Så här använder du Google Maps för att beräkna mått

Gäller för:

 • Revu 21 och tidigare

Du kan använda Google Maps eller någon annan onlinetjänst för satellitbilder för att snabbt göra beräkningar i Revu. Du kan kopiera bilder från din webbläsare och klistra in dem i Revu, där du kan använda mätverktyget för att fastställa avstånd och area. Gör så här:

Skapa en ny PDF-fil i Revu
 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Arkiv > Ny PDF.
 3. Välj dokumentinställningar och därefter OK.
Kopiera kartbilden
 1. Öppna din webbläsare och gå till maps.google.com eller den kartwebbplats som du föredrar.
 2. Hitta det område där du behöver göra mätningar.
 3. Öppna skärmklippverktyget som ingår i Windows.
 4. Välj Läge > Rektangulärt klipp.
 5. Välj Nytt.
 6. Rita en rektangel på kartan för det område som du vill kopiera. Ta med skalan i det nedre hörnet så att du kan använda den för att kalibrera skalan i PDF-filen.
 7. Välj Redigera > Kopiera.
Klistra in bilden i Revu
 1. Återgå till Revu.
 2. Klistra in bilden i dokumentet.
 3. Håll Ctrl nedtryckt och dra i hörnet av bilden för att bevara bildförhållandet.
 4. När bilden är på rätt plats väljer du Dokument > Inför bild.
 5. Välj Inför.
Kalibrera och mät arean
 1. Öppna panelen Mätningar.
 2. Välj Kalibrera och använd skalan i hörnet av bilden.

Dina mätverktyg använder nu samma mätningsskala som satellitbilden.

Tips
 • Kontrollera att du tittar på en platt karta (dvs. en vy direkt ovanifrån) och inte en lutande vy eller 3D-vy. En lutad bild är förvrängd och eventuella mätningar blir felaktiga.
 • Du måste inte använda skärmklippverktyget – vilken metod som helst för att fånga bilden går bra.
 • Använd Beskär bild om du vill beskära den inklistrade bilden.

Instruktioner

Revu 2019

Mätning

Revu 20

Revu 21

Du kan använda Google Maps eller någon annan onlinetjänst för satellitbilder för att snabbt göra beräkningar i Revu.

Related Articles