Så här hanterar du stora PDF-filer med Sets

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

I Revu 21 är Sets endast tillgängliga med prenumerationsplanerna Core och Complete.

Med ett Set kan du läsa in flera PDF-filer i Revu som om de vore ett och samma dokument. Alla revisioner som finns grupperas automatiskt tillsammans med de aktuella sidorna. Revu kan också känna igen ett ritningsnamn och använda det för att automatiskt sortera dokument efter disciplin. Eftersom filerna är hyperlänkade snarare än kombinerade går det snabbt att läsa in och navigera i filerna. Du kan ordna filerna i mappar, och även dela Sets med dina kollegor.

Skapa ett Set

För att skapa ett Set öppnar du panelen Sets. Om panelen Sets inte visas på skärmen kan du gå till Fönster > Paneler > Sets för att aktivera den.

 1. I panelen Sets väljer du Sets > Nytt Set.
 2. Välj Lägg till och välj sedan de filer som du vill ha med i ditt Set.
 3. Välj OK.
 4. Klicka på Välj och klicka sedan och dra runt det område i ditt dokument där ritningsnamnet eller ritningsnumret visas.

Revu använder AutoMark för att tagga och namnge artiklarna och visar sedan en tabell över de namngivna ritningarna där du kan redigera eventuella fel som har uppstått i AutoMark-processen.

Om du är nöjd med ritningsnamnen kommer de att användas av Revu som namn i ditt Set.

För att spara ditt Set väljer du Sets > Spara Set.

Du kan navigera i dina filer från panelen  Sets. Om en viss ritning innehåller revisioner kan du använda pilarna direkt under miniatyrbilden för att bläddra igenom dem. På sidor med revisioner visas ytterligare sidor i en stapel under respektive miniatyrbild.

Kategorisera Sets

Om du vill ändra hur dina PDF-filer kategoriseras i Revu går du till Revu > Inställningar > Sets > Kategorier. Under AutoMark-förloppet försöker Revu identifiera vilken disciplin PDF-filen tillhör baserat på vilken bokstav i filterkolumnen som matchar början av bladnamnet. Dubbelklicka på raden om du vill ändra antingen disciplinens namn, eller den bokstav som används för att identifiera en disciplin.

Standarddisciplinerna i Revu är baserade på AIA-standarder. Internationella användare som följer andra CAD-standarder måste skapa sina egna kategorier innan de skapar Sets.

När du har ställt in disciplinerna kan du bläddra bland ritningarna per disciplin för att göra det ännu enklare att navigera.

Dela Sets

Du kan bara dela ett Set med dina kollegor om de har tillgång till samma sökvägar i Setet. Det enklaste sättet att dela ett Set är att använda följande process för att spara Set-filen (.bex) och tillhörande PDF-filer på en delad nätverksenhet:

 1. Skapa eller flytta en mapp som innehåller alla relevanta PDF-filer i ett Set till din nätverksenhet.
 2. Skapa ett Set med hjälp av stegen ovan.
 3. Välj Sets > Spara Set som, ge ditt Set ett namn och spara det på nätverksenheten.

Om du inte har någon nätverksenhet kan du dela ett Set genom att komprimera det till en .zip-fil och skicka den komprimerade filen direkt till en kollega.

För att göra det måste du först skapa en mapp som innehåller .bex-filen och PDF-filerna i ditt Set. Kontrollera att länkarna i ditt Set är relativa och leder till rätt platser i mappen. Skicka sedan den komprimerade filen via e-post eller ett fildelningssystem.

När filerna är sparade på rätt plats på nätverksenheten kan du öppna ett Set så här:

 1. Välj Sets > Öppna Set.
 2. Gå till den .bex-fil som du sparade tidigare för att välja den.

Ännu mer om Sets

Om du kör fast, eller om du vill prova ännu fler Sets-funktioner, kan du läsa om Sets i hjälpmanualen för Revu.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

PDF-hantering

Revu 20

Revu 21

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Vi på Bluebeam efterfrågar alltid feedback från våra kunder, så att vi kan bygga vidare på och förbättra verktygen som ”hjälper dig att göra det du gör ännu bättre”. För några år sedan hörde vi er högt och tydligt berätta om ett särskilt problem: att arbeta med en enda PDF-fil som innehåller en stor mängd sidor. Det kan vara krångligt av flera skäl. Exempel:

 • Filen kan lätt bli för stor för att skickas per e-post.
 • Teammedlemmarna måste vänta på sin tur att göra revisioner när PDF-filen ligger i ett dokumenthanteringssystem, även om de kanske bara vill komma åt ett fåtal av sidorna.
 • Versionskontrollen för projektet riskerar att gå förlorad om teammedlemmarna extraherar sidor ur dokumentet för att arbeta med dem separat.

Ett projektteam vill naturligtvis kunna dela upp sidorna i enskilda PDF-filer för att hålla dem skyddade och göra dem enklare att hantera. Samtidigt är det viktig att hålla all information samlad – helst på en plats som bara ligger ett klick bort.

I Revu 11 löste vi problemet genom att introducera Sets.

Hur fungerar Sets?

Med Sets kan du hålla alla relaterade sidor åtskilda och fortfarande visa och navigera genom dem som om de vore ett enda dokument på en enda flik, utan att någonsin behöva slå ihop filerna. Nu kan du alltså se hela uppsättningen byggritningar på ett ställe. Det finns också andra fördelar. Tidigare revisioner staplas bakom den aktuella versionen, så att du inte tappar kontrollen över ändringarna under ett projekt. Som ett exempel kan vi föreställa oss att arkitekten har skickat flera reviderade golvritningsblad som en del av det senaste tillägget. Med Sets kan du infoga tilläggsbladen som den aktuella ritningen utan att förlora möjligheten att visa tidigare planritningar. Dessutom kan sidor som aldrig skulle gå att kombinera på grund av säkerhetsbegränsningar i PDF-filen eller digitala signaturer nu visas som en del av samma Set.

Du kan skapa ett Set med PDF-filer från ProjectWise, SharePoint, Bluebeam Studio-projekt och en lokal enhet eller en nätverksenhet. Du kan till och med visa filer som är uppdelade mellan de här olika platserna som ett fullständigt Set. När du sedan har startat ett Set kan du sortera filerna efter sidetikett eller i nummerordning och dela ditt skrivskyddade Set med kollegor och projektpartners.


Ta en titt på de videoguider som handlar om Sets , Sets 2.0 och Sets 3.0 , samt på Revu-handboken, som du kommer åt via Bluebeams supportsida.


Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

PDF-hantering

Att arbeta med stora mängder PDF-filer kan vara tidskrävande. Att använda Sets i Revu kan underlätta arbetet.

Related Articles