Flera “Spara som”-dialoger visas när du skapar PDF från plugins eller Bluebeam PDF-skrivare

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Problem

När du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivaren eller använder något av pluginprogrammen visas flera Spara som-dialogrutor för tidigare utskrifter.

Orsak

De tillfälliga filer som skapas av skrivaren och pluginprogrammen tas inte bort när PDF-filerna har skapats. Dessa tillfälliga filer bör tas bort automatiskt. En tänkbar anledning till att filerna finns kvar är att du startade programmet med hjälp av Kör som administratör och sedan skrev ut med Bluebeam PDF-skrivare. Ta bort filerna genom att starta om portövervakaren (bbprint.exe).

Lösning

 1. I Revu går du till Revu > Kontrollpanel.
 2. Välj fliken Skrivare .
 3. Välj Rensa utskriftsjobb.
 4. Under Portövervakare väljer du Stoppa och klickar på Starta om.
 5. Välj Avbryt om dialogrutan Spara som visas för gamla PDF-filer.
 6. Välj OK.

Fortsätter meddelandena om de gamla PDF-filerna att visas när du har startat om portövervakaren? Gör så här för att ta bort de tillfälliga filerna manuellt:

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
 2. Tryck på Windows-tangenten + R.
 3. I dialogrutan Kör anger du %programdata%\Bluebeam Software\Print Jobs.
  Mappen ProgramData är dold som standard. Om mappen inte är synlig följer du stegen på Microsofts supportwebbplats för att visa dolda filer.
 4. Radera eventuella .mxB– och .psB-filer i mappen.
 5. Öppna mappen med ditt användarnamn.
 6. Radera eventuella .mxB– och .psB-filer i mappen.
 7. I Bluebeam Kontrollpanel väljer du fliken Skrivare.
 8. Under Portövervakare väljer du Stoppa och klickar på Starta om.

Felsökning

Revu 2018

Integrationer och pluginprogram

Revu 20

Revu 21

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

Spara som-dialogrutor för gamla PDF filer visas när du skapar en PDF med hjälp av pluginprogrammen eller Bluebeam PDF-skrivaren.

Relevanta produkter

Bluebeam Revu


Problem

Om du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivaren eller använder något av pluginprogrammen visas flera Spara som-dialogrutor för gamla utskrifter.

Lösning

De tillfälliga filer som skapas av skrivaren och pluginprogrammen tas inte bort när PDF-filerna har skapats. Dessa tillfälliga filer bör tas bort automatiskt. En tänkbar anledning till att filerna finns kvar är att du startade programmet med hjälp av Kör som administratör och sedan skrev ut med Bluebeam PDF-skrivare. Om du startar om portövervakaren (bbprint.exe) bör filerna tas bort.

 1. Välj Start och skriv Bluebeam Administrator.
 2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 3. Klicka på fliken Loggar och sedan på knappen Rensa temp.
 4. Klicka på fliken Skrivare.
 5. I avsnittet Portövervakare klickar du på knappen Stoppa och sedan på knappen Starta om.
 6. Klicka på knappen Avbryt om dialogrutan Spara som visas för gamla PDF-filer.
 7. Klicka på OK.

Fortsätter meddelandena om de gamla PDF-filerna att visas när du har startat om portövervakaren? Gör så här för att ta bort de tillfälliga filerna manuellt:

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
 2. Klicka på fliken Loggar och sedan på knappen Utforska.

  Mappen %TEMP%\Bluebeam Software öppnas.

 3. Radera eventuella .mbx– och .psb-filer i mappen.
 4. Öppna mappen C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\<ditt användarnamn>

  Obs! Mappen ProgramData är normalt dold som standard.Gör så här om du inte ser den:

  I Windows 8.1 och 10: Klicka på fliken Visa i Utforskaren och markera kryssrutan Dolda objekt.När dialogrutan Mappalternativ visas klickar du på fliken Visa och aktiverar alternativet Visa dolda filer, mappar och enheter.

  I Windows 7.1 och Vista: Klicka på Organisera > Mapp- och sökalternativ.När dialogrutan Mappalternativ visas klickar du på fliken Visa och aktiverar alternativet Visa dolda filer, mappar och enheter.

 5. Radera eventuella .mbx– och .psb-filer i mappen.
 6. Gå tillbaka till Bluebeam Kontrollpanel och klicka på fliken Skrivare.
 7. Klicka på knapparna Stoppa och Starta om.

Dialogrutan Spara som bör inte visas och dialogrutorna Spara som för de gamla PDF-filerna bör inte visas igen.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Integrationer och pluginprogram

När du skriver ut till Bluebeam PDF-skrivaren eller använder något av pluginprogrammen visas flera Spara som-dialogrutor för tidigare utskrifter.

Related Articles