Så här inaktiverar du Snap mot innehåll i mätningar | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu? [EN]

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Snap mot innehåll för mätningar

I Revu kan du använda funktionen Snap mot innehåll enbart på mätningsmarkeringar i stället för på hela dokumentet. Om du har aktiverat Snap mot innehåll för en hel PDF-fil visas den här funktionen markerad i Mätningar (Alt+U) > Snap mot innehåll.

Stänga av Snap mot innehåll

Om du vill växla Snap mot innehåll i mätningar kan du göra något av följande för att inaktivera funktionen på dokumentnivå:

  • Gå till Inställningar (Ctrl+K) > Allmänt > Rutnät och snap > Snap mot innehåll.
  • Välj Visa> Snap mot innehåll (Ctrl+Skift+F8).
  • Välj ikonen för Snap mot innehåll i statusfältet (F8).

När du har inaktiverat Snap mot innehåll för hela PDF-filen kan du vid behov växla funktionen i Mätningar (Alt+U) > Snap mot innehåll .

Mer information om hur du använder eller felsöker Snap-funktionen i Revu finns i Markören och markeringarna flyttar sig på ett oväntat sätt.

Instruktioner

Gränssnitt och navigering

Mätning

Lär dig hur du inaktiverar Snap mot innehåll för mätningsmarkeringar.

Related Articles