Så här sparar du tid med OCR och Batch Link

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare
I Revu 21 är OCR tillgängligt för alla Bluebeam-prenumerationsplaner, medan Batch Link endast är tillgängligt för Complete-prenumerationsplaner. För Revu 20 och tidigare är det bara användare med eXtreme-licenser som kan använda OCR och Batch Link.

OCR och Batch Link är två funktioner i Revu som kan spara dig mycket tid när du söker och navigerar i dina PDF-filer. OCR omvandlar dina skannade dokument till sökbara PDF-filer genom att upptäcka eventuell text på sidan och översätta dessa tecken till sökbara data. Batch Link kan sedan automatiskt lägga till hyperlänkar för navigering i de sökbara PDF-filerna enligt kriterier som du har definierat. Tillsammans resulterar dessa två funktioner i snabb sökning och omedelbar navigering mellan alla dina relevanta dokument.

Omvandla skannade dokument till sökbara PDF-filer med OCR

När en PDF-fil skapas av en skanner blir filen en så kallad raster-PDF. I en raster-PDF används en serie fyrkantiga prickar, så kallade pixlar, för att skapa en bild av det ursprungliga inskannade dokumentet. När du tittar på en raster-PDF tittar du på pixlar som motsvarar text och linjer, men det finns inga faktiska textdata i filen. Det innebär att sökfunktionen i Revu inte fungerar för den här typen av dokument.

OCR åtgärdar det här problemet.När du kör OCR på en PDF-fil översätts raster- och vektorbilderna automatiskt till sökbar text.För att använda OCR går du till Dokument > OCR.Titta i Revu Hjälp om du vill lära dig hur du använder den här funktionen.

Mer information om raster och andra typer av PDF-innehåll finns i Raster, vektor och text – vad innehåller egentligen min PDF?

Automarkera dina PDF-filer

När OCR-processen har slutförts, men innan du kör Batch Link, är det bäst att använda Automarkera på ditt dokument.Den här processen genererar automatiskt en sidetikett för varje blad i din PDF-fil.Sidetiketter är ett bra sätt att hålla dokumentuppsättningar organiserade. Använd en hyperlänk till ett visst avsnitt i dokumentuppsättningen varje gång som avsnittets sidetikett nämns i texten.Du kommer åt Automarkera genom att öppna panelen Miniatyrvy och välja knappen Skapa sidetiketter.Mer information om funktionen Automarkera finns i Revu Hjälp.

Nu när dina dokument har sökbar text och sidetiketter kan du ta PDF-filerna ett steg längre genom att använda Batch Link för att göra det riktigt enkelt att navigera i dem. Med Batch Link söks grupper av PDF-filer igenom efter text som användaren anger. Sedan skapas hyperlänkar från den aktuella texten till användardefinierade platser. Här är några praktiska exempel på hur Batch Link kan användas:

  • Hyperlänka automatiskt ett helt indexblad
  • Länka bildtexter om höjd direkt till höjdinformationen
  • Skapa en innehållsförteckning med länkar till relevanta avsnitt.

Du kommer åt Batch Link genom att gå till Batch > Link > Ny. Mer djupgående information om Batch Link och alla dess funktioner finns i Revu Hjälp.

Instruktioner

Revu 2018

Dokumentbearbetning

PDF-hantering

Revu 20

OCR omvandlar dina skannade dokument till sökbara PDF-filer genom att upptäcka eventuell text på sidan och översätta de tecknen till sökbara data. Batch Link kan sedan automatiskt lägga till hyperlänkar för navigering i de sökbara PDF-filerna enligt kriterier som du har definierat.

Related Articles