Hantering av team i Bluebeam Cloud

Den här artikeln gäller:

 • Bluebeam Cloud – webb

Om du har behörighetsnivån Admin för ett projekt i Bluebeam Cloud kan du skapa och hantera team i Bluebeam Cloud för att hjälpa dig att:

 • Organisera dina projekt efter företag, team eller avdelning.
 • Spara tid genom att lägga till användare i teamen samtidigt som du bjuder in teammedlemmar till projektet.
 • Enkelt tilldela avvikelser till team istället för till enskilda projektdeltagare.
 • Spåra avvikelser efter team med hjälp av filtret Team.

Skapa ett team

 1. Välj Inställningar i sidofältet.
 2. Välj Team.
 3. Välj Skapa team.
 4. Ange ett namn på det nya teamet.
 5. Välj Skapa. Varje team inom ett projekt måste ha ett unikt namn. 

Lägg till befintliga användare i ett team

Det finns två sätt att lägga till befintliga användare i ett team.

 • På sidan Användare:
  1. Välj Inställningar i sidofältet.
  2. Välj Användare.
  3. Välj den användare som du vill lägga till i teamet eller håll Skift nedtryckt och klicka på flera användare för att lägga till dem i teamet.
  4. Välj Redigera.
  5. Använd rullgardinsmenyn Team för att välja det eller de team som ska tilldelas till användaren/användarna.
  6. Välj Spara.
 • På sidan Team:
  1. Välj Inställningar i sidofältet.
  2. Välj Team.
  3. Välj ett team som du vill tilldela användaren/användarna till, välj menyikonen och klicka på Hantera användare.
  4. Använd rullgardinsmenyn Hantera användare för att välja de användare som du vill tilldela till teamet.
  5. Välj Spara.
Användare kan tillhöra flera team.

Lägg till inbjudna personer i team

Du kan spara tid genom att tilldela användare till team under inbjudningsprocessen:

 1. Välj Inställningar i sidofältet.
 2. Välj Användare.
 3. Välj Bjud in.
 4. Ange användarnas e-postadresser och välj behörighetsnivå(er).
 5. Använd rullgardinsmenyn Team för att välja det eller de team som du vill tilldela användaren till.

Tilldela avvikelser till team

Istället för att tilldela avvikelser till enskilda användare kan du tilldela dem till team:

 1. I sidofältet Avvikelser väljer du raden för en avvikelse.
 2. Använd rullgardinsmenyn Teamets tilldelade personer för att välja det team som du vill tilldela avvikelsen till.
 3. Välj Spara.

Team som du har tilldelat till avvikelser visas i kolumnen Team, och med alternativet Filter kan du filtrera objekt efter tilldelat team.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Som administratör kan du skapa och hantera Team i Bluebeam Cloud.

Related Articles