Så här navigerar du i gränssnittet och anpassar det | Revu 21

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Vad är nytt i Revu 21?

Med Revu 21 har du tillgång till samma robusta funktioner som i Revu 20 för att skapa och redigera PDF-filer i alla dina projekt. Du får också möjlighet att synkronisera dina verktygssatser i Revu med Bluebeam Cloud, vår nya webb-/mobillösning.

Med en Bluebeam-prenumerationsplan kan du komma åt Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud på upp till fem enheter med en och samma inloggning.

Logga in i Revu 21

När du har installerat och startat Revu 21 loggar du in med ditt Bluebeam ID (BBID) för att få tillgång till de Revu-funktioner som är tillgängliga med din Bluebeam-prenumerationsplan. Klicka här om du vill veta mer om hur du skapar ett BBID. Vid behov kan du fortfarande logga in i Studio med ett separat Bluebeam ID.

Logga in i Revu 21

Skicka Verktygslåda till Bluebeam Cloud

Första gången du loggar in i Revu 21 blir du ombedd att skicka dina verktygssatser till Bluebeam Cloud, så att du kan komma åt dina anpassade markeringar är du är på språng. Du kan även komma åt den här funktionen senare genom Verktygslådan. Mer information finns i den här artikeln.

Om gränssnittet

Inga större ändringar har gjorts i gränssnittet i Revu 21 och du kan fortfarande anpassa din arbetsyta för att passa dina arbetsflöden på samma sätt som i tidigare versioner (dvs. Revu 20, Revu 2019 och Revu 2018). Välj något av alternativen nedan för att lära dig mer om de olika delarna av gränssnittet.

Menyrad
Menyraden i Revu 21

Längst upp i programmet finns menyraden, som innehåller verktyg i följande kategorier:

 • Revu (verktyg för att hantera användningen av programmet)
 • Arkiv (verktyg för att skapa, öppna, spara, exportera och skriva ut PDF-filer med mera)
 • Redigera (verktyg som gäller ändring av objekt och text)
 • Visa (verktyg för att styra arbetsytans utseende och beteende)
 • Dokument (verktyg för att ändra PDF-filer)
 • Batch (verktyg som kan användas på flera PDF-filer samtidigt)
 • Verktyg (verktyg för att arbeta med kommentarer)
 • Fönster (verktyg för att styra vissa aspekter av flikar, paneler och huvudarbetsytan)
 • Hjälp (innehåller länkar till hjälp och andra resurser)
Du kan aktivera och inaktivera åtkomst till tangentbordsgenvägar i menyraden under Navigeringsinställningar (dvs. Revu > Inställningar eller Ctrl+K).
Verktygsfält för egenskaper
Verktygsfält för egenskaper

Direkt under menyraden finns verktygsfältet för egenskaper, som är dynamiskt och bara visar egenskaper som är relevanta för de valda elementen i Revu. Om ingenting är valt visas allmänna dokumentegenskaper i fältet.

Dynamiskt verktygsfält för egenskaper
Fält för panelåtkomst
Fält för panelåtkomst

I likhet med verktygsfält innehåller fält för panelåtkomst ikoner för att öppna paneler, till exempel Verktygslådan eller panelen Egenskaper. Om du vill göra huvudarbetsytan större kan du konfigurera fälten för panelåtkomst så att de automatiskt döljs när de inte används.

Dölj fält för panelåtkomst automatiskt
Verktygsfält

Revu innehåller många konfigurerbara samlingar av verktyg, som du kommer åt genom verktygsfält och kan använda för att anpassa skrivbordsprogrammet för dina projektarbetsflöden.

Huvudarbetsyta
Huvudarbetsyta

Större delen av programmets gränssnitt utgörs av huvudarbetsytan, där ritningar och andra PDF-filer visas i Revu.

Navigeringsfält
Navigeringsfält

Mellan huvudarbetsytan och den nedre panelen (där du kan komma åt markeringslistan) finns navigeringsfältet, som hjälper dig att förflytta dig effektivt mellan olika sidor och vyer i huvudarbetsytan.

Mer information om hur du anpassar sidovyer i Revu finns i den här artikeln.

Nedre panelen
Nedre panelenDen här expanderbara panelen nästan längst ner i programmet är den plats där du kan komma åt markeringslistan, 3D-modellträdet och JavaScript-konsolen.
Statusfält
Statusfält

Längst ner i programmet finns statusfältet. Det är ett specialiserat verktygsfält för bland annat snap-kontroller, återanvändning av markeringar och synkronisering av vyer. Här visas också storleken på en aktiv PDF, ritningens skala och musmarkörens koordinater.

Så här anpassar du panelerna på arbetsytan 

Revu erbjuder många sätt att justera gränssnittet så att det fungerar bäst för dina projektledningsbehov. Här går vi igenom hur du gör dina mest använda verktyg och funktioner enklare att komma åt.

Ta loss en panel

Om du vill att en panel ska flyta ovanför huvudarbetsytan kan du ta loss den från ett fält för panelåtkomst. Gör så här:

 1. Välj den panel som du vill ta bort (t.ex. Verktygslådan).
 2. Högerklicka på panelens ikon i fältet för panelåtkomst.
 3. Välj Bifoga > Ta loss.
  Ta loss en panel

För att sätta tillbaka en panel i fältet för panelåtkomst högerklickar du på panelens ikon och väljer Bifoga. Du kan också klicka och dra panelen tillbaka till fältet för panelåtkomst för att sätta tillbaka den.

Bifoga en panel igen

Visa paneler sida vid sida

Om du vill kunna komma åt två paneler samtidigt kan du visa dem sida vid sida. Gör så här:

 1. Välj en av de paneler som du vill visa sida vid sida (t.ex. panelen Egenskaper).
  För att ställa in två paneler sida vid sida måste de ligga över/under varandra i fältet för panelåtkomst. För att flytta en panel i fältet för panelåtkomst klickar du och drar panelens ikon.
 2. Klicka sedan och dra ikonen för den andra panelen som du vill visa sida vid sida (t.ex. Verktygslådan) till den öppna panelen. Ett positionshjul visas.
 3. Släpp den andra panelen i vänster eller höger position. Pilarna på positionshjulet markeras därefter.
  Paneler sida vid sida

Om du vill sluta visa panelerna sida vid sida klickar du och drar den nedre panelikonen ovanför panelen intill i fältet för panelåtkomst.

Inaktivera paneler sida vid sida

Mer djupgående information om att anpassa arbetsytan till dina egna arbetsflöden hittar du i vår serie Anpassa Revu [EN].

Revu 21

Instruktioner

Komma igång

Prenumerationer

Lär dig allt om hur du navigerar i och anpassar din digitala arbetsyta i Revu 21.

Related Articles