Skapa en svartvit PDF från AutoCAD

Gäller för:

 • Revu 20 eller tidigare

Sammanfattning

Använda Bluebeam PDF-skrivaren eller pluginprogrammet för AutoCAD för att skapa en svartvit PDF-fil.

Relevanta produkter

Bluebeam Revu


Problem

Hur skapar jag en svartvit eller monokrom PDF från AutoCAD med hjälp av Bluebeam-pluginprogrammet eller Bluebeam PDF-skrivare?

Lösning

AutoCAD:s tabeller för plottningsformat (.ctb- och .stb-filer) anger linjefärg och linjetjocklek när PDF-filer skapas från AutoCAD-ritningar. Använd följande instruktioner för att skapa en svartvit PDF.

Pluginprogrammet för AutoCAD stöds av Revu CAD och eXtreme. Använd Bluebeam PDF-skrivare om du har Revu Standard.

Gör så här om du använder sidinställningarna för AutoCAD med hjälp av knappen Create PDF (Skapa PDF) Create32 i pluginprogrammet:

 1. Öppna ritningen i AutoCAD.
 2. Välj den layoutflik som du vill konfigurera.
 3. Klicka på File (Arkiv) > Page Setup Manager (Hantera sidinställningar) > Modify (Ändra).
 4. Välj monochrome.ctb i listan Plot style table (Tabell för plottningsformat).
 5. Markera kryssrutan Plot with plot styles (Plotta med plottningsformat) och klicka på OK.
 6. Klicka på Create File (Skapa fil) för att skapa PDF-filen.

Gör så här om du använder anpassade sidinställningar för PDF med hjälp av knappen Change Settings (Ändra inställningar) ChangeSettings32 i pluginprogrammet:

 1. Öppna ritningen i AutoCAD.
 2. Klicka på Change Settings (Ändra inställningar) ChangeSettings16 och sedan på fliken Page Setup (Utskriftsformat).
 3. Välj Custom (Anpassat) eller Global (Globalt) i listan Page Setup (Utskriftsformat).
 4. Välj monochrome.ctb i listan Plot style table (Tabell för plottningsformat) och markera sedan kryssrutan Plot with Plot Styles (Plotta med plottningsformat).
 5. Klicka på Create File (Skapa fil) för att skapa PDF-filen.

Gör så här om du använder Bluebeam PDF-skrivare:

 1. Öppna ritningen i AutoCAD, AutoCAD LT eller Design Review (Samgranskning).
 2. Välj den layoutflik som du vill plotta.
 3. Klicka på File (Arkiv) > Plot (Plotta) eller File (Arkiv) > Print (Skriv ut) > Plot (Plotta).
 4. Välj Bluebeam PDF i listan med skrivar-/plotternamn.
 5. Välj Monochrome (Monokrom) eller Grayscale (Gråskala) i listan Plot style table (Tabell för plottningsformat).
 6. Markera kryssrutan Plot with plot styles (Plotta med plottningsformat) och klicka sedan på OK.
Läs AutoCAD-dokumentationen om du behöver hjälp med att skapa tabeller för plottningsformat. Du kan använda standardplottningsformatet Monochrome (Monokrom) som mall för att skapa en anpassad fil för ditt företag.

AutoCAD:s tabeller för plottningsformat (.ctb- och .stb-filer) anger linjefärg och linjetjocklek när PDF-filer skapas från AutoCAD-ritningar. Använd följande instruktioner för att skapa en svartvit PDF. Pluginprogrammet för AutoCAD stöds av Revu CAD och eXtreme®. Använd Bluebeam PDF-skrivare om du har Revu Standard.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Integrationer och pluginprogram

 

Related Articles