Hur man batchtillämpar anpassade statusar i Revu eXtreme

Gäller för:

 • Revu 20 eXtreme
 • Revu 2019 eXtreme
 • Revu 2018 eXtreme

I Revu eXtreme kan anpassade statusar som sparas i en PDF (istället för i en profil) tillämpas på flera dokument eller mappar med hjälp av funktionen Batchskript. På så sätt får alla samarbetspartners och intressenter tillgång till samma anpassade statusar även om de använder olika profiler i Revu.

Innan du startar den här processen måste du skapa eller hitta en PDF-fil där dina anpassade statusar finns sparade. Mer information om hur du skapar anpassade statusar finns i artikeln How to save and share custom statuses.

Lägg till och kör ett nytt skript

För att kunna bädda in dina anpassade statusar i flera PDF-filer måste du skapa ett nytt skript. När skriptet tillämpas gör det att en sida ur dokumentet med de sparade statusarna infogas och sedan raderas. De anpassade statusarna finns sedan kvar i de valda filerna/mapparna.

 1. Starta Revu eXtreme.
  Du behöver inte öppna PDF-filen med dina anpassade statusar för att utföra batchprocessen.
 2. Gå till Batch > Skript.
 3. Klicka på + längst ner i det vänstra hörnet för att lägga till ett nytt skript.
 4. I dialogrutan Skriptredigerare ger du skriptet ett namn, så att det lätt kan identifieras och tillämpas på framtida filer/mappar.
  Batch med anpassade statusar
 5. Välj en ikon för det nya skriptet.
 6. Kopiera och klistra in följande i fältet Skript:
  InsertPages(0, "c:\users\name\desktop\status template.pdf", false, false, true, false, false)PageDelete(1)
 7. Du måste ersätta hela filsökvägen och filnamnet så att skriptet refererar till den specifika PDF-fil som innehåller dina sparade anpassade statusar.
 8. Tryck på OK.
 9. I dialogrutan Skripthanterare klickar du på Lägg till och väljer de filer eller mappar som behöver dina anpassade statusar i Utforskaren.
 10. Välj det nya skriptet Batch med anpassade statusar) som du precis har skapat.
 11. Tryck på Kör.

Dina anpassade statusar kommer nu att vara tillgängliga genom markeringslistan i de PDF-filer som skriptet kördes för.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markera

PDF-hantering

Ritnings- och dokumenthantering

Lär dig hur du batch-tillämpar anpassade statusar från markeringslistan med Batchskript i Revu eXtreme.

Related Articles