Kanten klipps bort när PDF-filer skapas i AutoCAD

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017 och tidigare

Problem

När du skapar en PDF från en AutoCAD-ritning med hjälp av Bluebeam-pluginprogrammet klipps kanterna på ritningen bort, så att den blir ofullständig.

Orsak

Det kan hända att du måste ändra utskriftsområdet för respektive sidstorlek i dina .pc3-filer för Bluebeam.

Lösning

Det utskrivbara området för varje sidstorlek definieras i .pc3- filerna i Bluebeam-pluginprogrammet, och kan ändras i AutoCAD Plotter Configuration Editor.

Rekommendationen är att inte ändra dessa filer, men avancerade användare kan göra det vid behov. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar de ursprungliga .pc3-filerna innan du gör några ändringar.

.pc3-filerna i Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD har skapats med AutoCAD Plotter Configuration Editor. De här .pc3-filerna är skapade specifikt för pluginprogrammet, och går inte att komma åt från dialogrutan för utskrift i AutoCAD. Följande filer ingår i Revu:

Plugin med Skrivardrivrutin
AutoCAD 2010 och senare Bluebeam PDF10 Printer HighRes.pc3, Bluebeam PDF10 Printer MedRes.pc3
Plugin med Heidi-drivrutin
AutoCAD 2010 och senare Bluebeam PS10 HighRes.pc3, Bluebeam PS10 MedRes.pc3
Plugin med DWF-utdata
AutoCAD 2010 och senare Bluebeam DWF10.pc3
Mapp som innehåller PC3-filer
Revu 2016–Revu 21 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3 (där 2018 är Revu-versionen)
Revu 10–2015 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
Revu 9 och tidigare C:\Users\All Users\Bluebeam Software\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
Som standard är mappen ProgramData dold i Utforskaren i Windows. Du kan komma åt den genom att följa stegen för din version nedan.
 • I Windows 11, 10 och 8.1: Gå till fliken Visa i Utforskaren och markera kryssrutan Dolda objekt.
 • I Windows 7 SP1 och Vista: Gå till Organisera > MappSökalternativ. När dialogrutan Mappalternativ visas väljer du fliken Visa och aktiverar alternativet Visa dolda filer, mappar och enheter.

När du har kommit åt och säkerhetskopierat dina .pc3-filer följer du stegen nedan för att ändra utskriftsområdet:

 1. Redigera PC3-filen.
  1. Stäng AutoCAD.
  2. Gå till den mapp som innehåller .pc3-filerna i Utforskaren (se ovan).
  3. Dubbelklicka på den .pc3-fil som du behöver redigera. Plotter Configuration Editor öppnas.
  4. Gå till fliken Device and Documentation Settings (Enhets- och dokumentinställningar).
  5. Välj Modify Standard Paper Sizes (Printable Area) (Ändra standardpappersstorlekar (utskriftsområde)) i listan.
  6. Välj den sidstorlek som du ska redigera i listan Modify Paper Standards (Ändra pappersstandarder).
  7. Välj Modify (Ändra) och ändra värdena.
  8. Klicka på Next (Nästa) och sedan på Finish (Slutför).
  9. Upprepa för de andra sidstorlekarna.
  10. Välj OK för att spara ändringarna och stänga Plotter Configuration Editor.
 2. Återskapa AutoCAD-sidstorlekarna.
  1. Välj Start och skriv Bluebeam Administrator i sökfältet.
  2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
  3. Gå till fliken AutoCAD-sidstorlekar.
  4. Välj Rensa och därefter Återskapa.
  5. Byt till fliken Pluginprogram.
  6. Avmarkera kryssrutan AutoCAD och klicka på Verkställ.
  7. Markera kryssrutan AutoCAD och klicka på OK.
  8. Starta om AutoCAD.

Eftersom inställningarna lagras per sidstorlek måste ritningens marginaler uppdateras för varje sidstorlek. När du har ändrat utskriftsområdet i dina .pc3-filer och justerat marginalerna i ritningen skapar du en PDF-fil för att testa ändringarna.

Ändringar som görs i .pc3-filerna påverkar alla PDF-filer som skapas med Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD. Om du behöver kontakta Bluebeams support bör du berätta om du har ändrat sidstorlekarna.
Ändringarna påverkar inte Bluebeam PDF-skrivaren. PC3-filer för Bluebeam PDF-skrivaren och pluginprogrammet som använder skrivardrivrutinen kan inte delas mellan datorer eller lagras på en gemensam plats i nätverket.

Ytterligare anpassade sidstorlekar kan skapas för AutoCAD-pluginprogrammet och Bluebeam PDF-skrivaren med Bluebeam Kontrollpanel. Mer information finns i den här artikeln [EN].

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Integrationer och plugin-program

Klipps kanterna på din ritning bort när du skapar en PDF från AutoCAD med Bluebeam-pluginprogrammet? Läs om hur du ändrar utskriftsområdet för varje sidstorlek i .pc3- filerna för Bluebeam.

Related Articles