Installationsfel 1303: ”Installer har inte behörighet att komma åt den här katalogen”

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Medan du uppgraderar Revu visas följande fel och installationen avbryts.

Fel 1303. Installer har inte behörighet att komma åt den här katalogen: C:Program FilesBluebeam SoftwareBluebeam Revu. Det går inte att fortsätta installationen. Logga in som administratör eller kontakta systemadministratören.

Lösning

Om felet visas medan du installerar om eller uppgraderar Revu följer du de här stegen för att slutföra installationen.

 1. Starta om datorn och börja om med installationen av Revu. Problemet med mappbehörighet som nämndes i det ursprungliga felmeddelandet bör vara löst när Windows har startat om. Installationen bör nu kunna slutföras utan problem.
 2. Om problemet kvarstår startar du om datorn med Windows 7 SP1, Windows 8.1 eller Windows 10 i felsäkert läge.
  1. Öppna mappen Program:
   • Klicka på Start, skriv in C:Program Files och tryck på Enter.
  2. Radera mappen Bluebeam Software.
  3. Starta om Windows på normalt sätt och logga in med ditt vanliga Windows-konto.
  4. Starta om Bluebeam-installationen.

Kontakta Support-teamet om du fortfarande har behörighetsproblem med installationen.

Felsökning

Revu 2019

Felmeddelande

Revu 20

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Konfiguration

Felmeddelande

Du har följande problem med en specifik fil eller grupp av filer: Felmeddelandet ”Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt” visas. Vissa markeringar eller verktyg fungerar inte i en specifik PDF-fil.

Related Articles