Tillåtna Studio-anslutningar – styrning av serveråtkomst och tvingad Windows-autentisering

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20

Administratörer kan distribuera en registernyckel till Revu-klientsystemen för att styra åtkomsten till Studio-servrar. Om din organisation behöver inaktivera Studio-åtkomst kan du skapa en tom frilista. Om din organisation använder Studio Enterprise kan du skapa en lista över tillåtna servrar (t.ex. URL:en till din interna server) samtidigt som du begränsar åtkomsten till externa servrar (t.ex. studio.bluebeam.se).

Skapa en frilista med tillåtna servrar genom en registernyckel

 1. Öppna Registereditorn i Windows.
 2. Gå till
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluebeam Software
 3. Högerklicka på mappen Bluebeam Software och välj Ny > Nyckel.
 4. Ge nyckeln namnet Revu.
 5. Högerklicka på mappen Revu och välj Ny > Nyckel.
 6. Ge nyckeln namnet Studio.
 7. Högerklicka på mappen Studio och välj Nytt > Strängvärde.
 8. Ange AllowedServers som värde.
 9. Högerklicka på AllowedServers, välj Ändra och ange din server-URL som värdedata.
  Lämna värdet tomt om du behöver inaktivera åtkomst till Studio. Användare kan inte skapa eller radera servrar i Revu.
  • Inkludera INTE https:// i servernamnet.
  • Avgränsa flera server-URL:er med kommatecken och utan mellanslag. Exempel: serverURL.com,studio.bluebeam.se.

Funktioner

 • Alla fält i dialogrutan Hantera server i Revu inaktiveras.
 • Listan över tillåtna servrar bevaras om inställningarna för Revu återställs.
 • Ett fel uppstår om en Studio-länk används för att komma åt servrar.

Tvingad Windows-autentisering

Ägare av privata Studio Enterprise-servrar har också möjlighet att tvinga användare att logga in på Studio Enterprise-servrarna med Windows-autentisering istället för att ange användarnamn och lösenord i programmet. När de här inställningarna har konfigurerats kan användarna inte åsidosätta dem i Revu.

 1. Öppna Registereditorn.
 2. Gå till
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluebeam Software
 3. Högerklicka på mappen Studio och välj Nytt > DWORD-värde (32-bitars).
 4. Ange WindowsAuthenticationOnly som värde.
  Det här värdet är skiftlägeskänsligt.
 5. Högerklicka på WindowsAuthenticationOnly, välj Ändra och ställ in värdet på 1.

Funktioner

 • Alla fält i dialogrutan Inloggning är inaktiverade. Windows-autentisering är aktiverat och kan inte inaktiveras.
 • Alla fält i dialogrutan Redigera server är inaktiverade. Windows-autentisering är aktiverat och kan inte inaktiveras.
 • Ett fel genereras för servrar som inte har stöd för Windows-autentisering.
  Studio-funktionerna i Revu är inaktiverade om inte Bluebeam Studio-URL:en (studio.bluebeam.se) eller URL:en för din interna Studio-server har angetts enligt beskrivningen ovan.

Exportera Studio-registernyckeln och distribuera den till klientsystem. Ställ in behörigheter för att förhindra att användarna gör ändringar i registernyckeln.

Konfiguration

Studio

Revu 21

Revu 20

Installation

 

Om din organisation använder Studio Enterprise kan du lära dig hur du skapar en lista över tillåtna servrar (t.ex. URL:en till din interna server) samtidigt som du begränsar åtkomsten till externa servrar (t.ex. studio.bluebeam.se).

Related Articles