en planritning kan balken vara fristående, stå intill eller till och med finnas inuti en vägg.

Bilden nedan visar två olika sökrektanglar runt olika stolpar på samma våning. Stolpen till höger skulle inte hittas eftersom sökrektangeln innehåller för många extra vägglinjer. Den mindre sökrektangeln skulle däremot hitta båda stolparna.

Känslighet

Ritningar kan innehålla många variationer och mycket bakgrundsbrus. Genom att ändra känsligheten kan du definiera hur exakt sökningen kommer att vara. De mittlinjer som löper genom stolpar är till exempel kanske inte exakt likadana, eller så är den symbol som du söker efter placerad över några andra linjer. Att sänka känsligheten ökar toleransen för variation.

Bilden nedan visar en symbol på två ställen i en ritning. Till höger löper det linjer under symbolen. Sökverktyget kan bara hitta båda två om inställningen för känslighet sänks. Det kan hända att du måste söka några gånger med olika känslighetsinställningar för att komma fram till vad som ger bäst resultat.

Mer information om ytterligare alternativ på Sökfliken och Sökning i PDF-filer finns i Revu Hjälp.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Markering

Redigera dokument

Med funktionen VisualSearch kan du söka efter alla förekomster av en visuell signal eller ett objekt i ett dokument.

Related Articles