Verktyg och menyobjekt är inaktiverade

Gäller för:

  • Revu 20 eller tidigare

Problem

Markeringsverktyg och/eller andra menyobjekt (t.ex. signaturer) visas i grått och går inte att komma åt i Revu.

Orsaker

Det kan finnas flera olika skäl till att du inte kan välja vissa verktyg och funktioner, till exempel:

Lösningar

Innan du börjar felsöka bör du gå du till Dokument > Säkerhet (Ctrl+L) för att visa och/eller ändra behörigheter (om tillämpligt).

Lösning 1: Revu är i visningsläge
Oavsett användarbehörighet är vissa funktioner inte tillgängliga i visningsläget. Byt till Revu > Markeringsläge för att få tillgång till markeringsverktygen och hela menyn Dokument.

Lösning 2: Revu är inte registrerat
Om du använder en testversion eller en oregistrerad installation är Revu alltid i visningsläge. Gå till Revu > Registrera… och ange serienumret och produktnyckeln när du blir ombedd att göra det för att komma åt markeringsläget och alla funktioner.

Om du inte har tillgång till de här uppgifterna måste du kontakta licensägaren som har fått licenscertifikatet via e-post.

Lösning 3: Dokumentet är lösenordsskyddat
Om ett lösenord har aktiverats i dokumentegenskaperna måste du ange lösenordet när du öppnar filen.

Om du inte har lösenordet måste du vända dig till filadministratören. Hen kan ge dig lösenordet eller en kopia av dokumentet utan begränsad åtkomst så att du kan arbeta med det.

Lösning 4: Dokumentet måste checkas ut
När en fil har laddats upp till ett Studio-projekt eller ett annat dokumenthanteringssystem (DMS), måste den checkas ut innan du kan göra ändringar i den. I Studio-projekt klickar du på hänglåset på fliken med filnamnet och väljer Checka ut. Du får då full tillgång till markeringsverktygen samtidigt som andra användare inte kan skriva över dina redigeringar.

Lösning 5: Dokumentet innehåller digitala signaturer eller certifieringar
När en PDF-fil har signerats eller certifierats låses dess innehåll för att förhindra ytterligare ändringar. För att se om det finns digitala signaturer eller certifieringar går du till Fönster > Paneler > Signaturer (Alt+4). Om din PDF är signerad/certifierad behöver du en tidigare version av filen för att kunna komma åt markeringsverktyg och andra funktioner.

När ett dokument certifieras kan en administratör tillåta markeringar, men den inställningen går inte att ändra när dokumentet har certifierats.

Lösning 6: Revu har distribuerats med vissa funktioner inaktiverade
Om Revu vid installationen konfigurerades för att användas av flera användare kan det hända att programmet distribuerades med vissa funktioner inaktiverade. Kontakta din IT-administratör eller IT-avdelning om problemen med funktionerna kvarstår.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markering

Redigera dokument

Distribution

Verktyg och menyobjekt visas i grått och går inte att komma åt, vilket leder till begränsad funktionalitet.

 

Related Articles