Revu 20 Administrasjonsveiledning

revu
Revu 20 Administrasjonsveiledning

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20

Gå til andre versjoner:

Bluebeam flytter Revu fra en lisens- og vedlikeholdsbasert modell til en abonnementsmodell. Se vanlige spørsmål om Bluebeam-abonnement for mer informasjon.

Introduksjon

Denne veiledningen gir IT-administratorer kunnskapen, selvstendigheten og friheten til å administere og feilsøke alle deler av Revu på tvers av organisasjonen din.

Informasjonen dekker temaer som Bluebeam Studio, brannmur- og proxy-innstillinger, bruk av Revu med dokumenthåndteringssystemer, sant innstillinger og preferanser for Revu.

Du finner fullstendige instruksjoner for distribusjon av Revu i organisasjonen i Revu Deployment Guide.

Kunder som leter etter informasjon om installasjon og bruk av Revu i et virtuelt miljø, bør se Revu i et Citrix-miljø.

Revu-lisenser

Bluebeam har tre forskjellige lisensalternativer for Revu (Perpetual, Open og Enterprise) som beskrevet under.

Men registrering og aktivering av programvare utføres vanligvis som del av Enterprise-installasjonsprosessen.

Perpetual Licensing

Bluebeam Perpetual Licensing registrerer Revu Standard, CAD og eXtreme på hver enkelt arbeidsstasjon ved hjelp av et serienummer og en produktnøkkel som sendes til lisensserveren vår under første installasjon.

Registrere Revu

Før du begynner med registreringsprosessen, må du forsikre deg om at du har riktig serienummer og produktnøkkel for Revu-versjonen og utgaven du distribuerer. Dette ble sendt fra registrering@bluebeamops.com. Hvis du ikke finner lisensinformasjonen din, kan du se Finn produktnøkkelen din for Revu.

Registrering på nett

Selv om registrering og aktivering vanligvis skjer under en Enterprise- eller manuell installasjon, kan du manuelt registrere en individuell Revu-installasjon ved å følge trinnene under:

For Revu versjon 2015.5 og 2015.6 se erklæringen Microsoft ACS Retirement and Revu Authentication.
 1. Åpne Revu og klikk på Revu > Registrer.
 2. Angi serienummeret og produktnøkkelen når dialogen vises. Produktnøkkelen skiller mellom store og små bokstaver og inneholder ikke bokstaven «O».
 3. Klikk på Registrer.
Under registreringsprosessen kommuniserer Revu med registreringsserveren over internett. Kontroller at de følgende plasseringene ikke er blokkert av brannmuren eller proxyserveren.
 • https://login.microsoftonline.com
 • https://activation.bluebeam.com

Manuell registrering

Hvis du er tilkoblet Internett bak en brannmur, eller at nettregistreringen mislykkes:

 1. Åpne Registrering-dialogen som beskrevet over.
 2. Skriv inn serienummeret og produktnøkkelen og klikk på Registrer.
 3. Klikk på få autentiseringskode manuelt, angi datamaskinnavnet og klikk på Fortsett når du blir bedt om det.
 4. Klikk på hyperlenken øverst i dialogen. En nettleser åpnes og viser Revus aktiveringsside.
 5. Gjennomgå informasjonen og klikk på Få godkjenningskode. Koden vises på den neste siden.
 6. Skriv koden fra nettleseren i Manuell godkjenning-dialogen og klikk på Godkjenn.

Hvis du ikke klarer å koble til Internett, følg trinn 1 til 3, og gå til https://activation.bluebeam.com på en annen maskin som kan koble til og oppgi serienummer, produktnøkkel, sikkerhets-ID og datamaskinnavn. Etter at du har gjort dette, kan du gå tilbake til den opprinnelige maskinen og oppgi autorisasjonskoden. Ta kontakt hvis registreringen fortsatt mislykkes

Administrering av Perpetual-lisenser

For å hjelpe deg med å holde oversikt over lisensbruken din, tilbyr vi en side for lisensnøkkeloppslag der du kan generere en rapport over maskiner som for øyeblikket er registrert og bestemme antall tilgjengelige lisenser. Du må bare oppgi serienummeret, produktnøkkelen og e-postadressen som er registrerrt på lisensen, og deretter klikke Få informasjon .

Hvis du finner en maskin som ikke bør være registrert, kan du enten avregistrere den via Revus Hjelp-meny (Revu > Avregistrer) eller avinstallere programvaren.

Hvis du ikke kan avregistrere en tidligere enhet, for eksempel på grunn av en tapt, stjålet eller nytt avbildet datamaskin, kan du se denne artikkelen for å få hjelp til å gjøre lisensen din tilgjengelig.

Overføre en Perpetual-lisens til en ny datamaskin

Hvis du trenger å bruke en Revu-lisens på en annen maskin, må du følge instruksjonene i vanlige spørsmål om overføring av en Revu-lisens til en ny datamaskin.

Du trenger serienummeret og produktnøkkelen som er oppført i lisensbeviset, som opprinnelig ble sendt til deg fra registrering@bluebeamops.com.

Hvis du har mistet denne informasjonen, kan du ta kontakt med oss og be om en ny kopi av lisenssertifikatet ditt. Når du gjør det, må du påse at du inkluderer versjonsnummeret, navnet ditt, navnet på bedriften, e-postadressen og telefonnummeret som du er tilgjengelig på.

Du finner serienummeret ved å klikke på Revu i den øverste menyen (Revu > Om). En ny dialog åpnes, og viser serienummeret øverst til venstre, under tittelen og versjonsnummeret.

Open Licensing

Revus Open Licensing-modell er en skybasert løsning som lar kunder som bruker Revu eXtreme 2015.5 til Revu eXtreme 20 dele et felles lisenssett av lisenser på tvers av flere brukere og enheter. Det stilles ingen spesielle krav til ressurser eller fastvare, annet enn en standard Internett-tilkobling som kan kommunisere med Bluebeam License Hub, der lisensene oppbevares og administreres.

Kommunikasjonen mellom datamaskinen og lisensserveren utføres via en HTTPS-forbindelse og inkluderer Revu-versjonsnummer, serienummer, produktnøkkel, datamaskinens ID (sikkerhets-ID) og brukernavnet.

Få en lisens

Revu sjekker serveren for en ledig plass på lisensen når den lanseres i Markeringsmodus eller byttes til Markeringsmodus. Hvis den finner en, vil programvaren okkupere plassen og fungere normalt. Når Revu er lukket eller byttet til visningsmodus, frigjøres plassen og Revu må skaffe seg et sete igjen når det kobles til Internett igjen. Hvis det ikke er noen plass ledig, vises en melding som ber deg om å kontakte Open License Administrator, og programvaren vil være i visningsmodus.

Revu kontakter lisensieringsserveren hvert 20. minutt for å sikre at plassen fremdeles er okkupert. Systemet vil frigjøre plassen etter 3 mislykkede forsøk på en time. På denne måten sikrer vi at plassen blir gjort tilgjengelig for noen andre. Hvis en bruker oppnår en plass, og ikke klarer å pinge serveren tre ganger, vil plassen bli frigjort. Neste gang denne samme bruker går på nettet og pinger serveren, vil du få en plass selv om alle er opptatt. Dette gir brukerne dine muligheten til å redde arbeidet sitt. Revu vil forbli i markeringsmodus til den er lukket eller byttet til visningsmodus manuelt. Plasser kan også frigjøres midlertidig via Bluebeam Gateway.

Tilleggsprogrammer vil prøve å skaffe seg en plass rett før du oppretter en PDF eller starter en batch-prosess. Hvis en plass ikke kan anskaffes, vil brukeren bli varslet og prosessen vil mislykkes.

Andre Bluebeam-applikasjoner som Stapler og Script Editor vil forsøke å skaffe seg en plass når de lanseres. Hvis en plass ikke kan anskaffes, vil brukeren bli varslet, og programmet lukkes. Bluebeam-administratoren krever ikke lisens for å kjøre.

Hvis Revu allerede okkuperer en plass og en andre forekomst av Revu, et programtillegg eller et annet program lanseres, vil disse applikasjonene pinge lisensserveren, men vil ikke skaffe seg en annen plass. Lisensserveren vil spore at flere programmer bruker den samme lisensen på samme datamaskin. Plassen blir frigjort når alle applikasjoner er lukket, eller Internettforbindelsen blir brutt.

Open License og ping-policy, serveratferd og frigivelse av lisenser

 • Revu pinger lisensserveren så lenge det er en aktiv Internettforbindelse. Hvis forbindelsen går tapt, vil Revu slutte å pinge til den kobles til Internett på nytt. Eventuell forstyrrelse i lagene forbindelsen går gjennom kan forhindre Revu i å nå serveren, inkludert:
  • Sette datamaskinen i hvilemodus (eller dvale)
  • Slå av datamaskinen
  • Deaktivere et nettverkskort, proxy eller VPN
 • Hvis Revu skaffer en plass, men datamaskinen fortsatt kjører over natten med en aktiv Internett-forbindelse, vil Revu fortsette å pinge lisensserveren. Vær oppmerksom på at å låse skjermen ikke hindrer Revu i å pinge lisensserveren.
 • Revu har en visningsmodus og en markeringsmodus. Visningsmodusen gjør Revu til et PDF-visningsprogram, mens markeringsmodusen er versjonen av Revu med alle funksjoner. Lisenser brukes kun når Revu er i markeringsmodus. En bruker kan bytte Revu til visningsmodus i stedet for å lukke applikasjonen for å frigjøre en lisens.
 • Hvis du opplever mangel på plasser på lisensen din, kan du prøve å be brukerne om å lukke Revu eller sette datamaskinene sine i hvilemodus over natten. Dette vil sikre at plassene deres blir frigjort for andre å bruke.
 • Denne lisensen frigis når det eksisterer en aktiv Internett-tilkobling og alle applikasjoner som krever en lisens er lukket.

Frakoblet modus

Hvis en bruker befinner seg i markeringsmodus og ikke kan koble til Internett, vil Revu fortsette å kjøre i markeringsmodus i 3 dager frem til en lisens fra serveren kreves. Revu skifter til visningsmodus etter tre dager uten en lisens.

Fra og med Revu 20.0.20 vil Revus definisjon av «frakoblet» bety at en brukers Windows-økt går i en låst modus – «(låst» betyr at brukeren må logge på Windows på nytt). Revu tar kontakt med lisensserveren hvert 20. minutt for å forsikre seg om at lisensen fremdeles er i bruk. Når en bruker låser maskinen sin og serveren mottar 3 mislykkede ping, vil Revu tilbakeføre lisensen til det totale antallet tilgjengelige lisenser.

Administrere Open-lisensen din

Du kan administrere lisensene dine fra Bluebeam Gateway. Når du har opprettet en konto, kan du utføre forskjellige oppgaver med lisensene dine, for eksempel sporing, rapportering, tilbakekalling og gjenutgivelse. Du kan finne detaljerte instruksjoner for bruk av denne nettportalen i Brukerhåndboken for Bluebeam Gateway.

Lisensbruksrapporten og grafene i Gateway oppdateres én gang i timen.

Oppgradere Open-lisens

Lisensmetoden er kompatibel med alle versjoner av Revu eXtreme (2015.5. til 20), noe som betyr at du gradvis kan oppgradere Revu-installasjonen trinnvis.

Vi forstår at det er tidkrevende for en organisasjon å oppgradere programvaren. Derfor vil de gamle versjonene av Revu fortsatt kunne brukes og dele samme lisenssett når du oppgraderer Open-lisensen din. Du ser også at den nye versjonen av Revu får en ny produktnøkkel som er knuttet til det opprinnelige serienummeret ditt. Dette betyr at samme serienummer for Open-lisensen din kan brukes på tvers av flere versjoner der hver versjon har sin egen, unike produktnøkkel. Dette gir størst mulig fleksibilitet når miljøet ditt krever trinnvise oppgraderinger.

Foretakslisensiering

Løsningen vår for foretakslisenser er et annet skybasert alternativ som automatisk sporer Revu-installasjonene dine og tillater mer effektiv styring av datamaskiner som har installert Revu.

Teknisk informasjon

Når Revu er installert og registrert i en Enterprise License på en datamaskin, vil datamaskinen bruke en plass til den blir inaktiv. Hvis datamaskinen ikke har kontaktet lisensserveren på 15 dager, vil systemet frigi plassen slik at det kan brukes av en annen datamaskin. Hvis den inaktive datamaskinen kontakter serveren igjen, blir imidlertid lisensen gjenopprettet – selv om overbelastningen på 5 % er overskredet. Dette gjøres som høflighet slik at sluttbrukeren kan fortsette å jobbe i Revu uten avbrudd.

Du må kjøpe ytterligere lisenser om du har overskredet maks. antallet.

En datamaskin med en Enterprise-lisensiert installasjon tar kontakt med lisensserveren én time etter en «kvalifiserende hendelse» har oppstått, og gjør ikke dette igjen i minst én time.

Eksempler på kvalifiserende hendelser omfatter:

 • BBAdminUser-prosessen starter når maskinen startes.
 • Bluebeam-applikasjoner som Revu, Bluebeam Stapler eller Bluebeam Administrator startes.
 • PDF-oppretting med Bluebeams PDF-srkiver eller Bluebeam-plugin med et støttet tredjepartsprogram, deriblant Microsoft Office eller AutoCAD.

Kommunikasjonen mellom datamaskinen og lisensserveren utføres via en HTTPS-forbindelse og inkluderer Revu-versjonsnummer, serienummer, produktnøkkel og datamaskinens ID (sikkerhets-ID).

Administrere Enterprise-lisensen din

Enterprise lisensbehandling skjer gjennom Bluebeam Gateway. Detaljerte instruksjoner for bruk av denne nettportalen finner du i Brukerhåndboken for Bluebeam Gateway, og som med en åpen lisens kan du utføre forskjellige oppgaver relatert til lisenser som sporing, rapportering, tilbakekall og gjenutgivelse (Revu 2015.5 til 20).

Bytte fra en Perpetual-lisens til en Enterprise- eller Open Licensing

Hvis du trenger å bytte Revu-lisensordningen din fra Evig til Enterprise eller Åpen Lisensiering, kan du gjøre det ved å følge fremgangsmåten som er forklart i Migrere flere Revu-installasjoner til en ny lisens.

Lisenser og datamaskinnavn

Det kan hende at du må gi en eksisterende datamaskin som allerede har installert Revu et nytt navn.

Oppdatere datamaskinnavn

Fra og med Revu 2019, hvis applikasjonen er registrert, vil Revu se etter dataanavnendringer ved lanseringen. Hvis datamaskinnavnet endres, vil Revu oppdage endringen neste gang programmet åpnes, eller noen av de tilknyttede programtilleggene blir initialisert. Revu vil da avregistrere systemet fra lisensserveren vår (hvis den er koblet til internett).

På dette tidspunktet vil Revu gå inn i en 15-dagers prøveperiode, og den følgende dialogboksen vil vises og varsler brukeren om at de vil trenge å registrere Revu på nytt.

Hvis systemet ikke er koblet til Internett eller ikke kan koble til lisensserveren vår, vil sjekken av datamaskinnavnet ikke skje før en forbindelse opprettes.

ved omregistrering vil serienummeret og produktnøkkelen legges inn i registreringsvinduet igjen hvis Revu tidligere ble registrert, noe som gjør en rask registrering mulig.

Hvis du bruker Revu 2018 eller elde, kan du gå til Revu-menyen og avregistrere datamaskinen (Revu > Avregistrer), endre navnet og registrere den på nytt. En raskere metode er å endre datamaskinens navn for så å bruke følgende skript:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF>"PbMngr5.exe" /update

Du kan kjøre denne på individuelle datamaskiner med en satsvis fil eller sende den til de relevante maskinene med lanseringsverktøy eller innloggingsskript. I hver tilfelle ringer skriptet Bluebeam Administrator Console-applikasjonen (PbMngr5.exe) og ber den oppdatere registreringsserveren med det nye maskinnavnet.

Bluebeam Administrator må kunne kjøre med forbedrede rettigheter, og brannmuren og proxyserveren din bør ikke hindre den i å koble til Internett.

Vurder følgende når du registrerer Revu-installasjoner på nye eller re-avbildede maskiner:

 • Hvis de nye maskinene alle er basert på et vanlig diskbilde, eller er en del av et Virtual Desktop-miljø, vil du måtte endre maskinnavnet før du prøver å registrere Revu. Hvis du ikke har gjort dette, vil du oppleve at du prøver å registrere Revu på flere forekomster av samme datamaskin, uavhengig av IP- eller MAC-adresse.
 • Hvis du reavbilder eller installerer en ny systemstasjon på en datamaskin uten å endre det opprinnelige maskinnavnet, vil lisenssystemene våre «se» den som den samme datamaskinen, og oppfatte at ingenting har endret seg.

Lisensiering av virtuelle miljø

Se Revu i et Citrix-miljø for lisensinformasjon i virtuelle miljøer.

Bluebeam Studio

Bluebeam Studio™ er vår skybaserte samarbeidsplattform som hjelper team og organisasjoner med å administrere arbeidsprosjekter med en datamaskin eller et nettbrett fra Windows eller iPad.

Brukere kan opprette og bli med i Studio-økter og Studio-prosjekter, og laste opp PDF-filer og andre filtyper, noe som gjør at de kan samarbeide med samarbeidspartnere i sanntid.

Studio beste praksis

Studio-tilkoblinger

Hvis brukerne dine opplever tilkoblingsproblemer, kan du se Feil: Kunne ikke koble til Bluebeam Studio.

Bluebeam Studio-portalen

Vi har opprettet Bluebeam Studio Portal for å hjelpe brukerne med å administrere forskjellige aspekter av Bluebeam Studio-tilstedeværelsen. Når de har logget på med påloggingsinformasjonen til Studio-kontoen, kan de utføre følgende oppgaver:

 • Administrere Studio-profilen sin
 • Endre e-postadresse
 • Se en liste over Studio-øktene de har opprettet
 • Tilordne eierskap for øktene deres på nytt
 • Se en liste over dokumentene i øktene deres
 • Se en liste over deltakere i øktene deres

Ytterligere ressurser

Hvis du eller brukerne dine har flere spørsmål om bruk av Bluebeam Studio, vennligst referer til Bluebeam.com, så vel som Bluebeam Support nettsted hvor du kan finne informasjon om forskjellige aspekter av teknologien, inkludert:

Bluebeam-administratoren

Bluebeam Administrator lar deg konfigurere og kontrollere Revu med funksjonene på de forskjellige fanene som beskrevet i følgende avsnitt. Disse innstillingene kan implementeres på sluttbrukernes maskiner for å standardisere tilpasning etter lansering.

Du finner mer informasjon i Veiledningshjelp for Bluebeam Administrator.

Fanen for plugin-moduler

Denne viser en liste over installerte applikasjoner som støttes av PDF-plugin som oppdages av «Bluebeam Admin User.exe» som startes når klientmaskinen startes.

Alle Revu-utgaver lister pluginene for Microsoft Office (Word, Excel, Power Point og Outlook), men plugins for AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks og SketchUp Pro vises bare på maskiner som kjører Revu CAD eller eXtreme.

eXtreme-utgaven er standard for prøveversjoner. Hvis et Revu Standard-serienummer brukes til å registrere programvaren når prøvetiden utløper, vil ikke eXtreme-utgavens plugins fungere lenger.

Plugins-fanen viser alle støttede versjoner av alle CAD-applikasjoner som er installert på maskinen.

Revu 20 side-ved-side-installasjoner

Revu 20 kan installeres og kjøres parallelt med Revu 2018 og nyere, noe som lar sluttbrukerne kjøre Revu 20 som en fullt funksjonell 30-dagers prøveversjon. Dette lar brukere teste Revu 20 mens organisasjonen din bestemmer om tiden er inne for å oppgradere.

Alle aktiveringer og deaktiveringer av plugin-moduler må gjøres i 20-versjonen av Bluebeam Administrator hvis du kjører side-ved-side-installasjoner av Revu.

Aktivere et plugin

Du kan finne mer informasjon om feilsøking av plugin-problemer på denne siden, men hvis en plugin mangler i et støttet program, kan du aktivere det ved å følge disse trinnene:

Per Revu 20 må Bluebeam Administrator kjøres med utvidede rettigheter for å tillate plugin-installasjon.
 1. Lukk programmet
 2. Gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
 3. I Windows 10 og 8.1, klikk eller trykk på Start og skriv Bluebeam-administrator.
  – eller –
 4. Gå til Hjelp > Administrator i Revu.
 5. Klikk på Plugin-moduler-fanen.
 6. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på programmet.
 7. Klikk på OK.
 8. Åpne programmet på nytt.

Nettkonfigurasjonsfanen (Net Config)

Her kan du angi plasseringen til forskjellige Revu-innstillinger og -elementer. De kan forbli i de standard lokale mappene som er listet i delen Ikke-administrert, eller de kan nås fra en sentralisert serverplassering som du kan angi i delen Administrert nettkonfigurasjon. Du kan også konfigurere Revu til å bruke en kombinasjon av lokale- og nettverksplasseringer basert på mappestier du definerer i Ikke-administrert-delen.

Ikke-administrerte nettkonfigurasjoner

I en vanlig Revu-installasjon er alternativet Ikke-administrert aktivert som standard. I dette tilfellet befinner elementene og innstillingene seg på forskjellige steder i brukerens Windows-profil under C:\ProgramData som vist på skjermbildet.

E-postmaler bruker en annen standardmappe: C:\\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail

Styrt nettkonfigurasjon

Slik konfigurerer du Revu-installasjonene dine for å få tilgang til alle innstillinger og elementer fra et sentralisert serversted:

Velg en datamaskin som skal brukes som en “staging” -maskin, og kopier eventuelle tilpassede innstillinger eller eiendeler til de tilsvarende standardplasseringene som er oppført når alternativet Ikke-administrert er aktivert. Se skjermdumpen for innstillinger som ikke er administrert ovenfor.
Du kan enkelt åpne standard mappeplasseringer ved å dobbeltklikke på de tilhørende mappebanene.

 1. Når du er ferdig med å kopiere elementene, aktiverer du alternativet Administrert nettkonfigurasjon. En dialog åpnes, der du enten kan bla til en eksisterende nettverksmappe du vil bruke som sentral plassering, eller opprette en ny nettverksmappe.
 2. I begge tilfeller velger du mappen og klikker på Velg mappe-knappen.
 3. Når dialogen Kopier alle filer åpnes, klikker du på ett av følgende tre valg:
  • Kopier alle , som oppretter mapper for elementtypen eller innstillingen på serverplasseringen, og kopierer alt til riktig sted.
  • Slå sammen, som samler alle lokalt definerte innstillinger og ressurser og slår dem sammen med eksisterende elementer på det delte stedet.
  • Ingen kopi, som peker mot nettverksmappen, men ikke kopierer eller integrerer noe i mappen. Når handlingen er fullført, viser Net Config-fanen plasseringene til alle elementer og innstillinger.
Hvis du vil forhindre at sluttbrukerne gjør endringer i den sentrale nettverksmappen, kan du stille inn mappetillatelsene på Skrivebeskyttet.

Berørte registernøkler

De følgende syv registernøklene endres når du gjør endringer i Net Config-fanen:

Mappestiene vist nedenfor er kun ment som illustrasjon.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"

Distribuere en administrert konfigurasjon

Bluebeam Administrator oppretter en registerfil med navnet Netcfg.reg, og som inneholder alle berørte registernøkler. Denne filen ligger i roten til den administrerte mappen (U:\netconfig i forrige eksempel), og den kan distribueres som en del av en MSI-distribusjon som beskrevet i Revus distribusjonsveiledning.

Du kan distribuere denne registerfilen til individuelle arbeidsstasjoner for raskt å bruke den administrerte konfigurasjonen.

Når du distribuerer en administrert nettkonfigurasjon som del av en MSI-distribusjon, vil ikke endringene tre i kraft før klientmaskinen startes på nytt. Men en omstart er ikke nødvendig når du konfigurerer én maskin manuelt.

Når du endrer stier i Administrert nettkonfigurasjon eller innenfor Revu-preferanser nettkomfigurasjon, må Revu lukkes og åpnes på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Skriver-fane

Denne fanen er delt inn i fire deler (skriveralternativer, skriver, portmonitor og bildeoppløsninger) som tilbyr funksjoner for å kontrollere og installere Bluebeam PDF-skriveren på nytt.

Skrivervalg

Disse alternativene avgjør hva som skjer under og etter at en PDF-fil er opprettet ved hjelp av PDF-skriveren eller Stapler.

Fremkall filnavn

Når dette alternativet er aktivert, vises dialogen Lagre som, som ber brukeren om å angi et filnavn, og om nødvendig velge et mål for den nye PDF-filen.

Slett kilde PS-fil

Dette er deaktivert som standard, men når det er aktivert, slettes PostScript-filen en PDF-fil er basert på når dokumentet ble produsert.

Åpne i Viewer

Denne innstillingen avgjør om den nye PDF-filen åpnes i standard PDF-programmer på brukerens maskin.

Kontekstmeny for Stapler

Når dette er aktivert, vil alternativene Kombiner filer i Revu og Konverter filer i Revu være tilgjengelige i popup-menyen når brukeren høyreklikker på en gjeldende fil på skrivebordet eller i Windows Utforsker.

Brukeren må ha administratorrettigheter på maskinen for å kunne endre denne innstillingen.

Mappevalg

Når du klikker på denne knappen, åpnes dialogen Mappealternativer som lar deg velge standardplasseringen der nye PDF-dokumenter som er produsert med Bluebeam Stapler skal lagres. De tilgjengelige alternativene er:

 • Kildemappe – Dette er plasseringen til den opprinnelige kildefilen.
 • Siste lagrede mappe – Dette er den siste mappen som en ny PDF-fil ble lagret i.
 • Tilpassede prosjekter-mappe – Dette alternativet lar deg spesifisere en egen standardplassering.
Bildeoppløsninger

Oppløsninger-listen viser bildeoppløsningene som vises i Lagre som-vinduet for Bluebeam PDF-skriveren, Stapler og Bluebeam-plugins.

Skriver

I tillegg til å vise skrivernavnet, driveren og skriverporten, kan du velge standard sidestørrelse fra den tilgjengelige listen over sidestørrelser i skriverdelen. Du kan også redigere sidestørrelseslisten via Administrer sider-knappen som beskrevet under.

Du kan også avinstallere og installere Bluebeam PDF-skriveren på nytt ved å bruke Installer skriver på nytt-knappen når du feilsøker ytelsesproblemer.

Administrer sider

Når du klikker på knappen Administrer sider, åpnes dialogen Sidestørrelse der du kan legge til, slette eller redigere sidestørrelser som brukes av Revu, PDF-skriveren, Stapler og plugins.

Dette er de samme innstillingene for sidestørrelse (PrtPageSizes.xml) som kopieres fra standardplasseringen (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Brewery\V45\Printer Support) når du konfigurerer en administrert nettkonfigurasjon.

Reinstaller skriver

Hvis brukeren støter på et problem med Bluebeam PDF-skriveren eller Stapler, for eksempel at dialogen Lagre som ikke vises når du oppretter en PDF-fil, må du bruke Installer skriver på nytt knappen til å installere PDF-skriveren på nytt. .

Hvis dette ikke fungerer, kan du også høyreklikke på knappen Installer skriver på nytt og velge Installer skriver.

Når Bluebeam PDF-skriveren er installert, er det smart å gå inn i Enheter og skrivere-delen av Windows Kontrollpanel for å sikre at den er installert der.

Portmonitor

Portmonitoren er basert på BBPrint.exe-prosessen som kjører per bruker, og overvåker brukerens skrivermappe (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) for filer som skal behandles.

Forutsatt at BBPrint.exe er aktivert som et oppstartselement, er det relativt sannsynlig at portmonitoren ikke kjører hvis dialoge Lagre som aldri vises, eller hvis en bruker ellers ikke kan produsere PDF-filer med Bluebeam PDF-skriveren eller Stapler. I dette tilfellet vil statusfeltet Portmonitor vise “i/t”. Du kan starte portmonitoren på nytt ved å følge instruksjonene i neste del.

Start portovervåkeren på nytt

Hvis portovervåkerens status vises som <i/t> eller dialogen Lagre som ikke vises mens du oppretter en PDF-fil, må du starte portovervåkeren på nytt. Når den kjører igjen, skal status vises som svarer, og BBPrint.exe skal være listet som en kjørende prosess i Windows Oppgavebehandling.

Feilsøking av Bluebeam PDF-skriveren i et Citrix-miljø

Hvis du har problemer med Bluebeam PDF-skriveren mens du kjører Revu i et Citrix-miljø, kan du se Revu i et Citrix-miljø for informasjon om feilsøking.

AutoCAD sidestørrelser-fane

Denne fanen er tilgjengelig for Revu CAD- og eXtreme-utgaver på maskiner som også har et kompatibelt AutoCAD-produkt installert.

Du kan bruke avmerkingsboksene til å velge sidestørrelser (ANSI, ARCH eller ISO) som du ønsker å gjøre tilgjengelig på Sideoppsett-fanen i AutoCAD-pluginet.

Avmerkingsbokser ANSI, ARCH og ISO

Som alternativ til å klikke på de enkelte avmerkingsboksene, kan du bruke avmerkingsboksen for ANSI, ARCH og ISO til å velge eller fjerne hele grupper av størrelsestyper.

PDF-type

I rullegardinmenyen PDF Type kan du bestemme hvilken skriverdriver som skal brukes når du oppretter PDF-filer fra AutoCAD.
Dine valg er enten standard PDF-driver eller Heidi (AutoCAD HDI) driver, som blir forklart nedenfor:

Skriver

Dette alternativet bruker Bluebeam PDF-skriveren som støtter TrueType-skrifter for å opprette PDF-filer fra AutoCAD med søkbar tekst. Utover å tilby bedre bildekvalitet, lar denne driveren deg også legge til flere sidestørrelser og synkronisere dem på tvers av nettverket ditt for bruk av alle Revu CAD- eller eXtreme-brukere.

Heidi

Heidi-alternativet bruker AutoCAD HDI-driveren som ikke støtter TrueType-skrifter og «tegner» ikke-søkbar tekst som vektordata. Men du kan opprette egendefinerte sidestørrelser og synkronisere dem på tvers av nettverket til bruk av alle Revu CAD- eller eXtreme-brukere.

Synkronisere sidestørrelser på tvers av nettverket

Hvis du vil sentralisere de egendefinerte sidestørrelsene for alle Revu CAD- eller eXtreme-brukere, kan du gjøre dette ved å følge trinnene under basert på hvorvidt organisasjonen din brukte Bluebeam PDF-skriveren eller AutoCAD Heidi-driveren:

 1. Synkronisere sidestørrelser for Bluebeam PDF-skriver
 2. Velg en datamaskin du vil bruke som oppsettmaskin og opprett dine tilpassende sidestørrelser på den.
 3. Når du er ferdig med å angi egendefinerte sidestørrelser, går du til nettverkskonfigurasjonsfanen.
 4. Klikk på ellipsen til høyre for standardmappestien for skriverdriveren.
 5. En dialog åpnes, der du enten kan bla til en eksisterende nettverksmappe du vil bruke som sentral plassering, eller opprette en ny nettverksmappe.
 6. Velg mappen og klikk på Velg mappe.
 7. Når dialogen Kopier alle skriverstørrelsesfiler åpnes, klikker du på Kopier alle.
 8. Da kopieres prtPages.xml-filen fra standardplasseringen på den lokale stasjonen til nettverksplasseringen, og den nye mappestien for skriverdriveren vises i nettverkskonfigurasjonsfanen.
 9. Klikk på Bruk og OK.
Konfigurere andre maskiner til bruk av de sentraliserte sidestørrelsene for PDF-skriveren

Denne innstillingen kan distribueres til andre Revu CAD- og eXtreme-klienter som del av en MSI-distribusjon, eller du kan konfigurere individuelle maskiner manuelt ved å følge trinnene under:

Merk: Sentraliserte PC3-filer kan ikke brukes når PDF-typen er satt til Skriver. De kan bare brukes når Heidi-driveren er valgt.

Hvis denne distribueres som en del av en MSI-distribusjon, vil ikke endringene tre i kraft før klientmaskinen startes på nytt. En omstart er ikke nødvendig når du konfigurerer én maskin manuelt.

 1. Åpne Bluebeam Administrator og gå til nettverkskonfigurasjonsfanen.
 2. Klikk på ellipsen til høyre for standardmappestien for skriverdriveren.
 3. Når Windows Utforsker-dialogen åpnes, finner og klikker du på nettverksmappen som inneholder prtPages.xml, og klikk på Velg mappe.
 4. Når dialogen Kopier alle skriverstørrelsesfiler åpnes, klikker du på Ingen kopi.
 5. Klikk på Bruk og OK.
Synkronisere sidestørrelser for Heidi-driver
 1. Velg en datamaskin du vil bruke som oppsettmaskin og opprett dine tilpassende sidestørrelser på den.
 2. Klikk på kategorien Nettkonfig, og dobbeltklikk deretter på mappebanen for Heidi Driver.
  En dialog åpnes, der du enten kan bla til en eksisterende nettverksmappe du vil bruke som sentral plassering, eller opprette en ny nettverksmappe.
 3. Velg mappen og klikk på Velg mappe.
 4. Når dialogen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åpnes, klikker du på Kopier alle.
 5. Da kopieres PC3-filene fra standardplasseringen på den lokale stasjonen til nettverksplasseringen, og den nye mappestien for Heidi-driveren vises i nettverkskonfigurasjonsfanen.
 6. Klikk på Bruk og OK.
Konfigurere andre maskiner til bruk av de sentraliserte PC3-filene

Denne innstillingen kan distribueres til andre Revu CAD- og eXtreme-klienter som del av en MSI-distribusjon som beskrevet i distribusjonsveiledningen for Revu Enterprise, eller du kan konfigurere individuelle maskiner manuelt ved å følge trinnene under:

Sentraliserte PC3-filer kan bare brukes for AutoCAD-plugin hvis Heidi-driveren er valgt. Sentraliserte PC3-filer kan ikke brukes for Bluebeam PDF-skriveren.

Hvis dette distribueres som del av en MSI-distribusjon, må klientmaskinen startes på nytt før den kan brukes.

 1. Åpne Bluebeam Administrator og gå til nettverkskonfigurasjons-fanen.
 2. Klikk på ellipsen til høyre for standardmappestien for Heidi-driveren.
 3. Når Windows Utforsker-dialogen åpnes, må du finne og velge nettverksmappen som inneholder PC3-filene, og klikke på Velg mappe.
 4. Når dialogen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åpnes, klikker du på Ingen kopi.
 5. Klikk på Bruk og OK.

Berørte registernøkler

De følgende to registernøklene endres når PDF-skriverens sidestørrelser og PC3-filer er sentralisert:

Mappestiene vist nedenfor er kun ment som illustrasjon.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

Støttelogger

Hvis du opplever problemer med Revu eller plugins, er det flere måter å få tilgang til de aktuelle loggene, og du kan sende dem til teknisk støtte om nødvendig.

Vis loggfiler

 • Bluebeam Administrator – Hjelp > Utforsk loggmappe
 • Revu – Revu > Innstillinger > Administrator > Alternativer > Utforsk loggmappe

Send logger på e-post til Bluebeams tekniske støtte

 • Bluebeam Administrator – Hjelp > Send logger til støtten
 • Revu – Hjelp > Rapporter et problem > Ja
Du kan bare aktivere eller deaktivere utvidet feilsøking i Revu-innstillinger.

Applikasjonslogger

Disse loggfilene registrerer aktivitetene til de forskjellige Revu-applikasjonenes komponenter. Du kan åpne hver loggfil ved å klikke på den tilhørende hyperlenken.

Plugin-logger

Denne gruppen av loggfiler registrerer aktivitetene til alle aktiverte plugins for støttede applikasjoner. Hver aktiverte plugin har en tilsvarende hyperlenke som du kan klikke på for å åpne loggfilen.

Utforsk

Denne knappen åpner mappen i den aktuelle Windows-brukerprofilen der alle loggfilene er lagret.

E-postlogger til støtte

Denne knappen brukes til å sende loggfilene til teknisk støtte.

Prøv å minimere problemet før du sender loggfilene.

Dette opprettes nye loggoppføringer som er spesifikke for problemet. Ved å klikke på den opprettes en zip-fil (logs.zip) som inneholder det komplette settet med loggfiler for alle Revu-komponenter og programtillegg. Dette er knyttet til en ny e-post, adressert til support@bluebeam.com.

Hvis e-posten ikke åpnes, eller du bruker en webmail-konto, kan du følge instruksjonene for å se loggfiler over og knytte logs.zip-filen manuelt til en e-postadresse til support@bluebeam.com.

I hvert tilfelle må inkludere så mye informasjon som mulig om problemet du opplever.

Tilbakestill innstillinger

Når du kjører dette alternativet, tilbakestilles programvaren til standardtilstanden basert på innstillingene som finnes i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset – Tilbakestiller Revu-innstillinger

Når du kjører en tilbakestilling av Revu-innstillingene, opprettes Backup.zip-filen i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\

Dette gjelder tilbakestillinger som startes på følgende måter:

 • Revu > Innstillinger > Administrator > Tilbakestill
 • Bluebeam Administrator-konsoll > Hjelp > Tilbakestill innstillinger
 • Kommandolinjen.

Administratorkonsollfunksjon

Konsollapplikasjonen lar administratorer utføre følgende administrative funksjoner via kommandolinjen med PbMngr5.exe.

Følgende kommandolinjealternativer må utføres med forhøyede privilegier. Klikk på Start, skriv inn CMD og høyreklikk på ledetekst og velg Kjør som administrator .

Administrative funksjoner

Den kjørbare filen PbMngr5.exe lar administratorer forhåndsutføre følgende administrative funksjoner via kommandolinjen:

 • Installere plugins
 • Stille inn Revu som standardapplikasjon
 • Installere på nytt / avinstallere vår Bluebeam PDF-skriver
 • Angi standard DPI for Bluebeam PDF-skriveren
 • Konfigurer nettkonfig
 • Registrer lisens
 • Oppdater lisensserveren med nytt datamaskinnavn
 • Stoppe prøveperiode
 • Brukerinnstillinger for Tilbakestill / Gjenopprett / og Sikkerhetskopi

Du finner eksempler på disse kommandoene nedenfor:

Backup-innstillinger

Dette alternativet sikkerhetskopierer dine nåværende Revu-innstillinger til en .zip-fil og lagrer dem på et sted valgt av deg, noe som er praktisk når du flytter dem til en annen maskin.

Stempler og festede elementer i File Access fanen blir ikke sikkerhetskopiert i denne prosessen.

Sikkerhetskopi

Oppretter en zip-fil med navnet Backup i roten til C:\ :

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"

Tilbakestill innstillinger

Når du kjører alternativet under, tilbakestilles programvaren til standardtilstanden basert på innstillingene som finnes i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset
Når du kjører en tilbakestilling av Revu-innstillingene, opprettes Backup.zip-filen i% Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dette gjelder for å kjøre en tilbakestilling innen Revu> Innstillinger> Administrator> Tilbakestill, Bluebeam Administratorkonsoll> Hjelp> Tilbakestill innstillinger, og via kommandolinjen som vist over.

Gjenopprett innstillinger

Å kjøre dette alternativet lar deg gjenopprette utvalgte Revu-innstillinger, som er en viktig del av å migrere Revu-innstillinger fra én maskin til en annen:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /restore “C:\backup.zip” – Gjenoppretter Revu-innstillinger fra zip-fil med navnet backup.zip i roten til C:\

Installere skriver på nytt

Når du kjører denne kommandoen, installeres Bluebeam PDF-skriveren på nytt.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr

Registrer lisens

Å kjøre denne kommandoen for å registrere med parametere vil forsøke å registrere mellom Bluebeam-produkter.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL

Å kjøre denne kommandoen for å registrere med parametere vil forsøke å registrere Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL [NoAuth]
 

Administratorkonsollfunksjoner

Følg disse trinnene for å se mer informasjon om tilgjengelige funksjoner i administratorkonsollen:

 1. Klikk på Start og skriv inn CMD
 2. Åpne ledeteksten
 3. Skriv inn cd “C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu” i ledeteksten.
 4. Skriv inn: PbMngr5.exe /help
 5. Trykk på Enter

Dette viser den nyeste hjelpefilen for applikasjonen. De tilgjengelige alternativene er:

/help eller /? Viser kommandolinjehjelpen for PbMngr5.exe.
/printername Viser skrivernavnet som brukes av Bluebeam Revu
/printerdpi <number> Angir standard DPI for Bluebeam PDF-skriveren
/reinstallptr Installerer Bluebeam-skriveren på nytt.
/uninstallptr Avinstallerer Bluebeam-skriveren.
/update Oppdaterer Bluebeam-autorisasjonsserveren med nåværende versjon og maskinnavn.
/register [<version> <serial number> <product key> [NoAuth]] Registrering uten parametere vil forsøke å registrere en forsinket autorisasjon. Registrering med parametere vil kryssregistrere mellom Bluebeam-produkter.
/expire Utløper prøveperioden og tvinger Revu i visningsmodus.
/reset

Tilbakestiller Revu-innstillingene. Sørg for å sikkerhetskopiere innstillingene på forhånd.

Eks.: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /reset

/backup <zipfile>

Sikkerhetskopierer Revu-innstillingene.

Eks.: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /backup “C:\backup.zip” – Oppretter en zip-fil med navnet Backup i roten til C:\

/restore <zipfile> Gjenoppretter Revu-innstillingene.
/setup [parameters] Oppsett brukes til å starte Bluebeam Revu.
/DVON
Microsoft har endret hvordan standardprogrammer velges i Windows 8 og nyere, noe som betyr at disse kommandoalternativene for å gjøre Revu til standard redigeringsprogram for PDF eller tilbakestille standard redigeringsprogram for PDF ikke fungerer med administratorkonsollfunksjonen. Brukerne dine må følge trinnene i Endre standard PDF-visningsprogram for å endre standard PDF-visningsprogram. Du finner mer informasjon på Microsoft-nettstedet.
/DVON32
/DVOFF
/IF:

Bitvis flagg for å installere plugins i:

Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256)

/DPS:[A4 or Letter] Standard sidestørrelse som skal brukes med Bluebeams PDF-skriver
/NCPATH:<path> Netkonfig-bane.
/JOPATH:<path> Bane for jobbalternativer.
/PREFSPATH:<path> Bane til en Bluebeam Revu-innstillingsfil for preferanser.
/ANALYSE Gjør det mulig å fange opp data om bruken av Revu og sende dem automatisk til Bluebeam-servere. Ingen brukerdata fanges opp eller overføres.
/QLINKON Aktiverer Quantity Link-plugin for Excel.
/QLINKOFF Aktiverer Quantity Link-plugin for Excel.
/latest Bruk den siste installerte versjonen av Bluebeam Administrator til å utføre kommandolinjen.

Revu-preferanser – Administrator

Noen funksjoner som tidligere ble funnet i Bluebeam Administrator ble flyttet til Revu-innstillingene under Administrato-delen, inkludert Tilbakestill innstillinger, Sikkerhetskopi-innstilling, logging og klientspesifikke nettverkskonfigurasjonsinnstillinger.

Alternativer-fane

Alternativer-fanen omfatter følgende funksjoner:

 • Standard PDF-visningsprogram
 • Utforsk loggmappe
 • Utvidet feilsøking
 • Innstillinger
 • Tilbakestill
 • Sikkerhetskopi
 • Gjenopprett
 • Standard PDF-visningsprogram
 • Åpner vinduet Standard apper.

Standard PDF-visningsprogram

Åpner vinduet Standard apper. Slik gjør Revu til standard PDF-visning:

 1. Klikk på Velg standardapper etter filtype
 2. Klikk på .pdf
 3. Velg Bluebeam Revu.

Utforsk loggmappe

Åpner banen til Revus loggfiler. Loggfilene er tilgjengelige her: C:\Users\\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs

Utvidet feilsøking

Når du velger dette alternativet, slås detaljert logging på i applikasjonen.

Innstillinger – Tilbakestill

Du blir bedt om å lukke Revu når du klikker på dette alternativet. Når du har valgt OK i dialogvinduet:

 • Revu lukkes automatisk.
 • Brukerinnstillingene tilbakestilles.
 • Revu starter automatisk på nytt når prosessen er fullført.
 • Du kan klikke på Avbryt for å stoppe prosessen

Når du kjører en tilbakestilling av Revu-innstillingene, opprettes Backup.zip-filen i% Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dette gjelder for å kjøre en tilbakestilling innen Revu> Innstillinger> Administrator> Tilbakestill, Bluebeam Administratorkonsoll> Hjelp> Tilbakestill innstillinger, og via kommandolinjen.

Innstillinger – Sikkerhetskopier

Når du har valgt dette alternativet, ser du en Lagre som-dialog.

Hvis du velger en katalog og deretter klikker på Lagre, lagres en .zip-fil som inneholder en sikkerhetskopi av Revu-innstillingene på det valgte stedet.

Innstillinger – Gjenopprett

Dette alternativet gjenoppretter innstillingene fra en sikkerhetskopi i form av en .zip-fil som er en sikkerhetskopi.

 1. Etter å ha klikket på Innstillinger – Gjenopprett, blir du bedt om å lukke Revu.
 2. Velg OK.
 3. Klikk på .zip-filen som er en sikkerhetskopi.
 4. Klikk på Åpne

Når gjenopprettingen er fullført, starter Revu automatisk på nytt.

Nettverkskonfigurasjons-fane

Nettverkskonfigurasjonsfanen omfatter følgende alternativer:

 • Baner for stempler
 • Baner for E-postmaler
Banene vil endres hvis nye baner er valgt under Stempel > Endre stempelmappe

Standardbanen for stemplerfiler er ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps. Du kan velge en annen stempelmappe ved å klikke Bla gjennom og velge ønsket mappe.

Standardbanen for e-postmaler er C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail. Du kan velge en annen e-postmalmappe ved å klikke på Bla gjennom og velge ønsket mappe.

Revu-preferanser og -innstillinger

Dialogboksen Innstillinger brukes til å tilpasse Revu-innstillinger for en enkelt arbeidsstasjon, eller for en organisasjon.

Du kan for eksempel gå til Grensesnitt > Filtilgang for å konfigurere en forbindelse til Microsoft SharePoint eller Bentley ProjectWise, som du deretter distribuerer til brukerpopulasjonen.

Eller, hvis organisasjonen din bruker Studio UK for å være vertskap for sesjoner og prosjekter, kan du konfigurere denne forbindelsen fra Studio-delen.

Eksportere Revu-innstillinger

Hvis du ønsker å bruke et sett med Revu-innstillinger over hele eller deler av organisasjonen, kan du klikke på Eksporter nederst til venstre i Innstillinger-dialogboksen og lagre dem i en nettverksdeling. RevuPrefences.xml kan distribueres ved å følge prosessen som er beskrevet i Revu Deployment Guide.

Revu-profiler

Profiler inneholder informasjon om den generelle utformingen av Revu-grensesnittet, for eksempel verktøylinjeposisjoner, Tool Chest-innhold og panelkonfigurasjoner.

Beste praksis: Hvis du har opprettet firmaets profiler i en eldre versjon av Revu og ikke har oppdatert dem på flere år, er det lurt å gjenopprette dem i den siste versjonen av Revu. Ellers kan det hende at du får kompatibilitetsproblemer.

Eksport av profiler

Komplette instruksjoner for å administrere, eksportere og importere Revu-profiler finner du i Revu-håndboken, men når en profil er opprettet, konfigurert og lagret, kan den eksporteres til et sentralt sted ved å klikke Eksporter i dialogboksen Administrer profiler. Etter dette kan den distribueres ved å følge prosessen i Revu Deployment Guide.

Du kan også importere en profil til en Revu-installasjon ved å gå til plasseringen dens og dobbeltklikke på .bpx-filen. Du kan også importere den ved å klikke Importer i dialogen Administrer profiler, velge filen og klikke Åpne.

Inkluder avhengigheter

Hvis du fyller ut denne avmerkingsboksen før du klikker på Eksporter, legges følgende elementer til i profilen:

 • Verktøyssett
 • Tilpasset kolonner
 • Tilpassede statuser
 • Bookmark Structures™ (bare i Revu eXtreme)

Bruk av delte profiler på en nettverksplassering

Hvis du ikke vil importere en profil i Revu, kan du koble til plasseringen på en sentralisert nettverksplassering som er tilgjengelig for alle brukere. Slik gjør du dette:

 1. Åpne dialogboksen Administrer profiler, og klikk på knappen Bla gjennom til høyre for mappebanen som vises i Plassering-boksen.
 2. Gå til mappen, klikk på den, og klikk så på Velg mappe.
Delte profiler er skrivebeskyttet. Eventuelle endringer som gjøres av en bruker (for eksempel å aktivere eller deaktivere verktøylinjer) går tapt når Revu lukkes.

Skrivebeskyttede profiler

Som standard husker Revu den sist kjente tilstanden eller oppsettet til brukergrensesnittet når programmet er lukket. Endringer – for eksempel aktivering av en verktøylinje eller skjule fanen Egenskaper – lagres i den aktive profilen. Hvis organisasjonen din bruker delte profiler som beskrevet ovenfor, vil du forhindre dette fordi den overskriver den delte profilen, noe som kan ha negativ innvirkning på andre mennesker som bruker den. Slik går du frem:

 1. Gå til profilens nettverksplassering.
 2. Høyreklikk på den og velg Egenskaper i popup-menyen.
 3. Klikk på avmerkingsboksen Skrivebeskyttet, og klikk deretter på Bruk og OK.

Tool Chest

I hovedsak er Tool Chest et praktisk sted der brukere kan lagre og organisere markeringer i verktøysett. Mer detaljert informasjon om Tool Chest finner du også i Revu-håndboken.

Administrere verktøysett

Alle verktøysett lagres som .btx-filer som kan kopieres til en nettverksstasjon eller sendes direkte til brukere. På samme måte som profiler, kan verktøysett importeres direkte til Revu ved å dobbeltklikke på en .btx-fil, eller fra dialogboksen Administrer verktøysett.

Beste praksis: Hvis du har opprettet firmaets profiler i en eldre versjon av Revu og ikke har oppdatert dem på flere år, er det lurt å gjenopprette dem i den siste versjonen av Revu. Ellers kan det hende at du får kompatibilitetsproblemer.

Åpne dialogen Administrer verktøysett, velg Verktøysett og klikk på Eksporter for å eksportere et verktøysett. Når dialogen Lagre som åpnes, velger du målmappen du vil eksportere den til og klikker på Lagre. Hvis brukerne dine deler dette verktøysettet, må du lagre det på en nettverksplassering de har tilgang til.

Du kan også distribuere verktøysett ved hjelp av et kommandolinjeskript, som beskrevet i Revu Deployment Guide.

Bruke delte verktøysett på en nettverksplassering

Hvis du ikke vil importere en profil til Revu, kan du “koble til” plasseringen på et sentralisert nettverkssted som er tilgjengelig for alle brukere. For å gjøre dette må du følge trinnene som er oppført i Revu-håndboken.

Selv om verktøysett plassert på en delt nettverksplassering kan brukes mens en bruker er frakoblet, kan de ikke oppdateres eller sjekkes ut.

Låste verktøysett

Et låst verktøysett vises i verktøykisten med en blå hengelås   til høyre for navnet. Som administrator kan du gi brukerens skrivetillatelser til filen og stille inn andre til skrivebeskyttet tilgang. En bruker med skrivetillatelser til verktøysettet vil kunne sjekke filen ut og legge til endringer. Eventuelle endringer i et verktøysett vil påvirke alle brukere som deler det verktøyet.

Hvis en bruker har skrivebeskyttede rettigheter, vil ikke brukeren kunne gjøre noen endringer i verktøysettet eller låse det opp for endringer. Brukere som er merket skrivebeskyttede rettigheter, må kontakte administratoren og be om tillatelse til å sjekke verktøyet.

Bestemte brukertillatelser kan endres i et verktøysett ved å følge trinnene under:

1. Gå til nettverksstedet til verktøysettet.
2. Høyreklikk på Verktøysettet (.btx) og velg Egenskaper. Egenskapsdialogboksen vises.
3. Gå til Sikkerhet og velg Rediger under gruppe- eller brukernavn.
4. Endre eksisterende brukere/grupper eller legg til nye brukere/grupper. Når du er fornøyd med endringene dine, trykker du på Bruk og deretter OK.

Skrivebeskyttede verktøysett

Hvis du vil forhindre endringer i et delt verktøysett, kan du stille inn egenskapene på skrivebeskyttet ved å gjøre som følger:

 1. Gå til verktøysettets nettverksplassering.
 2. Høyreklikk på den og velg Egenskaper i popup-menyen.
 3. Fyll ut avmerkingsboksen Skrivebeskyttet og klikk på Bruk og deretter på OK.

Skraveringsmønstre

Revu inkluderer flere standard skraveringsmønstre som brukes til å fylle ut markeringer, og som kan eksporteres, importeres eller legges til på samme måte som verktøysett. Sammen med dette kan disse skraveringssett-filene (.bhx) også eksporteres til en sentral nettverksplassering der de kan distribueres til Revu-installasjonen din.

Du kan finne detaljer om hvordan du distribuerer Hatch Patterns i organisasjonen din i Revu Deployment Guide. Informasjon om å håndtere eksport, import, tilsetning eller på annen måte jobbe med luke-mønstrene dine finner du i Revu-håndboken.

Integrasjon med SharePoint og ProjectWise

Revu har direkte integrasjon med dokumenthåndteringssystemene (DMS) Microsoft SharePoint og Bentley ProjectWise. Du kan sjekke inn, sjekke ut og es filer fra enten ProjectWise DataSource eller SharePoint Document Library via Revu-grensesnittet.

Logge inn

Det første påloggingsforsøket vil bruke Windows-kontoopplysningene dine som standard når du logger deg på et SharePoint-nettsted. Hvis forsøket mislykkes, blir du bedt om å oppgi legitimasjonen din. For å sikre en smidig autentisering, kan Revu lagre de riktige legitimasjonene for deg i Revu File Access-innstillingene. Men disse opplysningene vil ikke bli inkludert i eksportfilen RevuPreferences.xml.

Revu-brukerhåndboken inneholder mer detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer SharePoint- eller ProjectWise-integrering, men de grunnleggende trinnene er:

 1. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K)
 2. Gå til Grensesnitt > Filtilgang i dialogen Innstillinger.
 3. Klikk på +-symbolet i dialogen Filtilgang. Dette åpner dialogen Legg til dokumenthåndteringssystemer.
 4. Velg DMS-typen du ilv konfigurere og skriv derettsåer inn påloggingsinformasjonen og annen påkrevd informasjon.
 5. Klikk på Ok for å lukke dialogvinduene.

Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2019 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

How-To

Revu 20

Deployment

This guide gives IT administrators the knowledge, self-sufficiency, and freedom to manage and troubleshoot all aspects of Revu across your organization how to administer Bluebeam RevuThe included information covers topics such as Bluebeam Studio, firewall and proxy settings, using Revu with document management systems, as well as Revu settings and preferences.Complete instructions for deploying Revu in your organization can be found in the Revu Deployment GuideCustomers looking for information about installing and using Revu in a virtual environment should refer to Revu in a Citrix Environment.Revu LicensingBluebeam offers three different Revu licensing options , but the plugins for AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks, and SketchUp Pro only appear on machines running Revu CAD or eXtreme.The eXtreme edition is the default trial edition. If a Revu Standard serial number is used to register the software after the trial expires, the eXtreme ed

Related Articles