Pluginprogrammet för AutoCAD: Använda en anpassad global sidkonfiguration i Batcha PDF

Den här artikeln gäller:

 • Revu 21 och tidigare
För Revu 21 måste du ha någon av prenumerationsplanerna Core och Complete för att använda Bluebeam-pluginprogrammen. För Revu 20 eller tidigare måste du ha en licens för CAD- eller eXtreme-utgåvan.

Fliken Page Setup (Sidinställningar) i pluginprogrammet för AutoCAD kan användas för att skapa anpassade sidkonfigurationer som du kan välja och återanvända för att snabbt skapa standardiserade PDF-filer. Börja med att skapa en fil för anpassade sidinställningar

 1. Välj Change Settings (Ändra inställningar) på fliken Output (Utdata) i AutoCad.
 2. Välj fliken Page Setup (Sidinställningar).
 3. Välj knappen Manage (Hantera).
 4. Välj Add (Lägg till), ange ett namn för den nya sidkonfigurationen och välj OK två gånger för att återgå till fliken Page Setup (Sidinställningar).
 5. Välj det nya namnet i listan Page Setup (Sidinställningar).
 6. Ange alla inställningar, inklusive tabellen för plottningsformat. Du kan behöva skapa en ny tabell för plottningsformat där samtliga färger anges som svart, om du vill skapa en svartvit PDF.
 7. Välj OK för att spara den nya sidkonfigurationen.

Skapa sedan en batch med AutoCAD-pluginprogrammet i Bluebeam.

 1. Välj Batcha PDF på fliken Utdata.
 2. Välj Ny batch.
 3. Välj Lägg till filer.
 4. Välj de filer som du vill lägga till i batchlistan och välj sedan Öppna.
 5. I listan Layout väljer du om du vill att samtliga flikar, eller bara den aktuella fliken, ska skrivas ut till PDF.
 6. I listan Sidinställningar väljer du den anpassade sidkonfiguration som du har skapat.
 7. Du kan utföra någon av följande åtgärder:
  1. Välj En utdatafil och skriv in filnamnet för att skapa en enda PDF från alla de valda ritningarna.
  2. Välj En utdatafil per dokument för att skapa en PDF-fil för var och en av de valda ritningarna.
 8. Välj Ange mapp och sedan den mapp där filerna ska skapas.
 9. Välj OK.
 10. Välj Batchkonvertera för att starta batchkonverteringen.

Instruktioner

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Integrationer och plugin-program

Hur kan jag använda Bluebeams pluginprogram för AutoCAD för att skapa PDF-filer med samma inställningar för sidstorlek, skala, plottningsformat och andra sidinställningar? Fliken Page Setup (Sidinställningar) i pluginprogrammet för AutoCAD kan användas för att skapa och spara anpassade, ”globala” sidkonfigurationer som kan väljas och återanvändas för att snabbt skapa standardiserade PDF-filer. Börja med att skapa en fil för anpassade sidinställningar.

Related Articles