Överför markeringar till Archicad med Bluebeam Connection

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Relevanta produkter

Archicad (version 21 och senare)

Om Bluebeam Connection

Bluebeam Connection är ett Archicad-tillägg som används för att importera Revu-markeringar som ursprungliga poster i Archicad. Anslutningen gör att markeringar visas på rätt plats i en designlayout och kan hanteras med Bluebeam Connection Palette.

Så här laddar du ner

Om du har den amerikanska versionen av Archicad 21 eller senare bör tillägget redan ingå. Gå till GRAPHISOFT Help för att ladda ner tillägget, visa det rekommenderade arbetsflödet eller läsa mer om Bluebeam Connection.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Integrationer och pluginprogram

Lär dig hur du ställer in Bluebeam Connection för ARCHICAD så att du kan importera Revu-markeringar som ursprungliga poster i ARCHICAD.

Related Articles