Sådan flytter du sessionsdokumenter mellem Studio-serverregioner | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Core
 • Complete

Hvis du vil flytte dine Studio-sessionsdata fra en Studio-server til en anden, skal du downloade alle dine sessionsfiler og overføre dem til en ny server. Hvis dine sessioner f.eks. er hostet på Studio US, og du ønsker at overføre dine data til Studio AU, skal du først downloade og sikkerhedskopiere dine filer, oprette et Bluebeam-ID (BBID) på den australske server og derefter overføre dine filer til den nye server.

Alle markeringer, der flyttes fra en Studio-session til en anden, bliver låst, når de overføres til en ny session.

Sådan downloader og sikkerhedskopierer du dine Studio-data

For at downloade og sikkerhedskopiere dine sessionsfiler skal du først afslutte sessionen. Kun værter og brugere med tilladelsen Fuld kontrol kan afslutte en session.

Sådan afslutter du en session:

 1. Deltag i sessionen, og sørg for, at ingen andre er aktive på samme tid.
 2. I menuen <Sessionsnavn og -ID> skal du vælge Afslut session.
 3. Hvis du vil medtage markeringer foretaget af bestemte deltagere, skal du vælge deres navne på listen Medtag markeringer. Alle markeringer, der inkluderes fra et sessionsdokument, kan ikke ændres, når de overføres til en ny session.
 4. Vælg Gem i mappe for at gemme sessionsdokumenterne i en bestemt mappe og beskytte de originale filer mod at blive overskrevet.
  Hvis du vil ændre standardmappens placering, skal du vælge og navigere til den ønskede lagringsplacering. Du kan også vælge Session-undermappen for at oprette en undermappe med sessionsnavnet på den angivne placering.
 5. Vælg Luk filer, når du afslutter, for automatisk at lukke alle sessionsfiler, der i øjeblikket er åbne i Revu.
  Hvis du vil generere en rapport for sessionen, skal du vælge Generer rapport. Du kan få mere at vide om sessionsrapporttyper og -indstillinger under Generering af en sessionsrapport.
 6. Vælg OK for at afslutte sessionen.

Sessionen og alle dens filer fjernes fra Studio-serveren, når sessionen er færdig. Hvis du har brug for at gendanne sessionsdokumenter, skal du først genaktivere sessionen (inden 120 dage) og derefter gendanne det eller de ønskede sessionsdokumenter.

Sådan overfører du dine Studio-data til en ny server

Før du overfører dine Studio-data til en ny server, skal du sørge for at have et BBID for den pågældende Studio-region. Vær opmærksom på, at alle PDF-filer, der indeholder markeringer fra den foregående session, vil blive låst. Du kan tilføje nye markeringer til dokumentet, men du kan ikke ændre eksisterende markeringer fra den foregående session.

Når du har logget ind på den ønskede Studio-serverregion:

 1. Vælg symbolet , og vælg Ny session.
 2. Under Dokumenter skal du vælge Tilføj. Naviger til den mappe, der indeholder dine sessionsdokumenter, og vælg de ønskede dokumenter.
 3. Konfigurer dine Sessionsindstillinger, og vælg OK.

Der åbnes en ny session, som indeholder de ønskede dokumenter. Inviter brugere til sessionen for at begynde at samarbejde.

Fejlfinding

Studio

Hvis du vil flytte dine Studio-sessionsdata fra en Studio-server til en anden, skal du downloade alle dine sessionsfiler og overføre dem til en ny server. Hvis dine sessioner f.eks. er hostet på Studio US, og du ønsker at overføre dine data til Studio AU, skal du først downloade og sikkerhedskopiere dine filer, oprette en Studio-konto på den nye server og derefter overføre dine filer til den nye server.

Related Articles