Så här ändrar du storlek på, roterar och ordnar markeringar

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Det finns många olika justeringsverktyg med liknande namn och symboler, så det kan vara svårt att skilja dem åt i början. Här går vi igenom olika typer av justeringsverktyg och deras specifika funktioner.

Om du kommer att använda justeringsverktyg ofta bör du aktivera verktygsfältet Justering. Gör det genom att gå till Verktyg > Verktygsfält > Justering. Justeringsverktygen är inaktiverade (grå) tills markeringar har valts.

Förstå dig på justeringsverktygen

Det är viktigt att komma ihåg att nästan alla justeringsverktyg är beroende av den primära markeringen, som visas med gula kontrollpunkter medan alla andra markeringar har gröna kontrollpunkter. De andra markeringarna som du har valt flyttas i förhållande till den primära markeringen i Revu.

Primära och sekundära markeringar
Exempel på en primär markering (vänster) och sekundär markering (höger).

Utse en primär markering:

 1. Välj flera markeringar. Den första markeringen du väljer blir automatiskt den primära markeringen. Om du behöver tips på hur du väljer flera markeringar läser du Enkla sätt att hantera markeringsval.
 2. Ändra den primära markeringen genom att klicka på en markering som har gröna kontrollpunkter. Kontrollpunkterna blir gula för att visa den nuvarande primära markeringen.

Du kommer åt justeringsverktygen genom att högerklicka på markeringen och sedan välja ett av verktygen i listrutan Justering.

Verktyg för att justera position

De här verktygen påverkar markeringarnas position enligt den primära markeringen, eller dokumentets mittpunkt.

 • Vänsterjustera (Ctrl+Alt+L): Justerar vänsterkanterna för två eller flera markeringar till den primära markeringens vänsterkant.
 • Justera mot överkant (Ctrl+Alt+T) : Justerar överkanten på två eller flera markeringar efter den primära markeringens överkant.
 • Högerjustera (Ctrl+Alt+R) : Justerar högerkanterna på två eller flera markeringar efter den primära markeringens högerkant.
 • Justera mot nederkant (Ctrl+Alt+B): Justerar nederkanterna för två eller flera markeringar med den primära markeringens nederkant.
 • Justera mitten (Ctrl+Alt+M) : Justerar den vertikala mittpunkten på två eller flera markeringar efter den primära markeringens vertikala mittpunkt.
 • Centrera (Ctrl+Alt+E) : Justerar den horisontala mittpunkten på två eller flera markeringar efter den primära markeringens horisontala mittpunkt.
 • Centrera i dokument: Justerar mittpunkten på en eller flera markeringar efter sidans mittpunkt.

Placera markeringar i en rak linje

Det kan finnas flera anledningar att vilja placera markeringar i en rak linje, till exempel för att placera flera markeringar längs en vägg på en planlösning.

 1. Välj de markeringar du vill justera.
 2. Högerklicka på markeringen du vill justera efter. Det blir din primära markering.
 3. Högerklicka, klicka på Justering och välj lämpligt verktyg. Använd Justera mitten   för horisontella linjer eller Centrera  för vertikala linjer.

Genom att använda 1 som primär markering har nu sekvensmarkeringarna justerats korrekt.

Verktyg för att ändra storlek

Med de här verktygen kan du kopiera den exakta bredden och/eller höjden från en primär markering och tillämpa dem på andra valda markeringar – även om de inte är av samma typ.

 • Justera efter bredd: Gör så att två eller flera markeringar har samma bredd som den primära markeringen.
 • Justera efter höjd: Gör så att två eller flera markeringar har samma höjd som den primära markeringen.
 • Justera efter storlek: Gör så att två eller flera markeringar har samma höjd och bredd som den primära markeringen.

Justera markeringens storlek

Du kan använda justeringsverktygen för att göra så att dina markeringar har samma storlek som ankarmarkeringen.

 1. Välj flera markeringar.
 2. Högerklicka på den markering du vill att de andra markeringarna ska justera sin storlek efter.
  Den primära markeringen har gula kontrollpunkter och de andra markeringarna har gröna kontrollpunkter.
 3. Klicka på Justering och välj sedan ett av verktygen ovan.

Fördelningsverktyg

De här verktygen flyttar på markeringar så att mellanrummen mellan deras mittpunkter är lika stora.

 • Fördela horisontellt : Fördelar tre eller fler markeringar längs en horisontell linje.
 • Fördela vertikalt : Fördelar tre eller fler markeringar längs en vertikal linje.

Fördela ett utrymme jämnt

Med hjälp av Fördela horisontellt eller Fördela vertikalt kan du fördela utrymmet mellan markeringar jämnt. Det kan vara till stor hjälp om du till exempel behöver dela upp ett utrymme i olika rum.

 1. Placera först markeringarna på sidan.
 2. Välj markeringarna i fråga.
 3. Högerklicka på valfri markering.
 4. Klicka på Justering och välj ett av fördelningsverktygen ovan.
Före (vänster) och efter (höger) med Fördela vertikalt.

Vändningsverktyg

Med de här verktygen vänds en markering över sin horisontella eller vertikala axel. Markeringens position bevaras.

 • Vänd horisontellt (Ctrl+Alt+H) : Vänder en eller flera markeringar horisontellt.
 • Vänd vertikalt (Ctrl+Alt+V) : Vänder en eller flera markeringar vertikalt.

Högerklicka bara på markeringen du vill vända, klicka på Justering och välj ett av vändningsverktygen eller använd verktygsfältet för Justering.

Om du har fler frågor kan du ta en titt i avsnittet verktygsfältet Justering i Revu Hjälp-manualen.

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Related Articles