Revu produktmerknader

Revu produktmerknader

Hent Revu i Nedlastingssenteret.

Produktmerknader tilgjengelig for:

 

Revu 20.2.85

19. august 2022

Hva er løst

 • Et problem der dokumenter ikke kunne åpnes på grunn av foreldede C++-pakker ble løst.

Revu 20.2.80

9. august 2022

Hva er nytt

 • Denne utgivelsen gir kompatibilitet med Autodesk 2023-pakken av Revit, Navisworks og AutoCAD.

Hva er løst

 • Løste et problem der Satsvis signering og forsegling ikke ble endret for å samsvare med bildet.
 • Løste et problem der fanenøkkelen ikke byttet sideetiketter.
 • Løste et problem med overlagte digitale signaturer.
 • Meldingen «Det oppstod en ukjent feil under utføring av Bluebeams plugin-modul for PDF» vises når en Outlook-e-post konverteres til en PDF i Revu 20.2.50.
 • Brukere kan ikke «åpne» tidligere versjoner av prosjektfiler hvis den gjeldende versjonen er 0 kB
 • Fest til innhold overholder ikke isometriske rutenettskjæringer
 • LargeImageCache-katalogen fylles med flere gigabyte med data som ikke tømmes når en Bentley OpenRoads Designer-fil åpnes i Revu
 • Rettet forvansket tekst for PDF-filer generert i Revu, Acrobat og Foxit/Nitro.
 • DocuSign-signatur vises som ugyldig kun i Revu
 • Tegnforklaringer diser symboler som er rotert hvis den første forekomsten av en merknad på siden har en rotasjonsverdi
 • Revu bruker ikke moderne godkjenning som standard når SharePoint DMS-oppføringer fylles inn automatisk i innstillingene for grensesnittet

Revu 20.2.70

29. mars 2022

Hva er løst

 • Rettet et problem der valg av skrifttyper i DPT krasjet Revu.
 • Rettet et problem der tekst som ble lagt til i en tekstboks, ikke ble rgistrert i en økt.
 • Rettet et problem der innsjekkingsinformasjonen ikke ble oppdatert i dialogboksen for SharePoint-versjonshistorikk.
 • Rettet et problem der signaturen ble feilaktig vist som ugyldig.
 • Rettet et problem der Solid Line Style ble overskrevet og erstattet med Cloud Style.
 • Rettet et problem der bruk av japanske tegn i full bredde som inndata for skala krasjet Revu.
 • Rettet et problem der stempelmappens plassering ikke eksporteres til Revu Preferences XML.
 • Rettet et problem der feil Revu-versjon ble vist i Om-informasjonen.

Revu 20.2.60

25. oktober 2021

Hva er nytt

 • Studio-brukere vil nå forbli pålogget til de velger å logge av.

Hva er løst

 • Løste et problem der verktøy kan vises i feil verktøysett.
 • Løste et problem der automatisk oppretting av skjemafelt ødela filen i visse tilfeller.
 • Løste et problem der kopiering av tekst med ligerte tegn ville resultere i et ufullstendig utvalg.
 • Løste et problem der kansellering av en feildialogboks vil lukke dokumentet med endringer som ikke er lagret.
 • Løste et problem der innsetting av sider fra PDF-filer med bokmerker ikke fungerte i noen tilfeller.
 • Løste et problem der noen bilder ble gjengitt som svarte firkanter.
 • Løste et problem der filer kunne bli oppblåst når du legger til digitale IGC-sertifikater.
 • Løste et problem der Revu kunne fryse ved gjentatte ganger å kopiere og lime inn bestemte markeringer.

Revu 20.2.50

31. august 2021

Hva er løst

 • Løste et problem med en SharePoint-utvidelse i forbindelse med «Åpne i Revu»-kontekstmenyen når flere tenanter ble distribuert.
 • Oppdaterte SharePoint-autentisering til å bruke «Moderne» som standard.
 • Løste et problem som forårsaket at konvertering av en e-post i Outlook til en PDF-fil viste en feilmelding.
 • Løste et problem som forårsaket at filer feilaktig ble tolket som redigert ved åpning.
 • Løste et problem der brukere ikke kunne slette eller sette inn sider i noen filer med flere sider.
 • Løste et problem som forårsaket at Revu krasjet når rapporter med lange filnavn ble opprettet.

Revu 20.2.40

20. juli 2021

Hva er løst

 • Løst et problem der Windows-oppdateringer forårsaket krasj hos distribuerte installasjoner.
 • Løste flere tilknyttede problemer der filstørrelser ble større når en PDF ble signert digitalt.
 • Løste et problem der plugin-modulen for AutoCAD ikke kunne aktiveres av standardbrukere.
 • Løste en feil som forårsaker skadet tekst etter bruk av Satsvis signering og forsegling med en digital ID av PFX-typen.
 • Løste et problem som forårsaker at PDF-sammendrag skifter ut eurosymbolet med et mellomrom i tusenskilletegnet.
 • Korrigert Stigning/slipp-verdien i Markeringslisten når tegninger kalibreres med en forhåndsbestemt skala på 1:10 eller 1:20.
 • Løste et problem som blokkerer Satsvis arkutskifting når «Sett inn reviderte sider etter gjeldende …» ble valgt.
 • Oppdaterte støtten for FileOpen for å sikre at sikre PDF-filer kan åpnes.
 • Løste en feil der Satsvis overlegg ikke fulgte innstillingen Avansert fargeskravering.

Revu 20.2.30

18. mai 2021

Hva er nytt

 • Plugin-støtte for de nyeste versjonene av AutoCAD, Revit og Navisworks.

Hva er løst

 • Løst et problem som forårsaker at innhold ikke vises som forventet.
 • Løst et problem som forårsaker at noen filer ikke åpnes med SharePoint-utvidelsen.

Revu 20.2.20

14. april 2021

Hva er løst

 • Løste et problem som gjorde at Revu ikke sletter midlertidige PostScript-filer etter utskrift.

Revu 20.2

16. mars 2021

Revu 20.2 har forbedrede måleverktøy basert på tilbakemeldinger fra kunder som deg, deriblant muligheten til å enkelt angi skala på tvers av flere tegninger og bruke lengdeenheter uavhengig av sideskalaen.

Hva er nytt

Mengdeuttak og sideskalaer

Vi har forenklet prosessen med å angi sideskalaer slik at du enklere og raskere kan sikre nøyaktige målinger på alle tegningene dine. Du kan nå lagre tilpassede og kalibrerte skalaer i listen din med forhåndsinnstilte skalaer slik at du kan bruke dem senere. Du kan også angi X- og Y-skalaer samt visningsporter for forskjellige skalaer, eller raskt angi skalaer for tilpassede sideområder i tegninger.

Uavhengige måleenheter

Enhetene for lengdemålinger er ikke lenger knyttet til sideskala. Du kan nå ta lengdemålinger med enhetene du trenger, uansett om du skalerer opp eller ned, og selv om du bruker et forskjellig målesystem.

Hjelp

Lagt til en lenke til Bluebeam University, Bluebeams egenstyrte nettbaserte opplæringsprogram, i Hjelp-menyen.

Plugins

 • Lagt til støtte for Sketchup 2021.
 • Forbedret installasjonen av SharePoint-utvidelsesappen på tvers av flere SharePoint-sider.

Hva er løst

 • Løst et problem som førte til en kritisk feil når Revu 20.1 ble åpnet med .NET Framework 4.71.
 • Løst et problem som forårsaker at innloggingsskjermen for Studio er tom eller ikke fungerer for noen brukere.
 • Løst et problem som gjør at noen filer ikke åpnes konsekvent.
 • Løst flere problemer i forbindelse med oppretting av PDF-filer fra Revu og Outlook med Tilføyningsmodus satt til «Tilføy».
 • Løst en rekke gjengivelsesproblemer som påvirker visse PDF-filer, inkludert gjengivelse av skraveringsmønstre og visse zoomnivåer, feil bakgrunnsfarger i bilder og et blått skjær i noen filer som opprettes i InDesign.
 • Løst et problem der tidligere topp- og bunntekster overskrives når en ytterligere topp- eller bunntekst legges til i en PDF-fil.
 • Løst et problem som forårsaker at Teller-verktøy er tom i verktøysett.
 • Løst et problem der museposisjonen hopper når SHIFT holdes nede mens andre verktøy fra verktøysettet brukes.
 • Løst et problem tilknyttet gjengivelse av radioknapper og avmerkingsbokser.

Revu 20.1 — Studio SE

27. januar 2021

Hva er nytt

Vi har lansert en ny Studio-forekomst i Sverige, slik at brukere kan samarbeide samtidig som de oppfyller lokale krav til datalagring. Brukere av Revu 20 ser den automatisk i listen over tilgjengelige servere. Finn ut mer.

Revu 20.1

19. januar 2021

Revu 20.1 utvides med Markeringsverktøyet og Studio-forbedringer i Revu 20.0, og inkluderer også oppdatert støtte for SharePoint slik at du sikkert kan autentisere Revu og åpne dokumenter i alle moderne nettlesere.

Hva er nytt

SharePoint

Studio

 • Du må oppgi e-postadressen din før du blir bedt om passord når du nå logger inn i Studio.
 • Administratorer har nå muligheten til å sikkert tildele markeringseierskap på nytt når en samarbeidspartner forlater en økt permanent, noe som sparer tid og reduserer forvirring under prosessen. Nye eiere mottar også en e-post som varsler dem om den nye statusen deres. Eierskapsendringer registreres i øktloggen og kan inkluderes i sammendrag og rapporter.
Det er nå mulig å tilordne en avslått Økt-brukers markeringer til en aktiv bruker. Øktadministratorer kan tilordne markeringer på nytt ved å gå til Øktinnstillinger og velge Deltakere.

Markeringer

 • En visuell indikator vises i Markeringer som har svar i Markeringslisten slik at du alltid vet når kommentarer krever oppmerksomheten din. Hvis du klikker på dette ikonet, sendes du direkte til svarene i Markeringslisten, eller du kan bevege pekeren over ikonet for å se en forhåndsvisning av svaret.
Revu 20.1 Reply to Markups
Markeringer med svar vises med en liten visuell indikator. Du kan bevege pekeren over indikatoren for å se en forhåndsvisning av svaret, eller klikke på det for å se det i Markeringslisten.
 • «Bruk på sider»-funksjonen for markeringer er forbedret, slik at du kan angi markeringer for en tilpasset rekke sider eller alle sider med partall, oddetall, eller med liggende format eller portrettformat.
Du kan bruke markeringer på et tilpasset sideområde som kan omfatte en hvilken som helst kombinasjon av individuelle sider eller sideområder atskilt med komma.
 • Når du setter inn flere markeringer, ser du nå en fremdriftslinje som lar deg spore fremdriften.
 • Atferden til førerlinjer i bildetekst og tekstbokser er forbedret og justeres nå automatisk for å forebygge overlapping når markeringenes form endres.

Målinger

 • Måleverdier vises nå i sanntid i en liten verktøytips-tabell nederst til høyre av tegningen når du plasserer målinger.
measurement-totals-box
Måleverdier vises og oppdateres i sanntid i et lite vindu nederst til høyre i Revu når du plasserer målinger.

Plugins

 • Ytterligere støtte for SolidWorks 2021.
 • PDF-filer som genereres med gruppe-PDF-funksjonen i Word-tillegget kan nå automatisk generere bokmerker basert på filnavn i gruppen.
 • Bokmerkekonfigurasjoner kan lagres i ACAD-tillegget.

Hva er løst

 • Feil tilknyttet satsvis arkutskiftning ble løst.
 • Flere problemer tilknyttet lagring av filer på nettverksstasjonen ble løst.
 • Håndtering av brukerinstallerte skrifttyper ble forbedret.

Revu 20.0.30

16 November 2020

Hva er fikset

 • Korrigerte et problem som forårsaket problemer med å rulle opp og ned i et dokument i noen visninger når det ble zoomet inn.
 • Korrigerte en feil som gjorde at Revu krasjet da Windows ble oppdatert hos enkelte brukere.

Revu 20.0.20 — Studio DE

09 November 2020

Hva er nytt

Vi har lansert en ny Studio-forekomst i Tyskland, slik at brukere kan samarbeide samtidig som de oppfyller lokale krav til datalagring. Brukere av Revu 20 ser den automatisk i listen over tilgjengelige servere. Finn ut mer.

Revu 20.0.20

26 October 2020

Hva er nytt

 • Hos Open License-brukere frigir Revu nå lisensen til brukere som blir inaktive. For mer informasjon om hvordan dette fungerer, kan du sjekke vår Revu Administration Guide.
 • Forbedret oppstartsytelse i Revu.

Hva er fikset

 • Et problem som førte til at Revu 20 krasjet når brukere prøver å automatisk endre størrelse på en tekstboksmarkering som ble opprettet med en eldre versjon av Revu, ble fikset.
 • Et problem med rullefunksjonen i markeringslisten ble fikset.
 • Installasjonsproblemer ble korrigert, deriblant oppdateringer fra oppdateringsprogrammet i appen som overskriver tidligere parametere og utilsiktede omstarter.
 • Andre feilrettinger på tvers av alle deler av Revu

Revu 20

18 August 2020

Revu 20 gjør det enklere enn noen gang for teamet ditt å få gjort mer sammen, mednye bruker- og innholdsstyringsfunksjonerfor større fleksibilitet og kontroll,forbedret markerings- og måleverktøysom hjelper deg med å administrere prosjektdata bedre,raskere gjengivningshastighet og mer.

Hva er nytt

Studio

 • Studio-invitasjonsprosessen ble nettopp mye enklere. Du kan nå raskt invitere prosjektpartnere fra Studio-gruppene dine og fra Outlook-adresseboken, eller bare ved å kopiere og lime inn en e-postliste. Da vil Revu hjelpe deg med å bearbeide og utvikle listen til den er helt riktig.
 • Studioadministratorer kan nå invitere og tildele tillatelser til brukere selv før de har en Studio-konto, eller kan enkelt sende påminnelser til inviterte som ennå ikke er med på en økt eller et prosjekt, noe som gir deg mer synlighet, sikkerhet og deltakelse fra prosjektpartnere.
 • Du kan nå se en liste over aktive økter og prosjekter arrangert av “Deltatt” og “Ikke deltatt,” og bli med direkte fra Revu.
 • Vi har lansert en ny Studio-forekomst i Australia, slik at brukere kan samarbeide mens de oppfyller kravene til australske dataresidens. Når nye Studio-tilfeller kommer på nettet, vil de også automatisk bli lagt til i listen over tilgjengelige servere.

Markeringer

 • Du kan nå legge til tittellinjer i tekstbokser (få dem til å fungere som bildetekster) eller fjerne dem fra fra bilder (slik at de fungerer som tekstbokser). I tillegg kan bildetekster og tekstbokser ha så mange tittellinjer som du ønsker på alle sider, slik at du sparer tid når du trenger å kommunisere en lignende endring på flere elementer.
 • Vi forbedret autostørrelsefunksjonen for tekstbokser i markeringer som Tekstbokser, Bildetekster og Cloud + slik at den ikke endrer linjeskift.
 • Vi la til sekskantform for tekstmarkeringer (tekstbokser, bildetekster og Cloud +) for å hjelpe deg å kommunisere mer effektivt.

Markeringsliste

 • Vi oppdaterte filtreringsprosessen i markeringslisten, inkludert forbedret logikk og mer nyttige kriterievalg for målinger, datoer og mer for å hjelpe deg med å spore, administrere og få innsikt fra dataene i dokumentet.
 • Du kan nå lagre filtre som skal brukes senere eller på andre PDF-filer.
 • Sammendrag generert fra markeringslisten kan nå filtrere ut merkingssvar for en renere rapport.

Målinger

 • Du kan nå bruke tilpassede og avanserte linjestiler med de fleste målemarkeringer for å spare tid og nøyaktig identifisere forskjellige målingstyper i tegningene dine.

Nye funksjoner

 • Det er en ny “Finn verktøy og kommandoer” -funksjon som lar deg søke etter verktøy og kommandoer i hele Revu for å hjelpe deg å finne det du leter etter, raskere.

Plugins

 • Vi har lagt til støtte for AutoCAD / AutoCAD LT 2021, Navisworks 2021 og SketchUp Pro 2020.

Hva er løst

Installere og oppdatere

 • Løste et installasjonsproblem som fikk noen brukere til å få feilmeldingen “gitt nøkkel som ikke finnes i ordboken”.
 • Rettet et problem for internasjonale installasjoner som fikk standardmåleenheten til å endre seg fra centimeter til tommer ved oppdatering av Revu.

Gjengivelse

 • Forbedret ytelse med filer som inneholder CCITT-kodede bilder.
 • Bilder vises ikke lenger som sorte bokser når du bruker SKIA-gjengivelsesmotor.

Plugins

 • Løste et problem med at sider ble rotert når de skrives ut fra Revit.
 • Rettet et problem som gjorde at noen AutoCAD-blokker som inneholder utslettinger blir helt svarte når de skrives ut fra andre PDF-visningsprogram.
 • AutoCAD-filer viser ikke lenger tekstmaskering i Revu eller når de blir skrevet ut fysisk.
 • Forbedret evnen til Revit-tilleggsprogrammer til å konvertere Rom til Områder.

Studio

 • Rettet et problem som hindret brukere i visse miljøer fra å sende Studioinvitasjoner til brukere utenfor sitt domene.
 • Du kan nå filtrere poster i Studio-øktrapporter.
 • Brukernavn med mer enn 50 tegn er ikke lenger forhindret fra å bli med på økter.
 • Tillegging av store grupper til en prosjekts brukertilgangsliste fungerer nå som det skal.

Markeringer

 • Du kan rotere markeringer med brøkgrader igjen.
 • Rettet et problem som lot brukere prøve å slå sammen tellinger på tvers av sider, selv om funksjonaliteten ikke støttes.
 • Øyeblikksbilde fungerer riktig på sider med Legends.
 • Radiusnode kan nå flyttes for linjer som er konvertert til lysbue.

Målinger

 • Emne- og etikettfelt fullføres nå automatisk når dette alternativet er aktivert.
 • Problemer med kolonner med fast høyde og bredde, med roterte sider.

Miniatyrbilder

 • Rettet et problem som fikk en side til å forbli valgt etter å ha kopiert og limt den inn fra miniatyrbildepanelet.
 • Omorganisering av miniatyrbilder får ikke lenger side-etiketter til å skifte til andre sider.
 • Rettet et problem som fikk Revu til å gå tilbake til fullsidemodus og miste zoomnivået / plasseringen når brukeren endret sider fra miniatyrbildepanelet mens han zoomet inn på en del av siden.

Annet

 • Bluebeam PDF Printer følger nå orienteringsinnstillinger når du skriver ut fra Revu.
 • Forbedrede PDF-bokmerker opprettet av Bluebeam Stapler.
 • Andre feilrettinger i alle deler av Revu.

Related Articles