Kanten klipps bort när man skapar PDF-filer från AutoCAD

Gäller för:

 • Alla versioner av Revu

Sammanfattning

Klipps kanten på dina PDF-filer bort när du skapar en PDF från AutoCAD med Bluebeam-pluginprogrammet? Den här artikeln beskriver hur man ändrar utskriftsområdet för varje sidstorlek i Bluebeam .pc3- filerna.

Relevanta produkter

Bluebeam® Revu® CAD och eXtreme


Lösning

Det utskrivbara området för varje sidstorlek definieras i .pc3- filerna i Bluebeam-pluginprogrammet, och det kan ändras i AutoCAD Plotter Configuration Editor.

Det rekommenderas att man inte ändrar dessa filer, men avancerade användare kan göra det vid behov. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar de ursprungliga .pc3- filerna innan du gör några ändringar.

Pc3-filerna i Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD skapades med AutoCAD Plotter Configuration Editor. Dessa .pc3- filer skapades specifikt för pluginprogrammet och de kan inte användas från dialogrutan AutoCAD-utskrift. Filerna som ingår i Revu listas här nedan:

Plugin med Skrivardrivrutin
AutoCAD 2010 och senare Bluebeam PDF10 Printer HighRes.pc3, Bluebeam PDF10 Printer MedRes.pc3
Plugin med Heidi-drivrutin
AutoCAD 2010 och senare Bluebeam PS10 HighRes.pc3, Bluebeam PS10 MedRes.pc3
Plugin med DWF-utdata
AutoCAD 2010 och senare Bluebeam DWF10.pc3
Mapp som innehåller PC3-filer
Revu 2016, 2017 och 2018 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3 (där 2018 är Revu-versionen)
Revu 10 till 2015 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
Revu 9 och äldre C:\Users\All Users\Bluebeam Software\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3

Mappen ProgramData är dold som standard. Så här gör du om du inte kan se den:

I Windows 10 och 8.1 – Klicka på fliken Visa i Utforskaren och markera kryssrutan Dolda objekt. När dialogrutan Mappalternativ visas klickar du på fliken Visa och aktiverar alternativet Visa dolda filer, mappar och enheter.

I Windows 7 SP1 och Vista – Klicka på Organisera > Mapp- och sökalternativ. När dialogrutan Mappalternativ visas klickar du på fliken Visa och aktiverar alternativet Visa dolda filer, mappar och enheter.

Så här gör du ändringar:

 1. Redigera PC3-filen.
  1. Avsluta AutoCAD.
  2. I Utforskaren går du till mappen som innehåller .pc3- filen (se ovan).
  3. Dubbelklicka på .pc3- filen du vill redigera. Plotter Configuration Editor öppnas.
  4. Klicka på fliken Enhets- och dokumentinställningar (Device and Document Settings).
  5. I listan klickar du på Ändra standardpappersstorlekar (utskrivbart område) (Modify Standard Paper Sizes (Printable Area)).
  6. I listan Ändra pappersstandarder väljer du vilken sidstorlek som ska redigeras.
  7. Klicka på Ändra och ändra värdena.
  8. Klicka på Nästa och därefter på Slutför.
  9. Upprepa för de andra sidstorlekarna.
  10. Klicka på OK för att spara ändringarna och stänga Plotter Configuration Editor.
 2. Återskapa AutoCAD-sidstorlekarna.
  1. Välj Start och skriv Kontrollpanel.
  2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
  3. Klicka på fliken AutoCAD-sidstorlekar.
  4. Klicka på Rensa och därefter Återskapa.
  5. Klicka på fliken Pluginprogram.
  6. Avmarkera kryssrutan AutoCAD och klicka på Verkställ.
  7. Markera kryssrutan AutoCAD och klicka på OK.
  8. Starta om AutoCAD.

Eftersom inställningarna lagras per sidstorleksbasis måste marginalerna ändras individuellt för varje sidstorlek.

Kom håg att ändringarna gäller för alla PDF-filer som skapas med Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD. Om du behöver kontakta Bluebeams support ska du berätta för oss ifall du har ändrat dina sidstorlekar.

Utför dina ändringar och skapa sedan några PDF-filer med dina befintliga ritningar för att testa ändringarna.

Ändringarna påverkar inte Bluebeam PDF-skrivaren. PC3-filer för Bluebeam PDF-skrivaren och pluginprogrammet som använder skrivardrivrutinen kan inte delas mellan datorer eller lagras på en gemensam plats i nätverket.

Ytterligare anpassade sidstorlekar kan skapas för pluginprogrammet och Bluebeam PDF-skrivaren med Bluebeam Kontrollpanel.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Vill du veta om ditt Windows-operativsystem är kompatibelt med Bluebeam Revu? Läs mer om Windows-operativsystem och vilka Revu-versioner som stöds här.

Related Articles