Slik avslår du en Studio-øktdeltaker og tilordner markeringseierskap på nytt | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Studio-øktverter kan tilordne markeringer som ble lagt til av inaktive brukere på nytt til en annen øktdeltaker. Det reduserer behovet for å legge over korrigerende kommentarer, samtidig som forfatterens sporbarhet opprettholdes.

Disse trinnene gir deg kontroll over en annen brukers markeringer. De vil ikke gjøre det mulig for deg å endre tillatelser for andre brukere eller endre øktinnstillinger. Hvis du må ha dette kontrollnivået, kan du se Slik tilordner du eierskap over Studio-økter på nytt.

Slik avslår du en bruker og overfører vedkommendes markeringer

Hvis du vil overføre markeringseierskap, må du først avslå den/de inaktive brukerne og deretter velge en mottaker for markeringene deres.

Denne funksjonen gir øktverter muligheten til å tilordne markeringer som ble lagt til av deltakere som enten har forlatt en økt eller forlatt bedriften som er tilknyttet denne økten, på nytt. Merk at den avviste brukeren ikke vil kunne bli med i en økt igjen når du har avvist en bruker og tilordnet vedkommendes markeringer på nytt. 
 1. I økten går du til Innstillinger for økt og velger fanen Deltakere.
 2. Velg deltakeren du vil avslå, og velg deretter Avslå. Dialogboksen Avslå brukere vises der du blir spurt om du ønsker å holde avslåtte brukeres markeringer låst, eller om du vil tilordne dem på nytt.
 3. Hvis du vil tilordne markeringer på nytt, velger du Tilordne på nytt for å redigere markeringene deres. En nedtrekksmeny over øktdeltakere vises.
 4. Velg deltakeren du vil overføre markeringseierskap til, og velg deretter Avslå 1 bruker.
  Du kan avslå flere brukere om gangen, men deres markeringer kan bare overføres til en annen bruker fra deltakerlisten.
 5. Mottakere av markeringer vil motta et varsel der de blir bedt om å lukke og åpne dokumentene for økten sin før de kan begynne å redigere. Mottakere vil også motta en e-post med beskjed om at markeringer er overført til dem.

Du kan også bekrefte i chatoppføringen at en bruker har blitt avslått og at deres markeringer er overført.

Ting å vurdere

 • Bare øktverter og -brukere med full kontroll vil kunne avslå en bruker og overføre markeringseierskap.
 • En avslått bruker vises i grå farge i listen over øktdeltakere. Vedkommende vil ikke kunne delta i økten igjen når markeringene deres er blitt tildelt på nytt. Denne prosessen er permanent og kan ikke angres.
 • Markeringslisten og eventuelt relevant PDF-sammendrag vil gjenspeile både den opprinnelige forfatteren av markeringene og deres nåværende eier.
 • En postlogghendelse med overføring av eierskap til markering kan eksporteres som en del av øktloggrapporter.

Hvis du vil ha mer informasjon om ny tilordning av markeringer, kan du se Avslå en eksisterende deltakertilgang.

Fremgangsmåte

Markering

Det kan hende at en bidragsyter forlater et prosjekt mens du arbeider i en Studio-økt. Du kan nå tilordne markeringer til en annen bruker i en økt, noe som reduserer behovet for å legge over korrigerende kommentarer, samtidig som forfatterens sporbarhet opprettholdes.

Related Articles