Så här överför du Revu 21-inställningar till en ny dator

Den här artikeln gäller:

 • Revu 21

Med en Bluebeam-prenumeration (Basics, Core eller Complete) kan du komma åt vår skrivbordslösning, Revu 21, genom ett och samma Bluebeam ID-konto (BBID) på upp till fem enheter. Om du behöver komma åt Revu 21 på en ny dator installerar du programvaran och loggar in på ditt konto. Om du har arbetat med anpassade inställningar, profiler, verktygssatser och/eller stämplar måste du dock överföra dessa till din nya installation av Revu 21. Den här artikeln beskriver hur du säkerhetskopierar och överför vart och ett av dessa element till en ny enhet.

Säkerhetskopiera inställningar

Följ de här stegen för att säkerhetskopiera dina Revu 21-inställningar:

 1. Öppna Revu 21 och logga in om du inte redan har gjort det.
 2. Välj Revu > Inställningar.
 3. I det vänstra sidofältet väljer du Admin.
 4. På fliken Alternativ väljer du Säkerhetskopiera.
  Digital-ID:n ingår inte i säkerhetskopierade filer.
 5. I Utforskaren sparar du .zip-filen med säkerhetskopian på en lättåtkomlig plats på din dator.
 6. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på OK.

Säkerhetskopiera profiler

Du kan också exportera eventuella anpassade profiler som du vill överföra till din nya Revu 21-installation. Gör så här:

 1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler.
 2. Välj den profil som du vill exportera.
  Innan du exporterar väljer du alternativet Inkludera beroenden för att inkludera verktygssatser, bokmärken, skrafferingsmönster och linjeformat i profilen.
 3. Välj Exportera.
 4. I Utforskaren sparar du .bpx-filen med profilen på en lättåtkomlig plats på din dator.
 5. Upprepa steg 2 till 4 för alla ytterligare profiler som du behöver exportera.
 6. Stäng dialogrutan Hantera profiler genom att trycka på OK.

Säkerhetskopiera verktygssatser

För att överföra eventuella anpassade verktygssatser från din nuvarande Revu-installation måste du först exportera dem:

 1. Öppna panelen Verktygslåda.
 2. Välj ikonen Inställningar längst till höger i panelen för den verktygssats som du vill exportera.
 3. Välj Exportera.
 4. I Utforskaren sparar du filen med verktygssatsen på en lättåtkomlig plats på din dator.
 5. Upprepa steg 2 till 4 för eventuella ytterligare verktygssatser som du vill exportera och överföra.

Säkerhetskopiera stämplar

Om du behöver överföra anpassade stämplar från din nuvarande Revu 21-installation följer du de här stegen:

 1. Välj Revu > Inställningar.
 2. I det vänstra sidofältet väljer du Admin.
 3. Välj fliken Nätkonfiguration längst upp i dialogrutan.
 4. Kopiera filsökvägen i fältet Stämplar.
 5. Öppna Utforskaren i Windows.
 6. Klistra in filsökvägen i fältet till vänster om sökfältet.

  Filsökväg för Stämplar i Utforskaren i Windows

 7. Tryck på Enter.
 8. Gå upp en mapp till 21.
  C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21
 9. Kopiera och klistra in mappen Stämplar på en ny, lättåtkomlig plats på din dator.
 10. Komprimera den nya kopian av mappen Stämplar.

Skicka mappar och filer med säkerhetskopior per e-post

När du har säkerhetskopierat och exporterat dina anpassade inställningar i Revu 21 skickar du de aktuella .zip-mapparna och exporterade filerna till dig själv, så att du kan komma åt och spara dem på din nya dator.

Installera Revu 21 på en ny dator

Innan du installerar Revu 21 på din nya dator måste du logga ut från Revu 21 på din tidigare dator.

 1. Ladda ner den senaste versionen av Revu 21 här.
 2. Installera Revu 21.

Efter att du har installerat Revu 21 loggar du in med ditt BBID.

Importera Revu 21-inställningar

För att importera dina säkerhetskopierade inställningar och anpassningar måste du vara ansluten till internet, så att du kan komma åt din e-post och ladda ner de mappar/filer som du har skickat till dig själv per e-post. Se nedan för ytterligare vägledning.

Inställningar

 1. I Utforskaren på din nya dator går du till följande filsökväg:
  C:\Users\YourUsername\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu
 2. Byt ut mappen 21 mot den .zip-mapp med säkerhetskopian som du har sparat och skickat till dig själv per e-post. Byt namn på den komprimerade mappen med säkerhetskopian till 21.

Profiler

 1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler.
 2. Välj Importera.
 3. I Utforskaren väljer du den eller de .bpx-filer med profiler som du har exporterat och skickat till dig själv per e-post.

Verktygssatser

 1. I din nya Revu 21-installation öppnar du panelen Verktygslåda.
 2. Längst upp i panelen väljer du Verktygslåda > Hantera verktygssatser.
 3. Välj Importera.
 4. I Utforskaren väljer du den eller de verktygssatser som du har exporterat och skickat till dig själv per e-post.

Stämplar

 1. Öppna Utforskaren på din nya dator och gå till följande filsökväg:
  C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\
 2. Byt ut mappen Stämplar mot den komprimerade mapp som du har skickat till dig själv och packa upp mappen.

Du kan behöva stänga, öppna och logga in på Revu 21 igen för att alla dina inställningar och anpassningar ska läsas in.

Instruktioner

Revu 21

Om du har en Bluebeam-prenumeration kan du komma åt Revu 21 på upp till fem enheter. Här kan du läsa om hur du överför dina Revu 21-inställningar till en installation på en annan dator.

Related Articles